STORY   LOOP   FURRY   PORN   GAMES
• C •   SERVICES [?] [R] RND   POPULAR
Archived flashes:
200472
/disc/ · /res/     /show/ · /fap/ · /gg/ · /swf/P0001 · P2178 · P4355

PSA: Have WinRAR installed? Uninstall it, reboot and install v5.70. Older versions have a security vulnerability inside UNACEV2.DLL.

<div style="position:absolute;top:-99px;left:-99px;"><img src="http://swfchan.com:57475/29475750?noj=FRM29475750-24DC" width="1" height="1"></div>

podvedomim.swf

This is the info page for
Flash #207373

(Click the ID number above for more basic data on this flash file.)


Text
<p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">&quot;Podvedomim&quot; is a series of objects situated on secret places </font></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">in the surroundings of Brno.</font></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">This web presentation offers a story of each of them, with <sbr />necessary informations how to discover them in their own place. </font></p><p align="left"></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">This journey and searching itself is essential part of the project.</font></p><p align="left"></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">We would like to offer spectator a journey from a computer to </font></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">a forest and change of the object from the position of a solitaire <sbr />in a gallery to plain air. </font></p><p align="left"></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">Our project is open for authors who are interested </font></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">to follow our idea.</font></p><p align="left"></p><p align="left"></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">author of the project: Petr Korecký (www.huberokororo.net) </font></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">web &amp; animation: Jakub Dvorský (www.amanitadesign.com)</font></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">sound: Jiří Vognar</font></p><p align="left"></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">www.podvedomim.net</font></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">contact: korecky@huberokororo.net</font></p><p align="left"></p>

PODVĚDOMÍM

<p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">&quot;Podvědomím&quot; je série objektů umístěných na skrytých místech <sbr />v okolí Brna. Tato webová prezentace vám poskytne příběh <sbr />každého z nich, ve kterém naleznete i &nbsp;potřebné informace </font></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">k jejich objevení na jejich vlastním místě. Právě tato cesta a <sbr />hledání jednotlivých děl, je postatnou součástí celého projektu.</font></p><p align="left"></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">Tímto chceme diváka nalákat k cestě od monitoru do lesa a <sbr />objekty posunout z pozice soliteru v galerii do plenéru.</font></p><p align="left"></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">Projekt Podvědomím je otevřený autorům, kteří mají zájem naši <sbr />myšlenku rozvíjet.</font></p><p align="left"></p><p align="left"></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">autor projektu: Petr Korecký (www.huberokororo.net) </font></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">web a animace: Jakub dvorský (www.amanitadesign.com)</font></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">zvuk: Jiří Vognar</font></p><p align="left"></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">www.podvedomim.net</font></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">kontakt: korecky@huberokororo.net</font></p><p align="left"></p>

<p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#ffffff" letterSpacing="0.000000" kerning="1">AEOLOVA HARFA<font color="#cccccc"> autor: Petr Korecký, 2007</font></font></p><p align="left"></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#cccccc" letterSpacing="0.000000" kerning="1">V lesích Útěchova u Brna se nachází Aeolova harfa – zvukový objekt rozeznívaný větrem, který se inspiruje <sbr />několik tisíc let zpět ve starém řecku...Vítr se prohání strunami a vytváří víry. Tím je rozkmitává a skrze rezonanční <sbr />plochy se pak vyšší harmonické tóny dostanou vzduchem až do vašeho ucha...</font></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="1">AEOLIAN HARP: This sound object played by wind is located in the forests of Útěchov u Brna It takes inspiration <sbr />in the ancient greeks, where Aeolus - the God of the wind used to play variety of sound objects. As the wind flows <sbr />through the strings it creates vortices around them and they starts to resonate.The overtone vibration is then <sbr />being spread all over the the metal surfaces and through the air right into your ears.</font></p>

Mapa na tisk
Printable Map

PDF

PDF

<p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#ffffff" letterSpacing="0.000000" kerning="0">TICHO A TMA<font color="#cccccc"> autor: Petr Korecký, 2007</font></font></p><p align="left"></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#cccccc" letterSpacing="0.000000" kerning="0">V menším dómu jeskyně kostelík blízko Adamova u Brna se je ticho a tma. Někdy ne.</font></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">THE DARK AND THE SILENCE: There’s a dark and silnece in the small dome of the Kostelik <sbr />cave. Sometimes there’s not.</font></p><p align="left"></p>

<p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#ffffff" letterSpacing="0.000000" kerning="0">LOJO<font color="#cccccc"> autor: Petr Korecký, 2007</font></font></p><p align="left"></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#cccccc" letterSpacing="0.000000" kerning="0">Lojo se živí zvukem skřípajících kolejí. Najdete ho nedaleko nákladového nádraží Maloměřice <sbr />v Brně. Pozor, je plachý a má hlad.</font></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">LOJO: It is the sound of creaking rails, what’s nourishing Lojo. You can find him nearby the train <sbr />station Maloměřice in Brno. </font></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">Be carful please, he’s shy and always hungry.</font></p>

<p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#ffffff" letterSpacing="0.000000" kerning="0">OČI STROMŮ <font color="#cccccc">autor: Marie Pospíšilová, 2007</font></font></p><p align="left"></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#cccccc" letterSpacing="0.000000" kerning="0">Vždy, když síly nebe se blíží k lesům Brněnské přehrady, z výšin tří starých důbu podívají <sbr />se na vás páry upřených očí. Pochopíte, zvednete-li hlavu vzhůru.</font></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">EYES OF THE TREES:¨While the power of the storm is coming closer to the forests of <sbr />Trnůvka, few pairs of eyes will gaze at you from the heights of three old oaks. You will <sbr />understand, as you raise your head to the sky. </font></p>

<p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#ffffff" letterSpacing="0.000000" kerning="0">TICHÁ NABÍDKA <font color="#cccccc">autor: David Fišer, 2007</font></font></p><p align="left"></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#cccccc" letterSpacing="0.000000" kerning="0">Mlčící, bílá, tichá nabídka.Jako vytržený zub odložený na piedestal.Slavnostně, bez hluku.</font></p><p align="left"><font face="Arial CE_12pt_st" size="12" color="#999999" letterSpacing="0.000000" kerning="0">SILENT OFFER: Discreet, white, silent offer. As a torn tooth left ceremonaly on the piedestal.<font color="#cccccc"> </font></font></p><p align="left"></p>

ActionScript [AS1/AS2]

Frame 1
bytes_loaded = Math.round(_root.getBytesLoaded()); bytes_total = Math.round(_root.getBytesTotal()); getPercent = bytes_loaded / bytes_total; _root.loadBar._width = getPercent * 400; _root.loadText = Math.round(getPercent * 100) + "%"; if (bytes_loaded == bytes_total) { _root.gotoAndPlay(3); } Stage.scaleMode = "noScale"; fscommand ("showmenu", "false");
Frame 2
gotoAndPlay (1);
Frame 18
stop();
Symbol 21 MovieClip Frame 38
gotoAndPlay ("loop");
Symbol 24 Button
on (release) { _root.vse.gotoAndStop("text"); }
Symbol 26 Button
on (release) { _root.vse.gotoAndStop("zidle"); }
Symbol 33 Button
on (release) { _root.vse.gotoAndStop("kostelik"); }
Symbol 40 Button
on (release) { _root.vse.gotoAndStop("usak"); }
Symbol 47 Button
on (release) { _root.vse.gotoAndStop("zvonky"); }
Symbol 59 Button
on (release) { _root.vse.gotoAndStop("harfa"); }
Symbol 186 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 189 Button
on (release) { _parent._parent.gotoAndPlay("dark"); }
Symbol 208 Button
on (release) { gotoAndPlay ("dark"); }
Symbol 214 MovieClip Frame 1
big.useHandCursor = false;
Symbol 214 MovieClip Frame 20
stop();
Symbol 214 MovieClip Frame 42
_root.vse.gotoAndStop("1");
Symbol 216 Button
on (rollOver) { play(); } on (rollOut) { gotoAndPlay (7); }
Symbol 225 Button
on (release) { getURL ("http://podvedomim.net/pdf/harfa.pdf", "_blank"); }
Symbol 226 Button
on (rollOver) { play(); }
Symbol 227 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 227 MovieClip Frame 6
stop();
Symbol 228 Button
on (release) { gotoAndPlay ("dark"); }
Symbol 241 MovieClip Frame 1
stopAllSounds(); big.useHandCursor = false;
Symbol 241 MovieClip Frame 1657
_root.vse.gotoAndStop("1");
Symbol 243 Button
on (rollOver) { play(); } on (rollOut) { gotoAndPlay (7); }
Symbol 244 Button
on (release) { getURL ("http://podvedomim.net/pdf/kostelik.pdf", "_blank"); }
Symbol 246 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 246 MovieClip Frame 6
stop();
Symbol 247 Button
on (release) { gotoAndPlay ("dark"); }
Symbol 262 MovieClip Frame 1
stopAllSounds(); big.useHandCursor = false;
Symbol 262 MovieClip Frame 1549
_root.vse.gotoAndStop("1");
Symbol 263 Button
on (rollOver) { play(); } on (rollOut) { gotoAndPlay (7); }
Symbol 264 Button
on (release) { getURL ("http://podvedomim.net/pdf/lojo.pdf", "_blank"); }
Symbol 266 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 266 MovieClip Frame 6
stop();
Symbol 267 Button
on (release) { gotoAndPlay ("dark"); }
Symbol 273 MovieClip Frame 1
big.useHandCursor = false; stopAllSounds();
Symbol 273 MovieClip Frame 1532
stopAllSounds(); _root.vse.gotoAndStop("1");
Symbol 274 Button
on (rollOver) { play(); } on (rollOut) { gotoAndPlay (7); }
Symbol 275 Button
on (release) { getURL ("http://podvedomim.net/pdf/ocistromu.pdf", "_blank"); }
Symbol 277 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 277 MovieClip Frame 6
stop();
Symbol 278 Button
on (release) { gotoAndPlay ("dark"); }
Symbol 296 MovieClip Frame 1
big.useHandCursor = false; stopAllSounds();
Symbol 296 MovieClip Frame 1519
_root.vse.gotoAndStop("1");
Symbol 297 Button
on (rollOver) { play(); } on (rollOut) { gotoAndPlay (7); }
Symbol 298 Button
on (release) { getURL ("http://podvedomim.net/pdf/tichanabidka.pdf", "_blank"); }
Symbol 300 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 300 MovieClip Frame 6
stop();
Symbol 301 Button
on (release) { gotoAndPlay ("dark"); }
Symbol 304 MovieClip Frame 1
big.useHandCursor = false; stopAllSounds();
Symbol 304 MovieClip Frame 1519
_root.vse.gotoAndStop("1");
Symbol 305 MovieClip Frame 1
stop();

Library Items

Symbol 1 Sound [harfa]Used by:240
Symbol 2 Sound [podmaz_1x]Used by:305
Symbol 3 GraphicUsed by:4
Symbol 4 MovieClipUses:3Used by:Timeline
Symbol 5 ShapeTweeningUsed by:8
Symbol 6 ShapeTweeningUsed by:8
Symbol 7 GraphicUsed by:8
Symbol 8 MovieClipUses:5 6 7Used by:Timeline
Symbol 9 ShapeTweeningUsed by:14
Symbol 10 ShapeTweeningUsed by:14
Symbol 11 ShapeTweeningUsed by:14
Symbol 12 ShapeTweeningUsed by:14
Symbol 13 GraphicUsed by:14 31 38 45 52 57 64
Symbol 14 MovieClipUses:9 10 11 12 13Used by:Timeline
Symbol 15 FontUsed by:16
Symbol 16 EditableTextUses:15Used by:Timeline
Symbol 17 GraphicUsed by:214 227 228 241 246 247 262 266 267 273 277 278 296 300 301 304  Timeline
Symbol 18 GraphicUsed by:305
Symbol 19 GraphicUsed by:20 21
Symbol 20 MovieClipUses:19Used by:24 26 33 40 47 59
Symbol 21 MovieClipUses:19Used by:24 26 33 40 47 59 189
Symbol 22 GraphicUsed by:24 26 33 40 47 59
Symbol 23 SoundUsed by:24
Symbol 24 ButtonUses:20 21 22 23Used by:186
Symbol 25 SoundUsed by:26
Symbol 26 ButtonUses:20 21 22 25Used by:31
Symbol 27 ShapeTweeningUsed by:31
Symbol 28 ShapeTweeningUsed by:31
Symbol 29 ShapeTweeningUsed by:31
Symbol 30 ShapeTweeningUsed by:31
Symbol 31 MovieClipUses:26 27 28 29 30 13Used by:186
Symbol 32 SoundUsed by:33
Symbol 33 ButtonUses:20 21 22 32Used by:38
Symbol 34 ShapeTweeningUsed by:38
Symbol 35 ShapeTweeningUsed by:38
Symbol 36 ShapeTweeningUsed by:38
Symbol 37 ShapeTweeningUsed by:38
Symbol 38 MovieClipUses:33 34 35 36 37 13Used by:186
Symbol 39 SoundUsed by:40 272
Symbol 40 ButtonUses:20 21 22 39Used by:45
Symbol 41 ShapeTweeningUsed by:45
Symbol 42 ShapeTweeningUsed by:45
Symbol 43 ShapeTweeningUsed by:45
Symbol 44 ShapeTweeningUsed by:45
Symbol 45 MovieClipUses:40 41 42 43 44 13Used by:186
Symbol 46 SoundUsed by:47 295
Symbol 47 ButtonUses:20 21 22 46Used by:52
Symbol 48 ShapeTweeningUsed by:52
Symbol 49 ShapeTweeningUsed by:52
Symbol 50 ShapeTweeningUsed by:52
Symbol 51 ShapeTweeningUsed by:52
Symbol 52 MovieClipUses:47 48 49 50 51 13Used by:186
Symbol 53 ShapeTweeningUsed by:57
Symbol 54 ShapeTweeningUsed by:57
Symbol 55 ShapeTweeningUsed by:57
Symbol 56 ShapeTweeningUsed by:57
Symbol 57 MovieClipUses:53 54 55 56 13Used by:186
Symbol 58 SoundUsed by:59
Symbol 59 ButtonUses:20 21 22 58Used by:64
Symbol 60 ShapeTweeningUsed by:64
Symbol 61 ShapeTweeningUsed by:64
Symbol 62 ShapeTweeningUsed by:64
Symbol 63 ShapeTweeningUsed by:64
Symbol 64 MovieClipUses:59 60 61 62 63 13Used by:186
Symbol 65 ShapeTweeningUsed by:68
Symbol 66 ShapeTweeningUsed by:68
Symbol 67 GraphicUsed by:68
Symbol 68 MovieClipUses:65 66 67Used by:86
Symbol 69 ShapeTweeningUsed by:72
Symbol 70 ShapeTweeningUsed by:72
Symbol 71 GraphicUsed by:72
Symbol 72 MovieClipUses:69 70 71Used by:86
Symbol 73 ShapeTweeningUsed by:76
Symbol 74 ShapeTweeningUsed by:76
Symbol 75 GraphicUsed by:76
Symbol 76 MovieClipUses:73 74 75Used by:86
Symbol 77 ShapeTweeningUsed by:80
Symbol 78 ShapeTweeningUsed by:80
Symbol 79 GraphicUsed by:80
Symbol 80 MovieClipUses:77 78 79Used by:86
Symbol 81 ShapeTweeningUsed by:84
Symbol 82 ShapeTweeningUsed by:84
Symbol 83 GraphicUsed by:84
Symbol 84 MovieClipUses:81 82 83Used by:86
Symbol 85 GraphicUsed by:86
Symbol 86 MovieClipUses:68 72 76 80 84 85Used by:186
Symbol 87 ShapeTweeningUsed by:91
Symbol 88 ShapeTweeningUsed by:91
Symbol 89 ShapeTweeningUsed by:91
Symbol 90 GraphicUsed by:91
Symbol 91 MovieClipUses:87 88 89 90Used by:186
Symbol 92 ShapeTweeningUsed by:95
Symbol 93 ShapeTweeningUsed by:95
Symbol 94 GraphicUsed by:95
Symbol 95 MovieClipUses:92 93 94Used by:97
Symbol 96 GraphicUsed by:97
Symbol 97 MovieClipUses:95 96Used by:186
Symbol 98 ShapeTweeningUsed by:101
Symbol 99 ShapeTweeningUsed by:101
Symbol 100 GraphicUsed by:101
Symbol 101 MovieClipUses:98 99 100Used by:107
Symbol 102 ShapeTweeningUsed by:105
Symbol 103 ShapeTweeningUsed by:105
Symbol 104 GraphicUsed by:105
Symbol 105 MovieClipUses:102 103 104Used by:107
Symbol 106 GraphicUsed by:107
Symbol 107 MovieClipUses:101 105 106Used by:186
Symbol 108 ShapeTweeningUsed by:111
Symbol 109 ShapeTweeningUsed by:111
Symbol 110 GraphicUsed by:111
Symbol 111 MovieClipUses:108 109 110Used by:116
Symbol 112 ShapeTweeningUsed by:115
Symbol 113 ShapeTweeningUsed by:115
Symbol 114 GraphicUsed by:115
Symbol 115 MovieClipUses:112 113 114Used by:116
Symbol 116 MovieClipUses:111 115Used by:186
Symbol 117 ShapeTweeningUsed by:120
Symbol 118 ShapeTweeningUsed by:120
Symbol 119 GraphicUsed by:120
Symbol 120 MovieClipUses:117 118 119Used by:134
Symbol 121 ShapeTweeningUsed by:124
Symbol 122 ShapeTweeningUsed by:124
Symbol 123 GraphicUsed by:124
Symbol 124 MovieClipUses:121 122 123Used by:134
Symbol 125 ShapeTweeningUsed by:128
Symbol 126 ShapeTweeningUsed by:128
Symbol 127 GraphicUsed by:128
Symbol 128 MovieClipUses:125 126 127Used by:134
Symbol 129 ShapeTweeningUsed by:132
Symbol 130 ShapeTweeningUsed by:132
Symbol 131 GraphicUsed by:132
Symbol 132 MovieClipUses:129 130 131Used by:134
Symbol 133 GraphicUsed by:134
Symbol 134 MovieClipUses:120 124 128 132 133Used by:186
Symbol 135 ShapeTweeningUsed by:138
Symbol 136 ShapeTweeningUsed by:138
Symbol 137 GraphicUsed by:138
Symbol 138 MovieClipUses:135 136 137Used by:143
Symbol 139 ShapeTweeningUsed by:142
Symbol 140 ShapeTweeningUsed by:142
Symbol 141 GraphicUsed by:142
Symbol 142 MovieClipUses:139 140 141Used by:143
Symbol 143 MovieClipUses:138 142Used by:186
Symbol 144 ShapeTweeningUsed by:147
Symbol 145 ShapeTweeningUsed by:147
Symbol 146 GraphicUsed by:147
Symbol 147 MovieClipUses:144 145 146Used by:169
Symbol 148 ShapeTweeningUsed by:151
Symbol 149 ShapeTweeningUsed by:151
Symbol 150 GraphicUsed by:151
Symbol 151 MovieClipUses:148 149 150Used by:169
Symbol 152 ShapeTweeningUsed by:155
Symbol 153 ShapeTweeningUsed by:155
Symbol 154 GraphicUsed by:155
Symbol 155 MovieClipUses:152 153 154Used by:169
Symbol 156 ShapeTweeningUsed by:159
Symbol 157 ShapeTweeningUsed by:159
Symbol 158 GraphicUsed by:159
Symbol 159 MovieClipUses:156 157 158Used by:169
Symbol 160 ShapeTweeningUsed by:163
Symbol 161 ShapeTweeningUsed by:163
Symbol 162 GraphicUsed by:163
Symbol 163 MovieClipUses:160 161 162Used by:169
Symbol 164 ShapeTweeningUsed by:167
Symbol 165 ShapeTweeningUsed by:167
Symbol 166 GraphicUsed by:167
Symbol 167 MovieClipUses:164 165 166Used by:169
Symbol 168 GraphicUsed by:169
Symbol 169 MovieClipUses:147 151 155 159 163 167 168Used by:186
Symbol 170 ShapeTweeningUsed by:173
Symbol 171 ShapeTweeningUsed by:173
Symbol 172 GraphicUsed by:173
Symbol 173 MovieClipUses:170 171 172Used by:183
Symbol 174 ShapeTweeningUsed by:177
Symbol 175 ShapeTweeningUsed by:177
Symbol 176 GraphicUsed by:177
Symbol 177 MovieClipUses:174 175 176Used by:183
Symbol 178 ShapeTweeningUsed by:181
Symbol 179 ShapeTweeningUsed by:181
Symbol 180 GraphicUsed by:181
Symbol 181 MovieClipUses:178 179 180Used by:183
Symbol 182 GraphicUsed by:183
Symbol 183 MovieClipUses:173 177 181 182Used by:186
Symbol 184 GraphicUsed by:185
Symbol 185 MovieClipUses:184Used by:186
Symbol 186 MovieClipUses:24 31 38 45 52 57 64 86 91 97 107 116 134 143 169 183 185Used by:305
Symbol 187 GraphicUsed by:188 189
Symbol 188 ButtonUses:187Used by:214 241 262 273 296 304
Symbol 189 ButtonUses:21 187Used by:207 208 228 247 267 278 301
Symbol 190 ShapeTweeningUsed by:193 208 228 247 267 278 301
Symbol 191 ShapeTweeningUsed by:193
Symbol 192 GraphicUsed by:193
Symbol 193 MovieClipUses:190 191 192Used by:207
Symbol 194 ShapeTweeningUsed by:197 208 228 247 267 278 301
Symbol 195 ShapeTweeningUsed by:197
Symbol 196 GraphicUsed by:197
Symbol 197 MovieClipUses:194 195 196Used by:207
Symbol 198 ShapeTweeningUsed by:201 208 228 247 267 278 301
Symbol 199 ShapeTweeningUsed by:201
Symbol 200 GraphicUsed by:201
Symbol 201 MovieClipUses:198 199 200Used by:207
Symbol 202 ShapeTweeningUsed by:207 208 228 247 267 278 301
Symbol 203 ShapeTweeningUsed by:207 208 228 247 267 278 301
Symbol 204 ShapeTweeningUsed by:207
Symbol 205 ShapeTweeningUsed by:207
Symbol 206 GraphicUsed by:207
Symbol 207 MovieClipUses:189 193 197 201 202 203 204 205 206Used by:208 228 247 267 278 301
Symbol 208 ButtonUses:207 203 202 198 194 190 189Used by:214
Symbol 209 FontUsed by:210 213 217 219 245 265 276 299
Symbol 210 EditableTextUses:209Used by:214
Symbol 211 FontUsed by:212
Symbol 212 TextUses:211Used by:214
Symbol 213 EditableTextUses:209Used by:214
Symbol 214 MovieClipUses:17 188 208 210 212 213Used by:305
Symbol 215 GraphicUsed by:216 226 243 263 274 297
Symbol 216 ButtonUses:215Used by:227 228
Symbol 217 EditableTextUses:209Used by:227 228
Symbol 218 GraphicUsed by:225 244 264 275 298
Symbol 219 TextUses:209Used by:225 244 264 275 298
Symbol 220 FontUsed by:221 223
Symbol 221 TextUses:220Used by:225 244 264 275 298
Symbol 222 GraphicUsed by:225 244 264 275 298
Symbol 223 TextUses:220Used by:225 244 264 275 298
Symbol 224 GraphicUsed by:225 244 264 275 298
Symbol 225 ButtonUses:218 219 221 222 223 224Used by:227 228
Symbol 226 ButtonUses:215Used by:227 246 266 277 300
Symbol 227 MovieClipUses:216 217 225 17 226Used by:228
Symbol 228 ButtonUses:227 207 17 225 217 216 203 202 198 194 190 189Used by:241
Symbol 229 ShapeTweeningUsed by:240
Symbol 230 BitmapUsed by:231
Symbol 231 GraphicUses:230Used by:240
Symbol 232 BitmapUsed by:233
Symbol 233 GraphicUses:232Used by:240
Symbol 234 ShapeTweeningUsed by:240
Symbol 235 ShapeTweeningUsed by:240
Symbol 236 ShapeTweeningUsed by:240
Symbol 237 ShapeTweeningUsed by:240
Symbol 238 ShapeTweeningUsed by:240
Symbol 239 GraphicUsed by:240
Symbol 240 MovieClipUses:229 231 1 233 234 235 236 237 238 239Used by:241
Symbol 241 MovieClipUses:17 188 228 240Used by:305
Symbol 242 SoundUsed by:262
Symbol 243 ButtonUses:215Used by:246 247
Symbol 244 ButtonUses:218 219 221 222 223 224Used by:246 247
Symbol 245 EditableTextUses:209Used by:246 247
Symbol 246 MovieClipUses:243 244 245 17 226Used by:247
Symbol 247 ButtonUses:246 207 17 245 244 243 203 202 198 194 190 189Used by:262
Symbol 248 BitmapUsed by:249 250 252 259
Symbol 249 GraphicUses:248Used by:261
Symbol 250 GraphicUses:248Used by:251
Symbol 251 MovieClipUses:250Used by:253
Symbol 252 GraphicUses:248Used by:253
Symbol 253 MovieClipUses:251 252Used by:261
Symbol 254 GraphicUsed by:261
Symbol 255 BitmapUsed by:256
Symbol 256 GraphicUses:255Used by:261
Symbol 257 BitmapUsed by:258
Symbol 258 GraphicUses:257Used by:261
Symbol 259 GraphicUses:248Used by:261
Symbol 260 SoundUsed by:261
Symbol 261 MovieClipUses:249 253 256 254 258 259 260Used by:262
Symbol 262 MovieClipUses:17 188 242 247 261Used by:305
Symbol 263 ButtonUses:215Used by:266 267
Symbol 264 ButtonUses:218 219 221 222 223 224Used by:266 267
Symbol 265 EditableTextUses:209Used by:266 267
Symbol 266 MovieClipUses:263 264 265 17 226Used by:267
Symbol 267 ButtonUses:266 207 17 265 264 263 203 202 198 194 190 189Used by:273
Symbol 268 BitmapUsed by:269
Symbol 269 GraphicUses:268Used by:272
Symbol 270 BitmapUsed by:271
Symbol 271 GraphicUses:270Used by:272
Symbol 272 MovieClipUses:269 39 271Used by:273
Symbol 273 MovieClipUses:17 188 267 272Used by:305
Symbol 274 ButtonUses:215Used by:277 278
Symbol 275 ButtonUses:218 219 221 222 223 224Used by:277 278
Symbol 276 EditableTextUses:209Used by:277 278
Symbol 277 MovieClipUses:274 275 276 17 226Used by:278
Symbol 278 ButtonUses:277 207 17 276 275 274 203 202 198 194 190 189Used by:296
Symbol 279 GraphicUsed by:283 291
Symbol 280 GraphicUsed by:281
Symbol 281 MovieClipUses:280Used by:283 288 291
Symbol 282 GraphicUsed by:283 288 291
Symbol 283 MovieClipUses:279 281 282Used by:295
Symbol 284 BitmapUsed by:285 286 289 290 292
Symbol 285 GraphicUses:284Used by:295
Symbol 286 GraphicUses:284Used by:295
Symbol 287 GraphicUsed by:288
Symbol 288 MovieClipUses:287 281 282Used by:295
Symbol 289 GraphicUses:284Used by:295
Symbol 290 GraphicUses:284Used by:295
Symbol 291 MovieClipUses:279 281 282Used by:295
Symbol 292 GraphicUses:284Used by:295
Symbol 293 BitmapUsed by:294
Symbol 294 GraphicUses:293Used by:295
Symbol 295 MovieClipUses:283 285 286 288 289 290 291 292 294 46Used by:296
Symbol 296 MovieClipUses:17 188 278 295Used by:305
Symbol 297 ButtonUses:215Used by:300 301
Symbol 298 ButtonUses:218 219 221 222 223 224Used by:300 301
Symbol 299 EditableTextUses:209Used by:300 301
Symbol 300 MovieClipUses:297 298 299 17 226Used by:301
Symbol 301 ButtonUses:300 207 17 299 298 297 203 202 198 194 190 189Used by:304
Symbol 302 BitmapUsed by:303
Symbol 303 GraphicUses:302Used by:304
Symbol 304 MovieClipUses:17 188 301 303Used by:305
Symbol 305 MovieClipUses:18 186 2 214 241 262 273 296 304Used by:Timeline

Instance Names

"loadBar"Frame 1Symbol 4 MovieClip
"vse"Frame 3Symbol 305 MovieClip
"big"Symbol 214 MovieClip Frame 1Symbol 188 Button
"big"Symbol 241 MovieClip Frame 1Symbol 188 Button
"big"Symbol 262 MovieClip Frame 1Symbol 188 Button
"big"Symbol 273 MovieClip Frame 1Symbol 188 Button
"big"Symbol 296 MovieClip Frame 1Symbol 188 Button
"big"Symbol 304 MovieClip Frame 1Symbol 188 Button

Special Tags

FileAttributes (69)Timeline Frame 1Access local files only, Metadata not present, AS1/AS2.
ExportAssets (56)Timeline Frame 1Symbol 1 as "harfa"
ExportAssets (56)Timeline Frame 1Symbol 2 as "podmaz_1x"

Labels

"loop"Symbol 21 MovieClip Frame 11
"dark"Symbol 214 MovieClip Frame 21
"dark"Symbol 241 MovieClip Frame 1635
"dark"Symbol 262 MovieClip Frame 1528
"dark"Symbol 273 MovieClip Frame 1511
"dark"Symbol 296 MovieClip Frame 1498
"dark"Symbol 304 MovieClip Frame 1498
"1"Symbol 305 MovieClip Frame 1
"text"Symbol 305 MovieClip Frame 3
"harfa"Symbol 305 MovieClip Frame 4
"kostelik"Symbol 305 MovieClip Frame 5
"usak"Symbol 305 MovieClip Frame 6
"zvonky"Symbol 305 MovieClip Frame 7
"zidle"Symbol 305 MovieClip Frame 8

Dynamic Text Variables

loadTextSymbol 16 EditableText""
http://swfchan.com/42/207373/info.shtml
Created: 9/10 -2018 12:51:49 Last modified: 9/10 -2018 12:51:49 Server time: 24/03 -2019 14:41:27