STORY   LOOP   FURRY   PORN   GAMES
• C •   SERVICES [?] [R] RND   POPULAR
Archived flashes:
204048
/disc/ · /res/     /show/ · /fap/ · /gg/ · /swf/P0001 · P2214 · P4427

 Check out this video on how Google is trying to control the outcome of US election 2020 (and steer opinions in general on a global scale). 
 Since Google and YouTube has so much reach in the world I think it's a good idea to get at least a few more people aware of the manipulation going on. 
 I dislike all forms of censorship, including self-censorship caused by vague rules or fund starvation. Freedom of speech is a concept existing outside of law. 

[hide]        Several large companies are banding together to get rid of wrongthink. Tim Pool does a good job discussing the subject.        [hide]

<div style="position:absolute;top:-99px;left:-99px;"><img src="http://swfchan.com:57475/56705166?noj=FRM56705166-22DC" width="1" height="1"></div>

Ebook by gyusziapu.swf

This is the info page for
Flash #218455

(Click the ID number above for more basic data on this flash file.)


Text
1

/

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

2

Fekete Edit - Ha még egyszer


Ha még egyszer megszületnék,
nyakamba kösöntyűt tennék,
kosaramba virágot szednék,
reggel madárral énekelnék.
Ha még egyszer megszületnék,
patakokba aranyhalat lopnék,
zöldet ragasztanék száraz ágra,
örülnék, nem éltem hiába.
Ha még egyszer megszületnék,
mindenütt én lennék a vendég,
éhezőknek kenyereket szelnék,
gyönyörű dalt énekelnék.
Ha még egyszer megszületnék,
kezembe varázspálcát vennék,
táncolna a világ varázsszóra,
boldog percben megállna az óra.
Ha még egyszer megszületnék,
asszony lennék, ember lennék,
ébredeznék kakasszóra,
rendet tennék virradóra.
Ha még egyszer megszületnék,
erős szárnnyal felrepülnék,
áldást szórnék minden házra,
nem lenne többé senki árva.
…ha még egyszer megszületnék…

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

3

Horváth János Kislord - Perbeszéd a lelkek ellen


lelketlen lelkekből jön
az értetlen fájdalom
kétséges értékekből
érkezik bántó ártalom
könnyekkel telt meg
a versíró oldalam
lelketek érzése
bizony nem kortalan
amikor a lelkem mélyéről
írom a verseket
és azt gondolom,bánatban
élni nem lehet,
amikor átérzem a bennetek
felhalmozott gondokat
és a lelkem fáj,szívem sajog,
nincs bennem gondolat,
a fájdalmatok érzem benne
és suhan át rajtam,
édes jó Istenem én nem
ilyen létet akartam,
hol csak panasz árad,vele
a szívetek is fáj,
néha nem marad más,
csak a csendes magány,
nincs barát,kinek mondanád
lelked mély bánatát,
amikor érzed,vége,
nem mehet így tovább,
akkor jövök én egy
érzelmes verssel,

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

4

te átérzed,sírsz
s tudod,hogy ez kell.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

5


Dufek Mária - Jöttöm


Cseresznyevirágot
havazott az ég,
szél suhintotta
az ágak seprejét.
Édes illatokba
burkolva a kínt,
úgy adott át az
életnek apránként.
Míg vajúdott velem
anyám, este lett,
híremet vitték
reggel a fellegek.
Csillogott pólyámon
anyám egy könnye,
fehér kebelén
szememnek özönje.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

6

Kertészné Rotter Eleonóra - Szivárvány


Mekkora csend lett!
Az előbb még égi csaták dúltak felettem,
durrantgatott villámok ostora szüntelen.
Mekkora csend lett!
Nyakon spricceltek foltos felhődarabkák
cipőmet langyos esővízzel áztatták.
Mekkora csend lett!
A szélvihar utolsó erejével szétkergette
a Nap körül köröző maradék fellegeket.

Mekkora fény lett!
Víztől csillogó fákon kábán ringatóztak
a csüngő falevelek, mint esőtől ázott verebek.
Mekkora fény lett!
A Nap aranylóan hengeredett a sáros útra,
gyémánt párát leheltek távolodó esőcseppek.
Mekkora fény lett újra!
Kerek gyémánt-tükör lett a kékülő ég pírja.
opálszínnel ragyogta be a szivárvány hídja.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

7

Egervári József - Egy csokor amarillisz


Imádtam a széna illatát, mint amikor a tavasz, a nyár és az ősz
karöltve csiklandozta az orromat; Danival felmásztunk a szénapadlásra,
tizenhat voltam, meg ő is, göndör, fekete hajkoronája alatt annyira
csillogott mindig fekete szeme, mintha a Naptól, a Holdtól, a csillagoktól
csente volna el a fényt; szerelmes voltam belé, amióta csak tudtam az
eszemet. Azt hiszem, ő is szerelmes volt belém, minden szabadidőnket
együtt töltöttük, amikor apámnak kellett főznöm, mert anyám akkor már
nem élt, még akkor is, Dani végig ott ült az öreg hokedlin és engem
bámult, volt is akkor már mit nézni rajtam; a szomszéd Böske néni szerint
anyámat a szívfájdalom vitte el, nem tudott ő nem finom hölgy lenni,
három nyelven is folyékonyan beszélt, a falusi iskolában tanított, miután
a kommunisták mindent elvettek tőlük, földet, kúriát, erdőt. Apám egyre
sűrűbben nézett a pohár fenekére; nem bírom elviselni a kopaszt
másképp, jelentette ki komoran, ült a kályha előtt, szótlanul rakosgatta az
akácfahasábokat a lobogó tűzbe.
Prisa Johanna egy pillanatra elhallgatott, elmerült a múlt egy
szeletkéjében, a felidézett képek beleakaszkodtak tudatába, akár a
bogáncs; jóval nyolcvan felett járt már, mély ráncokat vésett arcába az idő,
haját őszbe fonta, tökéletes, ezüstösen csillogó fehérbe, nem úgy mint a
legtöbb embernek, akik szürkévé öregedtek, nem csak a hajuk, a lelkük is.
Johanna szépséges öregasszony volt, sugárzott róla az értelem, a
méltóság, az emberi tartás, a büszkeség. Nem rátarti, beképzelt büszkeség
volt ez, hanem bölcs, mértéktartó, ám következetes és határozott,
ösztönösen ismerte és helyén kezelte a értéket, az együttérzést, a
megbocsátást és a haragot, mindig a szituációnak megfelelően; gyakran
kijelentette, hogy az igazság kegyetlen, de szükségszerű, aki nem képes a
szemébe nézni, az örökké futni fog előle.
Ott tartottam, hogy a Danival felmásztunk a szénapadlásra;
elmosolyodott, a szeme nevetett, aztán már ő is, hangosan, kissé rekedten,
ám még mindig tele élettel; nem is tudom már, hogyan történt, de lekerült

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

8

rólunk az összes ruha, még most is érzem Dani illatát, frissen fejt tej,
mosószappan és rózsa illatú volt, igen, igen, így, együtt; meg sem mert
mozdulni, lehunyta szemét, én pedig átöleltem a nyakát, égetett a bőre,
égett a bőröm, alig kaptam levegőt, aztán ágaskodni kezdett a huncutkája,
becsúszott a combjaim közé, és akkor ő is átölelt, csókolóztunk, még most
is érzem ízét, gyönyörű voltam, ő is gyönyörű volt; megfogta a mellem, a
hátsóm, benyúlt a combjaim közé, ő volt az első férfi, aki megfogta a
puncimat, még most is élénken él bennem, amikor ujja megérintette
csiklómat; mert szerelem volt, fiam, tudod?, az marta ily mélyen a
tudatomba ezt az élményt, mert a szerelem a legerősebb sav, cizellált
művészi alkotás leszel tőle, vagy szétmar, elpusztít teljesen. A nő
ösztönösen mindent tud az életről, de nem elég a testét szeretni, a lelkét is
szeretni kell, egyszerre a kettőt, mert a nő csodálatos hangszer, játssz rajta,
ha van tehetséged, s akkor a teste az öröm, a gyönyör hangján fog búgni,
ám ha a lelkén is tudsz játszani, akkor a szférák zenéjét szólaltatod meg,
így te magad is sokkal több leszel általa.
Elhallgatott, aztán elmosolyodott; így van ez, fiam, és fordítva is
igaz, a férfi is megérdemli, ami jár neki, a testének is, a lelkének is, a
szerelem zene, s nem mindegy, hogy hamis dalikázás vagy mennyei
szimfónia.
Ez idealizmus, vetettem ellen, csak a vita kedvéért, mert tudtam, hogy
Johanna nem hagyja magát, ezer érve lesz megvédeni igazát, de érdekes
módon most nem állt le vitatkozni velem, csak annyit felelt, hidd el, én ezt
jobban tudom; öleltem azt a fiút a szénapadláson, a világegyetem
örvénylett körülöttünk, s mi voltunk a középppontja. Aztán apám
felébredt részeg kábulatából, észre sem vettük, csak amikor Dani hajába
markolt és a padlás recsegő deszkáira rántotta, majd a kezében lévő
vasvillát beleszúrta a mellkasába. Azonnal megállt a szíve, még akkor is
engem nézett azokkal a gyönyörű szemeivel. Öltözz, mordult rám az öreg.
Öltöztem.
Apámat elvitték a rendőrök, Dani apja üvöltözött az utcán; azt a kis kurvát
is vigyék el, ő csavarta el a fiam fejét, vigyék el, mert istenemre mondom,
itt csapom agyon a fejszével. Rákosi elvtárs kopasz feje virított a falusi bolt
kirakatában, más sem volt ott, se kint, se bent, csak az a kövér vigyor a
kövér arcon.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

9


Elvittek az árvaházba, a tárgyaláson én is ott voltam, meghallgattak, az
idős bíró le sem vette szemét a melleimről. Akkor még minden feszes,
kemény, kívánatos volt rajtam.
Acsai Vera volt a főnök a lányok között, durva nőszemély, buta és
bosszúálló, mindenki félt tőle, mert gyorsan eljárt a keze. Én is kaptam,
minden új lány kapott, ki többet, ki kevesebbet; csicska lettem, helyettük
dolgoztam, kiszolgáltam őket. Meg akartam halni, Dani után akartam
halni, bűnösnek hittem magam, egy ribancnak, aki nem bírt a vágyaival,
és ezért megölték a szerelmét. Ha már nagyon szenvedtem a
megpróbáltatásoktól, akkor franciául beszéltem, hogy ne értsék a lányok,
szidtam őket, ahogy csak bírtam; először megpofoztak, de később már
nem törődtek velem. Anyám öröksége mentett meg, akartam több lenni,
mint azok a lányok, meg akartam mutatni, hogy az ember képes jó lenni,
mégha nincs is kedve hozzá. Aztán később megértettem, én sem vagyok
több mint ők, csak más. Ők is éreznek, fájnak, néha gondolkodnak, és
semmi mást sem akarnak, csak hogy szeresse őket valaki. Esténként
történeteket meséltem nekik, felét az olvasmányélményeim alapján, a
többit kitaláltam. Acsai Vera sokszor könnyes szemmel hallgatta,
megvetette a hátát a falnál, szigorúan nézett maga elé, moccanatlan.
Néhány lány nem tudott olvasni, hiába jártak iskolába az intézetben, a
tanárok lemondtak róluk, az utolsó padsorban ültek, még könyvük sem
volt.
Engem is megtanítanál olvasni?, kérdezte Acsai Vera. Megtanítottam.
Nagyon nehezen, vért izzadtunk mindketten, de sikerült. Iskolába jártam
én is, amikor el kellett jönnöm az intézetből, addigra már tanult varrónő
voltam. Papírom is volt róla.
Dolgoztam, albérletben laktam, beíratkoztam a gimnáziumba,
éjjelente Danival álmodtam, ahogy ölel, ahogy néz rám, mellkasában a
vasvillával. Acsai Verával laktunk együtt. Állandóan olvasott. Néha
hajnalig. Aztán egy vasutashoz ment feleségül. Három gyereket szült,
becsülettel felnevelte őket, dolgozott és olvasott, majd hirtelen meghalt.
Nem érte már meg unokája születését. Szép lélekkel halt meg,
tanúsíthatom. Akart jó lenni. És jó lett a végére. Igen. Ez ilyen egyszerű,
ha az ember akar jó lenni, akkor jó lesz, de ha mindig a másikban keressük

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

10

a hibát, akkor nem látjuk meg saját esendőségünket, akkor sosem találjuk
meg saját utunkat.
Aztán tanító lettem, követtem anyám nyomát, mely még mindig élénken
világított az időben, mintha csak apró világítótornyokat szórt volna végig
az úton, azon az úton, melyen nekem kellett járnom, melyet nekem szánt.
Csodálatos szerkezet az emberi elme, meggyőződéssel állítom, de a lélek,
a szellem tud mindent, fiam, hidd el nekem, nincs előtte akadály, mindent
lát és tud, ha látni és tudni akar.
Megcsóváltam a fejemet, Johanna néni, te szédítesz engem, bölcsebbek
lennénk, okosabbak, ha így lenne, ahogyan mondod, de nézz körül a
világban, káosz van, örökös harc, bűnözés, hazugság, nagy sötétség az
emberi fejekben, az ember genetikusan alkalmatlan arra, hogy jó legyen,
ösztöneiben örökké ott lapul a ragadozó, a túlélés ösztöne, a harc
kényszere.
Persze, fiam, nem adatik meg, ha nem kéred, mindig az a kevés jó mentette
meg a világot a pusztulástól, amely hajlandó volt áldozatot hozni, bátor
lenni, élete árán is védelmezni az emberi életet, az emberi értékeket, a
rossz még soha nem győzedelmeskedett. Még soha, de keserűvé és
élhetetlenné tette a világot, ágáltam; Johanna néni, naiv vagy.
Lehet, fiam, bólogatott, lehet, de csak arról beszélhetek, amit én magam is
megéltem, amit én magam is tudok. Apámat végül kiengedték a
börtönből, hátralévő életében már nem szólalt meg. Egyszer találkoztunk,
meglátogattam, elmondtam neki, megbocsátok, hogy ő is elhagyott, hogy
odavetett a kommunista kutyáknak, akiknek én sokáig a rendszer
ellensége, egy gyilkos lánya voltam. Csak nézett rám szótlanul,
megöleltem, ő is megölelt. Másnap táviratot kaptam, felakasztotta magát
a pajtában, nem volt búcsúlevél, nem volt semmi, csak a konyhaasztalon
a vázában egy csokor amarillisz, a kedvenc virágom. Talán így üzent.
Talán így köszönt el, így tudatta velem, hogy neki már nincs helye ebben
a világban, mely elvett tőle mindent és mindenkit. Ő is elvette tőlem, akit
szerettem, holmi erkölcs nevében, miközben a világ körülöttünk velejéig
romlott volt és erkölcstelen. Azt hiszem, ő is rájött erre, azért szedte nekem
az amarilliszt. Másnap Johanna meghalt. Elaludt, nyugodtan, ellazulva,
megbékélve a halállal is. Egy levelet hagyott nekem a konyhaasztalon.
Legyél jó, harcosan, gondolkodva jó. És ne vacilálj sokat, ha valamit meg

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

11

kell tenned. Legközelebb talán már nem lesz rá lehetőséged; olvastam a
gyönyörűen formált betűket, szavakat.
Ültem a konyhaasztalnál, aztán kerestem egy vázát, elrendeztem benne az
amarilliszeket, melyeket Johannának vittem. Azt hittem, elkéstem, de
éreztem, mosolyogva ül a felhők szélén, s csak annyit suttog: köszönöm,
fiam. Ne vacilálj sokat!

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

12

Szerencsés Tünde - Május


Ó te kedves hónap, oly szép vagy
Ahogy bíborban úszik a napsugár,
Hűs szellőben ringatózik sárga cserebogár,
Zöldellő vetésben kószál a kóbor eb,
Selymes fűben vidáman hempereg.
Magnólia fák körül tavaszi zsongás,
Méhek Körbe táncolják,
Szívják belőle édes nektár varázsát.
A nap melegében lubickol az ember,
Fényében belefeledkezve elmerül
Újra és újra akarja, tőle szinte megrészegül
Sugárzik és ragyog, lelkében édes dallamok.
Tarka virágok pompáznak a kertekben
Bódító illatuk simogat, mit ránk lehelnek.
Május igazgyöngy vagy nekünk
Szépséged úgy ontod ránk
Mint vízesés a patakra vízcseppjét,
A természet virágát gyümölcsre váltja,
Korai cseresznye piroslik a fán,
Az eper, zöldellő levelei közül mosolyogva kandikál.
Szerelmesek sétálnak a parkban,
Vállukat már csak egy vékony sál takarja.
Gyermeki kacaj a játszótereken,
Pezseg az élet, úton és útfélen.
Csodás Május mindenkit magához ölel.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

13

Birta Angéla - Fordítsd vissza


Egy emlék mindent visszahoz,
a találkozás, el sem visz.
Lemerednek a végtagok,
ha egy hang szívedbe ég.
Pillanatnyi pillantás csak,
köszönéskor nem búcsúzik,
Légben különös jó illat,
reményt ad, majd elszomorít.
Kezed nyújtva nem, éred el,
rejtsd el magad, rá jön, ki vagy.
Ez az igazi szerelem,
békét ígér, bánatot hagy.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

14

Bartha Ilona – Valamikor a jegenyék


Már nem állnak vigyázva őrt
az út szélén a jegenyék,
sudár életük kettétört.
Dús lombjai valamikor
süvöltő szeleket öleltek,
s harmatot ittak hajnalkor.
Helyüket most fű díszíti,
s árválkodik néhány kereszt,
az elmúlás szemtanúi...
Ott jártamkor hajamba kap
s cibálja a hideg szellő,
mint rossz nebulót,
ki egyest kap,
engem büntet a zord idő...
Aki most született, már csak
hallani fogja a mesét,
valamikor itt őrt álltak
égig érő sudár jegenyék..

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

15

Lukácsné Alföldi Ildikó - TudomÉhesek vagytok

Mint szóban

Mint szeretetben

Adok nektek

mindenből eleget

Bográcsomban

főtt csülkömet

Adnám neked

Tudom lelkem

nem bánat lenne

Tányéromból

ennétek velem

Ha lehetne

mindenki csak

velem ünnepelne

jó étvágyat kíván

a kóbor lelkem

fogadd azt mi van

ölelő kezemmel.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

16

Ötvösné Németh Edit - Egyensúlyban

Csendes reggel, csipog a fény,
zöldülő kert, selyemszatén,
béke alszik fűszál hegyén,
tücsök cirip halkan zenél.

Ébred lassan, nyugalom száll,
ágról, ágra vándormadár,
hintát lökdös parányi szél,
azúran néz, kacsint az ég.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

17

Szabó Edit - Dalok szárnyán

Tengerpart habjai távolból zúgnak,
pengetem gitárom, húrjaim szólnak,
szerelem dalával ujjong a lelkem,
megjátszom énekem, vidáman zengem,
tengernek hulláma elviszi dalom,
messzire üzenek,boldogság jutalom,
ujjaim rajta feledve énekelem,
újra magam előtt látom szerelmesem
üzenek dalommal a szerelemnek,
üzenek galambom, te érted élek,
várom a jöttödet partján tengernek,
csillámló szemeim csak érted égnek,
pengetem gitárom, várlak most téged,
hogy boldog örömben legyek ott véled.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

18

D. Oszuskó Sarolta – Repülj!

Repülj, repülj
kismadárka,
kedvesemnek
a vállára!
Súgd meg néki
őt szeretem,
vele lesz jó
az életem.
Boldogságot
csak ő adhat,
hű szerelmet
tőlem kaphat.
Utunk járjuk
kéz a kézben
az élet zord
tengerében.
Nem választhat
el már senki,
egymást fogjuk
csak szeretni!

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

19

Nyúl Bendegúz - Te is Angyal vagyMozdulatlan levegőben
Angyal szárnyaim kitárom
Magasba emelkedve
Megnéztem a világot.

Rengeteg haragot,
Gyűlölettel teli
Nyomort láttam.
Földi pokol ez.

Keresd a csendet.
Keresd a békét.
Keresd az utad
Ez csak az első lépcsőfok.

Angyal szárnyaim kitárom
Körbe ölelem az egész világot.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

20

Reményi Tamás - V. Sors Szimfónia üzenete


"...kopogtat a sors az ajtón."
Fájdalmat, keserűséget hozott!
Maga után megtört emberi szíveket hagyott!
Majd- ki munkáját jól végezte- eltávozott az ajtón keresztül a fuvallaton!

Keserves tud lenni időnként az Élet,
Bút, boldogtalanságot tarsolyában hordoz,
Hogy változatai látványosak legyenek : egyszer- egyszer kevés
boldogsággal foltoz,
Majd újból súlyt és apró remény- sugarakkal hiteget!

Mit tehet a Sors kegyelméért az ember?
Felvállalja védtelenül, gyengén, amit kap?
Erőt a harcra az Élet a Sors által odadob, amit ha elkap
Győzelmet- kínok közt, keservesen- apróbb részleteiben halvány
reménnyel elnyer!

Idézet : Beethoven

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

21

Bartha Ilona - Szóljon a csend


A csend beszél a legszebben
mikor már szólni nem tudok.
Nem bírok a nehéz helyzetben
mindig megállni, hiába próbálok.
A csend mindig elhallgattat
hogyha köröttem forog.
Nem tördelem magamat,
szólni helyettem őt hagyom.
Végtelen lenne a sok beszéd,
energiámat néha túlszárnyalja.
Így a csend és a békesség
eltörli azt, mi zuhan a nyakamba
A kilátástalan helyzetek száma,
a feladat nem párolog, a türelem igen.
Jöjj csak csend egy kis idegcsillapításra,
a te létezésed legszebb most, hiszem.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

22

Trinfa Ildikó - Köszönj a fának...

Köszönj a fának, fűnek, fénynek, virágnak,
a némaságnak, a hegynek, a visszhangzó pataknak
a töprengés álmatlan éjszakáján gondolj a hajnalra
a reggelek ringó bölcsőjére, a hírt hozó napra.

Hogy társ kell a csókra, de nem a halálra,
mert pusztul az idill, a magány varázsa
nem kecsegtet a foghíjas ideig-óráig boldogság,
mert fájdalom szüli meg, gyors a varázs.

Bomlik a világ, formája elfajult, bánat
temetés, öröm, kéz a kézben járat
ezért örvendj a fának, fűnek, fénynek, virágnak
parancsolj rájuk, hogy vigaszt hozzanak a mának..

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

23


Horváth János Kislord - Ha fáj


ha fáj a lélek,szakadj le ég!
tombolj vihar!
vidd el az emlékeket,
ha fáj s felkavar!
vidd el a szívemet majd
a felhők fölé,
emeld bársonylelkem
a csillagok közé!
ne lássak szivárványt,
mert nem kell nekem,
ha örökké fáj majd
a bolond szívem!
tombolj csak vihar!
szórj villámokat,
ha nem élhetem át
az álmaimat!
ha fáj a lélek,ki segíthet
majd nekem,
hogy becsessé váljon
röpke életem?
talán egy kis sziget,
ahol megtalálom
lelked nyugalmát
és a boldogságom!

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

24

Birta Angéla - Szóljon a csend

A csend beszél a legszebben
mikor már szólni nem tudok.
Nem bírok a nehéz helyzetben
mindig megállni, hiába próbálok.
A csend mindig elhallgattat
hogyha köröttem forog.
Nem tördelem magamat,
szólni helyettem őt hagyom.
Végtelen lenne a sok beszéd,
energiámat néha túlszárnyalja.
Így a csend és a békesség
eltörli azt, mi zuhan a nyakamba
A kilátástalan helyzetek száma,
a feladat nem párolog, a türelem igen.
Jöjj csak csend egy kis idegcsillapításra,
a te létezésed legszebb most, hiszem.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

25

Gani Zsuzsanna - Búcsú

Látjuk van már célotok,
most elbúcsúzunk tőletek,
muszáj tovább indulnotok,
könnycseppet ne ejtsetek!
Nagyon jó volt veletek,
tudjuk hiányozni fogtok,
majd becsülettel menjetek,
tovább ezen az úton.
Sikeressé váljatok,
küzdjetek szívvel, lélekkel!
Legyetek jók, álmodjatok,
bölcs emberek legyetek!

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

26

Széll Magdolna - Borongok


Felhők alatt megpihenek,
óvatosan hátra nézek.
Angyal áll ott, csalfa látszat,
délibáb jut ma a mának.

Pillangó ül szoknyám szélén,
ború időz lelkem mélyén.
Hangulatom gúzsba kötött,
bú botorkál vágyam mögött.

Pipacs bokor bámul körbe,
szomorúság kapott ölbe.
Tán, ha új hullámra térek,
szebbnek látom majd a képet.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

27


Kertészné Rotter Eleonóra - Öröklét is lehetne


Május hava ős-idők óta
Az örök szerelem tanúja:
Szerelmes a gally az ágba,
Sarjadó levél a fába,
virágos a fák zöld lomb-koronája.
A tavat a Nap simogatja éppen,
Tükröt fest türkizkék tó felszínére,
Kék vízfodrok érzékien simulnak,
Lágy szellő ringató karjaiba.
Víz felé hajló gesztenyefa ágak
Smaragd-zöld árnyas tükörképpé válnak,
S ékesíti a csokros lomb bozontját
Ezer kis csipke-fehér fáklyavirág.
A magasban köröző galambok
búgják, fújják a nászindulót
apró gesztenye virág fürtöcskék
- mint megannyi mennyasszony és völegény -
lebegő táncot lejtenek a zöld öltönyös
levél-szívek integető sorfala között
Mellettük pirosló gyöngy-pártában.
vonul ezernyi koszorúslányka
A lélek emléke, az emlék lelke
Van veled... Ha már lehullt minden
Levél s rég elszáradtak a virágok:
A hosszú, nyűgös tél-esti órákon
E képpel a tavaszt újra felidézed,
és reménykedve várod, hogy visszatérjen.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

28

Ötvösné Németh Edit - Csendes eső

Gondolatom pilleszárnyon
utazik halk félhomályon,
rezgő légbe kapaszkodik,
ő már soha meg nem nyugszik.
Tarajos a felhő bodra,
hosszú út visz a pokolba,
reszket a föld reszket az ég,
szeretetnek szíve acél.
Hiába a jó szó, játék,
átértékeli a másképp,
szomorúság lesz belőle,
fekszem csipketerítőre.
Lehúzzák a szép ruhámat,
halott maszkom kapom másnap,
záporeső hullik csendben,
rendben lesz már minden rendben.


F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

29


Bartha Ilona - Magamnak


ma, ezen a
ragyogó napon
a telhetetlen idő
mint perverz szerető
ismét kiharapott
belőlem egy darabot
s elmúlt életemből
vetett oda az
elmúlásnak egy falatot.
Rágós már ez a falat,
de az ize megmaradt
s bár az idő
egyre koptat
ráncokkal tölti ki
hajdan sima arcomat
mégse bánom
ha hasogat
mert élek, s ez a
legbiztosabb..

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

30

Birta Angéla - Tónál merengve

Van egy apró vágyam,
akkora, mint egy kis kavics!
Jöjj ma utánam
a tóhoz, boldogíts!
Még színe ezüstös
a napfény, elvakít...
A lelkem tündököl,
a Természet tanít.
Szerelmet is vallhatsz...
már száll az esti köd.
Nézd: egy Hattyú dallal
hívja párját, Ő jön.
Csendes az ősz lépte,
nyugodt most a szél...
Közöttünk lehet-e
romantika, fény ?!

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

31

Szerencsés Tünde - Édes virágzás


Hajamba tűzöm a tavasznak virágát,
Rózsás a keszkenőm, simítom zöld szárát,
Derűsen vizslatom a kékellő eget,
Tarka pillangó bársony szárnya lebben.
Mosolygón csodálom felhőnknek keblét,
Margaréta szirmát, könnyező kelyhét,
Rügyező fa ágát, méheknek táncát,
A kert ébredését, annak színes fátylát.
Kékellő ibolyát, napsárga nárciszt,
Viaszos jácintot, tulipánt, mely most ásít.
Fejecskéje nyílik lángoló pirosba,
Olyanná válik, mint egy fenséges korona.
Simítom kezemmel a selymes árvácskát,
Árnyas aranyeső kedvesen borul rá,
Szívembe csókolta magát a látvány,
Lélegzem az éledés izének ezernyi varázsát

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

32

Fekete Edit - Álom és valóság

Szállok, harmatos az arcom,
messze még az alkony,
bódít a virágok illata.
Állok, gyökeremmel kapaszkodok.
Bizsergető hajnalok.
Hol vagyok?
Látod pirkad.
A tó vérvörös.
A Nap belemosta arcát a vízbe,
majd lefutott játszani a rétre.
Ráköszönök.
A levegő lányai muzsikálnak,
elpirul a kékség.
A fa hegyéről messzire látok,
a horizonton álldogál a reménység.
Zizeg a levél, mert fúj a szél,
madárcsapat zsivajog a fák tetején.
Ágaimon pelyhedzik a levél,
növekszik a szárnyam.
Felrepülök,
és fészket rakok az ég közepén.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

33

Teleki Gábor - Dilemma


Sziklapárkányra ült a bizalom,
néma léptekkel mögé állt az igazság,
lassan mellécsusszant, néztek le a mélybe..
Törvény jött, rugdosta a kavicsot,
kicsit arrébb lökte az igazságot, a fenébe,
itt van helyem, megsértett vagyok!
Szabadság sem látja jövőjét, lelógatta lábát,
együtt bámulták a katlant, mélán, bénán.
Csend okoz hangzavart, felhő nem takar űrt..
Jött a hatalom, arcán kaján vigyor,
ugortok, vagy segítséget kértek, válasszatok!

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

34

Lukácsné Alföldi Ildikó - Tudom

A lélegzeted

mi közelebb vezetve

orkán szerű kámforrá ment

Te és Én más dimenzióban

olvasztva eggyé ment

lelket tiporva

olvasva gyémánt hegyek

olvadni kezdenek

Emelem szívem rezgését

hiszen szeretve

mindenki fénye lehetsz

csak a betűk nem tesznek

egymásra fekete keresztet...

tudva bízva...hol

ami emel..a csend

és setét fényben

az a szeretet...

hol kalapomat emelem.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

35

Szabó Edit - Csak előre


Megszületik a kisgyermek
szeme fénye az embernek,
szeretik és dédelgetik,
kedvességgel nevelgetik.
Kisgyerekből hamar nagy lesz,
mindent akar, hatalmat vesz
kérő szóval, később daccal,
védő jótól akarattal.
Szülő dolga védelmezni,
a jó felé terelgetni,
lehetőség sokszor adott,
minden módon elfogadott.
Érezze a szeretetet,
érezze,hogy nem csak lehet
szebbé tenni az életet,
érinteni a végtelent.
Gondolkodjon Ő előre,
hogyan válhat több belőle,
tanulással, bátorsággal
megvívni az új világgal.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

36


Nyúl Bendegúz - Az élet apró örömei


Ki vagy te? És ki vagyok én?
A távoli városi fények, mint apró szentjánosbogarak pislákoltak a dombok
mögül. A csillagos égbolt gyönyörű ragyogása elborította a mezőn
szunnyadó virágok sokaságát.  A Cassiopea teljes egészében látszódott az
égbolton. Hangos tücsök zene árasztotta el az erdő szélét.
Az a megmagyarázhatatlan érzés töltötte el, mint gyerekkorában, amikor
a nagymamája ráncos kezeivel az arcát megcirógatta, lágyan és
gyengéden.  A félelem tova libbent szívéből, ahogy a tavaszi szellő
játékosan kergeti el a gyermekláncfű utolsó magját a kertek alól.
Felnézve a csillagos égboltra az ember mindig olyan aprónak érzi magát.
Aprónak és törékenynek. Ami bármikor elmúlhat, egy röpke pillanat alatt,
miközben alig élt az ember. Mindig siet, kapkod és nincs idő megállni és
élvezni a jelent, a mostot. Ami csak abban az adott pillanatban található
meg. A végtelen csillagtenger mélyén, már csak a most van. Az élet
megannyi szépsége, amit még sohasem fedezett fel az ember szemei. Az
apró gyöngyök sokasága, ami gyémántként csillogna, de sár takarja el.

Ahogy ott állt a mezőn, egy szó villant fel az elméjében: Hazaértem.
F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

37

Albert Mária - Anyák napjára

Anyám, te tiszta szagú édes!
Most úgy szeretnélek megölelni téged!
Hol jársz? Merre vitt a sors el?
Nem vagy itt mellettem, mikor úgy kell!
Elvitt az élethajó, kihunyt a gyertyád,
Megfagyott kő a mosolyod, arcod szivárvány.
Illatod őrzi egy hajtűző fésű,
Emléked édes, és egyszerre keserű.
Nem vagy itt mellettem, pedig úgy kell,
Mint csecsemőkoromban az anyatej.
Fáj!
Mert magával vitt a gyertyád füstje.
Vígaszom!
Talán oda, hol boldog lehetsz apámmal mind örökre.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

38

Szabó Edit - Szívünk mélyén Anyánk

Szonett

Muskátli virág a terasz ablakán,
Virágzik a szirma, vidám mosolya
Kedvence Anyámnak, nyíló orgona
Kertjében bontaná lila virágját.
Színes kavalkád úgy ontja illatát,
Gyönyörködne, minta álomban volna,
Karjaiban tartja kedves családja,
Mennyország vedd át, az égnek boldogság.
Kinn ül kis székén, megpihen a lélek,
Örök virágoskert légy üdvössége,
Simogatás érje sírhanton fejét.
Gyermekévek oly hamar véget értek,
Szeretett öledben, végtelenségben,
Messzeségben élsz, szívünkben örökké !

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

39

Fekete Edit - Ma már csak várok

Gyermeki ésszel, játszottam tűzzel,
kacérkodtam a hömpölygő vízzel,
gyermeki ésszel.
Gyermeki ésszel, szörnyeket igéztem,
veszekedtem viharral, szájaltam széllel,
gyermeki ésszel.
Birokra keltem az egésszel,
észre sem vettem, mit cselekedtem,
gyermeki ésszel.
A levest tűzforrón ettem,
a szállongó port észre sem vettem,
gyermeki ésszel.
Fölszögeztem fekete égre néhány csillagot,
hiún bámultam, amint a sötétben fölragyog,
hittem a nagymágus én vagyok.
Nem vettem észre, elpotyogtak a napok,
barázdát rajzoltak rám a pillanatok,
nem láttam az ingó talapzatot.
Riasztanak már a lobogó lángok,
a nagyvíz partján rémülten állok,
várok, ma már csak várok.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

40

Drobinoha Angéla - Tíz éve már...Anyák Napja van ma, de mégis nehéz megszólalnom. Személyesen, már
nem mondhatok Anyák napi köszöntést, mert tíz éve vesztettem el Őt, az
Édesanyámat, aki igen inspiratív és tetteiben példamutató személyiség
volt. Az adott szó szent volt számára. Akkor is betartotta, ha mai
kifejezéssel élve "nem jött ki jól belőle". Neveltetésének emlékei, praktikus
életszemlélete, és élettapasztalata rám is komoly hatással volt.
Rengeteget beszélgettünk zenéről, irodalomról, festményekről. Az a sok
mese és diavetítés a kora gyermekkorban, megalapozta vizuális
memóriámat és a szókincsemet. Az a tény, hogy még állok a lábamon
ugyancsak neki köszönhető. Addig nem nyugodott, amíg a veleszületett
mozgásproblémámra segítő megoldást nem találtak az Édesapámmal
vállvetve.
Mozaikszerű emlékek villannak. Egyebek mellett megtanított tésztát
gyúrni tizenéves koromban. Azt mondta Édesanyám, hogy ez alaptudás.
Ha ebben biztos vagyok, mindenféle tésztával tudok bánni, a kezem
érezni fogja.
Idősebb korában, amikor már igen beteg volt, megadta a sors, hogy végig
vele lehessek. Sok dolgot újra átbeszéltünk, beszélgettünk mi
folyamatosan. Amit gyermekként és fiatal felnőttként kaptam, azt adtam
vissza. Még a hogyan is csináljam módszertanát is használni tudtam, azt
az ismeretet is tőle nyertem.
Számomra minden nap Anyák Napja volt, azt tartottam régtől fogva, hogy
ne egy napon ünnepeljek virágözönnel, hanem az év minden napján
rendezzem meg odafigyelésben és szeretetben az Anyák Napját.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

41

Teleki Gábor - Kezed...Van egy kép előttem, mikor anyám kezét néztem,

Ő észre sem vette, én beleszerettem.

Néztem ereit, melyek patakként futottak ujjvégre,

csontosan is tudott valamit, éreztem

arcomon, ma már boldog fájdalomként emlékszem..

Akkor is szerettem. Lapra vetettem.

Ma már nincs meg, elveszett, mint sok más emlékem,

de még van remény, nem vesztettem,

nem veszítettem el a lehetőséget, hogy újra megtegyem,

velünk van, hogy még mindig szeressem!

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

42

D. Oszuskó Sarolta – Fájdalom és remény


Eltévedt világnak útján baktatok,
köröttem dörömböl a fájdalom,
a rideg valóságot vállalom,
a lelkem szomorú, mert becsaptatok.

Tolakodó csend lágyan körülölel,
hordom fájdalom feslett ruháját,
megfizetem a magánynak árát,
sors által rám mért súlyos szenvedéssel.

Végzet angyalával harcba szállok,
hiába gyötörnek sötét álmok,
harag felcsapó lángjait eloltom.

Szívemben feléled remény fénye,
sóhaj ködfátylának szüleménye,
lassan túljutok a sötét mélyponton.

Versem a költői képzelet alkotása.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

43

Rusai Márta - A bekecs

Az öregek a virágos tornácon ültek. Csendesen kortyolgatták az illatos
hársfa teát, körül lengte őket a nyári est fülledt lehelete.
- Árpád! - törte meg a némaságot Alona néni, a felesége. El kellene adnunk
édesanyád házát. Mit szólsz hozzá? Lásd be, megöregedtünk. Egyre
nehezebb a járás mindkettőnknek. Aztán azt a házat is csak ápolni kell,
szellőztetni, takarítani, nem beszélve a hatalmas udvarról, kertről. Elég
már nekünk a miénket gazolni.
- Jó lesz Péter unokánknak, ha hazajön Németországból, legalább tudd hol
lakni – dünnyögte vissza komoran.
- Péter nem jön haza onnan, jó ott neki. Ha mégis, valamikor meggondolná
magát, olyan sok pénzt keres, hogy vesz magának egy modernebbet. Mi
pedig csak kínlódunk a fenntartással feleslegesen. Hisz te is tudod, a ház,
amelyben nem élnek, magától tönkre megy. Lebomlik, elfoszlik, mint az
ember teste a sírban.
Árpi bácsi nem szólt. Nem szívesen válik meg a fehérre meszelt, vert falú
bölcsőtől, melybe született. Hosszas hallgatás, töprengés után annyit
mondott: „ Rendben. Legyen az akaratod szerint! Írd ki holnap egy táblára
és kitesszük a kapura, hogy ez a ház eladó.”
Alona néni éjjel felriadt álmából. Szemeit tágra nyitotta, de nem mozdult.
Bámulta a nyitott ablakon túli égiháborút. Tomboló zivatar vonult át falu
fölött. A haragos isten kurírt küldött, s az, vadul csavargatta az ében fák
lombjait, kavarta az utcai port, csapkodta az ajtókat, szaggatta a
függönyöket. A csillagközi hadsereg gonosz, zengő fénynyilai záporoztak
a föld felé, bevilágították a puritán hálószobájukat. Az utca lámpák
tükrében kövér, sárga esőcseppek táncoltak, illanó illattal frissült a
fülledtség. Imádta az esőillatot, mélyeket szippantott belőle. Kisvártatva
mégsem ezt érezte. Az égi áldást felváltotta egy dominánsabb szag, a dédi
házáé, mintha kísértett vagy búcsúzott volna. Az összes illat, szag, bűz,
amit csak valaha is érzett ott, mind az orra alá sorakoztak, és tűntek le
pillanat alatt, mint a filmek végén stáblista nevei. Elé járultak a virágos
verandán pompázó muskátlik, a halványzöld konyhakredenc tetejéről
mosolygó birsalmák. A kamra csendes lakói, az üvegbe zárt szilvaszemek,
sárgabarack befőttek, a hordós káposzta és ecetes paprikák. A padlásról a

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

44

füstölt sonkák, kolbászok és szalonnák. Még a kémény mellé kötött kis
darabka avas szalonna szaga is nála járt, melyre azt mondta a dédike, nem
dobunk ki semmit, jó lesz télre a cinkéknek. Így szólt hozzá az udvar
közepén ácsorgó gyűrűs kút hűs, tiszta vize, a kert hajnali, földillatú
párája.
Meglepődve felült az ágyban, hátha akkor nem érzi a kísértő szagokat.
Dermesztő dörrenéssel újra lesújtott az ég ura. A szobát átvilágító vöröses
fényben feketén, komoran kirajzolódtak a szekrények, a faliképek. De
láttatta magát még valami más is, ami egyszerre volt félelmetes és
rejtélyes. Az ágya végén lebegett egy sötét emberi alak, és a kezében
tartotta a dédipapa büszkeségét, a hímzett bekecset. A féltve őrzött családi
ereklyét, ami egy perc erejéig tovább ragyogott a félhomályba.
Alona néni megrémült a látványtól, sóbálvánnyá vált, mint Lót felesége.
Kiáltani akart, ébreszteni a férjét, de nem sikerült, csak a szemei forogtak,
és a gondolatai zakatoltak tovább az éjszakában. Hajnal felé a
kimerültségtől elszundikált.
Az ébredés után izgatottan mesélte el a férjének az éjszaka furcsa
tapasztalatait. Árpád bácsi kétkedve fogadta a történetet. Nyugtatta
asszonykáját, hogy biztosan a vacsora megülte a gyomrát és szó sincs
kísértésről, csak rosszat álmodott. Alona néni vitába szállt, konokul védte
az érveit, végül az öreg ráunt a reggeli perre. Ráparancsolt, hogy
készüljön. Vegye magához az írott táblát és elmennek az anyja házához,
úgyis ez volt betervezve.
Komótos léptekkel ballagtak az utcán. Ritkán beszéltek egymáshoz,
egyikük sem kívánta a további vitát. Az asszonynak többször eszébe jutott
drága anyja intő mondása, miszerint, tanuld meg lányom, az asszonyt
mindig a szája veri. Egyre izgatottabb lett, ahogy közeledtek a házhoz.
Végül odaértek, az öreg kinyitotta a kaput, besétáltak az udvarba.
Szemükkel az éjszakai vihar okozta károkat keresték, majd Alona néni
türelmetlenül odavetette férjének, hogy a ház ajtaját is nyissa ki. Az
izgalomtól szinte megfiatalodva reppent be. Egyenesen abba a szobába
igyekezett, ahol a dédipapa ruhás szekrénye állott. Kitárta az ajtaját és
kivette a ruhazsákba belehúzott, csodás, virágos motívumokkal hímzett
bekecset. Nézegette az elnyűhetetlen kabátot, a külsejét, aztán a belsejét.
Forgatta minden irányba, ám a bekecs nem árulkodott semmiről.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

45

Beleturkált a zsebeibe, üresek voltak. Csalódva dobta le a fotel
háttámlájára. Töprengve az ablakhoz ballagott, s azon át bámult a távolba.
Válaszokat keresett magában az éjszakai jelenésre, vagy jelenségre.
Megnyugtató, elfogadható érveket, melyek többet nem piszkálják a lelkét.
Eközben a bekecs súrolódó hanggal becsúszott a fotel ülőkéjébe, csak az
alsó perem része ágaskodott a háttámla fölé. Az öregasszony
visszacsoszogott és kiszabadította azt a fotel fogságából. Óvatosan
megemelte a kabátot, amely szétnyílott a kezében, s akkor a fény is más
szögből esett rá. Az imitt-amott betöredezett bárányszőrben cérnaszálakat
pillantott meg. Alaposabban megtapogatta a bekecs hátulját, azután az
elejét, majd ismét a hátulját. Dupla falú, állapította meg. Finom
mozdulatokkal simította a vastagabb felületet, érezte, hogy valamit
elrejtettek benne. Ollót keresett és lefejtette a cérnaszálak mentén a
hozzáerősített takaró részt. A kíváncsiság izgalma felgyorsította a
munkafolyamatot. Eközben Árpád bácsi belépett a szobába.
- Te mit csinálsz? - kérdezte meglepődve.
- Édesanyád belevarrt valamit a kabátba. Én pedig kifejtem. Nekünk
szánta. Nem véletlenül járt nálam az éjjel a bekecs, a ház összes illata és a
sötét alak, aki szerintem igenis ő volt. Akár elfogadod, akár nem,
véletlenek nincsenek.
Az öreg leült vele szembe és kíváncsian szemlélte a szorgoskodó ujjakat.
A leválasztott bárányszőr felülete gyorsan növekedett, s amikor akkora
lett, hogy belefért a keze, abbahagyta a fejtést. Türelmetlen volt. Igyekezett
feltárni a titkot. A bekecs egy betétkönyvet rejtett. A gondoskodó,
megboldogult, öreg szülők hosszú évek alatt jelenetős összeget
takarékoskodtak össze ebbe a könyvecskébe. Némi készpénz is akadt
körülötte, amit a dédimama már nem tudott bevinni a bankba. Kirakta a
megtalált kincseket a közöttük álló kis asztalra. A történet egészbe
kerekedett. Kérdő szemekkel, szótlanul bámultak egymásra.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

46

Egervári József - Huncut matematika

Aléltan hullik
szemérmetlen dekoltázsodba
tekintetem,
eluralkodik rajtam az
esztelen, nesztelen vágy,
hogy egekre fessek orgonát,
halomba rakjam az ostoba,
mostoha időt,
kerítőnők fogságába essem,
s elfelejtsem,
mily veszélyesek a nők.
Aléltan hullik
szemérmetlen dekoltázsodba
tekintetem,
s hirtelen azon veszem
észre magam,
minden gondolatom
alaktalan,
majd hiánytalan
tökéletességgel
ugrik be a képlet,
miképpen lehet
felületét számolni
a gömbölyűségnek.
Aléltan hullik
szemérmetlen dekoltázsodba
tekintetem,
hol már csak a
sejtelem merészel,
s már nem lehet
beérni a résszel,
csak az egésszel,
s majdnem ledönt lábamról

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

47

a disszonancia,
bennem a hiba,
hogy már nem elég
a fantázia.
Aléltan hullik
megértő mosolyodba
elgyötört tekintetem,
hát mégsem vagyok
érdemtelen,
nincs máz,
nincs frász,
kiteljesedik a
dekoltázs,
bolygók együttállása,
semminek sincs határa,
semminek sincs vége,
minden le és helyére
kerül végre,
s örülök, hogy
(bár rég, de)
jól megtanultam
a felületszámítás
képletét.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

48


Nyúl Bendegúz - A skizofrén dala
Hatra megyek, de hétkor indulok,
Részeg kakas szárnya alá bújok.
A bolha csúnya, de legalább nem okos,
Lenin ostoros férgeken tapos.

Elhagyott emlékeimet becsomagoltam,
Az én pszichológusom Casanova.
Verslábak lógnak a felhőkből,
Szeretem a trappista sajtot.

Új hobbim lett: szelektív fűnyírás,
A vesém zölden világít.
Máramarosi balettintézet
V. Hugo is ott táncolt.

Egyszer messziről láttam már egy verset,
És Sztálin mindhárom bajuszát megpödörte.
Beszorultam két felkiáltó jel közé,
A vérnyomásom nullára esett.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

49

Bartha Ilona - Emlék Anyámról

Már nyílni készülnek a rózsák,
Anyák napjára illatukat ontják,
a pünkösdi rózsa is pompázik...
Lenge szellő rázza a borostyánleveleket,
Anyám, mintha te integetnél könnyes szemmel,
mint mindig, valahányszor búcsúztam tőletek.
Gyakran elém villan egy felejthetetlen kép,
-mint zabolátlan kiscsikók a réten szaladtunk,
szedtük a sok pipacsot, te a fű közt feküdtél,
s mi rád szórtuk a vörös szirmokat,
két szemeden búzavirág kéklett....
Anyánk tündér volt, nevetve átölelt minket,
s az aranysugarak fénylő tüzében
feloldódott a sok könny, lemondás, bánat,
csak szorosan ölelt és szeretett bennünket.
Ilyen voltál, Anyám, pipacs színű szivemmel
hálával telten gondolok rád,
ki kezünket soha el nem eresztette,
légy áldott odafenn, a mennyekbe'!
Tekintetemmel végigsimogatom
a borostyán rezgő leveleit...

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

50


Ötvösné Németh Edit - Álom

Aranysárga gyöngyben úszva
forró lé ont ünnepet,
petrezselyem csokorra font
külleme bont ízeket.
Répa roppan, édes mézes
gyermekkort idéz lágyan,
mikor még a gondatlanság
ringatott el karjában.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

51

Szerencsés Tünde - Anyám, te drága!

Anyám, te drága!
Nékem voltál nyíló virág szirma,
Csiripelő madarak hangja,
Arcomon napfény-ragyogás,
Lágy szellősimogatás.
Gyöngy könny a szememben,
Számon az édes mosoly,
Most eszembe jut rólad
Minden szép gondolat,
Mindig úgy csodáltalak!
Látod vajon?...
Sírod fölött áll gyermeked,
Kit öledben ringattál.
Kezed csókolnám,
A mező összes illatát
Hajadba fonnám,
De minden szótlan,
Sóhajom hallik csak,
A néma csendben
Hiába szólongatlak.
Néma a hóhér kereszt,
A föld mélyében pihen két kezed,
Anyák napi csokrom nem érintheted.
Fejem válladra nem hajthatom,
Bánatos köszöntőm
Halk imába mormolom.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

52


Nyúl Bendegúz - Harmatcseppek – Anyák napjára


A harmatcseppek apró gyöngyökként peregtek le az arcáról. A boldogság
átjárta egész lényét, ahogy az apró kezek ragaszkodva kapaszkodtak az
övéhez. Az első lépések mindig nehezek az úton. Ez az út már a közös élet
felé vezet.
A harmatcseppek apró gyöngyökként peregtek le az arcáról. A
megértésből fakadó, az elfogadó, ahogy lágyan elengedte a kezét. Az első
elválás fájdalma, az útkereszteződés új utak más felé vezetnek, miközben
párhuzamosan futnak egymás mellett.
A harmatcseppek apró gyöngyként peregtek le az arcáról. Az örömből
fakadó, ahogy lágyan megfogták ráncos kezét. Az út újra egyesült, és a
sírig vezet.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

53

Gani Zsuzsanna - Társasjáték


Nézd, lenyűgöző, mint egy társasjáték!
Legyőzhetetlen, festői hatás,
magához csalogat.
Odanézz, hogy zúdul le a lavina!
Épp egy embert temet maga alá,
sohasem válogat.
Az ormon már ingatag a karima,
a lejtőn megállás jobb volna tán?
már késő! befogad.
Ajkát elhagyja most egy végső ima:
Itt a vég! Hisz már fájni sincs idő!
ássák a sírokat.
Oda fent vajon napfény van, vagy árnyék?
ő tán sírva tovább vívja harcát,
vagy megnyugszik?
Felnézek, még köd- lepel a retina!
Zabolátlan, de benne a varázs,
s szövi az álmokat.
Már minden nyugodt, szépséges a tájék,
olyan érzés, mint egy szívdobbanás,
mért ítélt sorsokat?

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

54

Széll Magdolna - Múló idő


Biz elmúltam valamennyi,
feslik ifjúságom férce,
sosem lesz már ugyanannyi,
egyre szűkösebb a mérce.

Pattogzik a színes zománc,
gyakorta kell reparálni,
nem érdekel virtusos tánc,
nem merek, csak lassút járni.

Mosoly, könnyek biztos nyomon,
látogatnak sosem késve,
ősz topog a verandámon,
szólnék hozzá, de csak félve.

Mit tehetek, megbékélek,
magammal kell perlekedni,
nehézségek, kórtörténet,
frász szeret megöregedni.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

55

Szuhanics Albert - Taníts meg Uram boldognak lenni

Tiszta szívemből, könnyen szeretni.
Szállván virágra, miként a lepkék,
Könnyen cikázva, ahogy a fecskék.
Taníts meg engem, tisztának lenni,
Vissza nem nézni, előre menni!
Letenni minden terhet és gondot,
Látni magamban a középpontot...
Taníts még nekem egyszerűséget,
Hogy megláthassam mindig a szépet.
Igazgyöngy legyen szellemi lényem
A hamis ékszert még meg sem nézzem!
Taníts meg engem nyugodtnak lenni,
Útra kelőktől, szép búcsút venni.
Túltenni magam, azon mi nem megy,
Erősebb szenved, okosabb enged...
Taníts meg engem szerelmet adni,
Nem szalmalángként, parázs maradni.
Embernek lenni, minden esetben,
Segítő erő legyen kezemben!
Hogyan tehessem? Taníts meg engem;
Új reményt adni csüggedelemben!
Mindig, mindenkor emberi szóra,
Könnyet törölni, hajlani jóra.
Taníts meg engem, tanító tettre,
Példás jellemre, hű szeretetre.
Víg mosolyt csalni bánatos arcra,
Taníts meg Uram, erre a harcra!

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

56

Kertészné Rotter Eleonóra – A szeretet

Szívet szívhez szorítani
közelségét áhítani
szív-dobogva együtt lenni
bőrt a bőrrel érinteni
érzékenyen átölelni
mosolyát kiérdemelni
orcájára csókot nyomni
vonzalmait viszonozni
gondolatait érezni
őt magad elé helyezni
szeretve lelkére hatni
mindenkor örömet adni.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

57


Reményi Tamás - Távol van még...

Bús nótaszó hallik a magas égből,
Tárogatón játszik a történelem,
Azóta ismét fogyott a türelem,
Fals nézetek terjengnek haszonbérből!

Új hajnal hasad, láng csap ki a mennyből,
Ismét felütötte fejét a szellem,
Kárhozatot ígér ez az intelem,
Sötétbe bújtak néhányan a fényből!

Új napra virradunk talán, majd egyszer,
Mikor nem kell félelmünkre már gyógyszer,
Mert a félelem örökre megszűnik!

Majd Boldogság, Béke és Szerelem lesz,
Haza és Étek mindenkinek meglesz,
Nagy kár, hogy azt én már nem élhetem meg!

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

58

Horváth János Kislord -Színorgia

kékeslilában játszó
égi tünemény,
áttetsző zöldként
ragyogó remény,
kéklő égbolton
a felhők felett
aranyló napsugár
tavaszt hirdetett.
sárgának teremtette
ma az Isten a rétet,
pitypanggal teleszórva
engem megigézett,
fehérnek nyílik most
akácunk virága,
tobzódik színekkel
a természet világa!
feketén bólogat már
a Kedvesem rózsája,
bárki jön el hozzánk,
mindenki csodálja,
rózsaszínben nézem
ma már,mit láthatok,
e szürke világtól
én semmit sem várhatok!

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

59

Szerencsés Tünde - Elmúlik

Mi elmúlásra van ítélve,
A semmibe vész,
Egyszer megadatik,
S épphogy csak a tiéd,
Máris elmarja egy kéz, mi
Láthatatlan, de van.
Siránkozni kár,
Küzdeni ellene, minek,
Kergetni csalfa álmokat?
Jaj, ne tedd!
Ne vívj csatát azért,
Ki arra érdemtelen,
Legyenek kiválasztottaid,
Kikben igazán hiszel!
Tudod bizton, lelkük fehér,
Szájukból a kimondott szó,
Mint kristálytiszta víz.
Nem dobnak rád sarat,
Örülik boldogságodat.
Oly törékeny a lét,
Óvni kell,
Büszkén, bölcsen,
Még ha nagy is a tét!
De miről azt hiszed, kincs,
Lehet semmiség,
A felszín alatt
Ott az álságos igazság.
Lehet keskeny a padló,
Amin jársz,
De lépdelj magabiztosan!
Lesz, ki letaszítana,
Ne hagyd magad,

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

60

Építs falakat!
A rosszat felejts el,
Őrizd, dajkáld a szépet,
Míg a hideg hant nem takar,
Hisz minden a semmibe vész...

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

61


Fekete Edit - Az erdei béke


Ahogy a mesékben ez már szokott lenni,
az állatok egy kis tisztáson egybegyűltek.
Fajtaként civil szervezetekbe tömörültek.
Sütött a nap, gombák nőttek az árnyak alatt,
szálldostak tarka lepkék, zümmögtek bogarak.
A megbeszélést csak a madarak bojkottálták,
és a némán tüntető aranyhalak.
Az oroszlán elnökölt.
Előterjesztett egy, a Teremtőnek címzett petíciót.
Változtassa meg a rendet, ragadozókkal ne,
csak növényevőkkel népesítse be a völgyet.
Ne folyjék többé a drága vér,
legyen béke a völgyben és a dombok tetején!
Tapsikoltak az őzek,
a medve gondterhelten maga elé nézett,
a nyulak között nagy volt az ováció,
sunyin hallgatott a farkas horda,
kotorékába visszabújt a róka.
A tigris harsányan felröhögött,
mancsával a szarvasünő hátára
egy hatalmasat ütött,
majd megosztoztak az oroszlánnal testvériesen,

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

62


Birta Angéla - Bő fantázia

Az unalom még arra is képes,
nem csak írni, rajzolni is késztet.
Szíveket pingáltam egy satírozott lapra,
humort készítettem holnapra.
Rajzoltam kislányt, kezébe öntözőt,
hisz rajzhoz írni is illendő.
Ahol friss vízzel, a szívet növeszti,
gondolataim ábrándokhoz segíti.
Vers is született róla alapvető,
hisz rajzhoz, írni is illendő.
Majd elhozom, ha letudom fotózni,
fantáziámmal nem szoktam spórolni.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

63

Bartha Ilona - Kerek világom

Nem tartozom sehova,
nem tartozom senkinek,
nem tartozik nekem senki,
világom kerek, benne semmi,
mégis lehet benne élni.
Folytasd tovább, ha akarod,
de az már a te sorsod...

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

64

Nagy Zita - A pajtaajtó mögött

A pajtaajtó mögött
Nagyapám szögre akasztott
Kalapja
Ablakán ezüstös
Pókháló lengedez...
Gyermek vagyok
Megriadok a magánytól
Egy pillanatra
Látom a hiányzók arcát
Már szólnék hozzájuk...
Gyermekeim hangját
Hallom
- Anyuuu

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

65

Reményi Tamás - Szívünk kapuja kitárva


A tündöklő napsugár
szétömlött a tájon,
beragyogta fényével
a tengerkék eget s
a földkerekséget.
Lámpaként világít,
bennem is sugároz e fény,
utat mutatva
az imádott Szerelemnek s
ahol Ő jár
rózsa, gyöngyvirág, százszorszép
övezi a vágyak útját
ami hozzád vezet Kedvesem!
Lelkem érzi,
vágyik lelkedhez s
a Boldogság előérzete
már elönti egész testemet.
Örül a Nap,
vidám az Élet,
szívünk kapuja kitárva s
rajta a Szerelem :
mindenkor beléphet!

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

66


Nagy Csaba - Örökös hajsza


Egy végtelenbe nyúló éjszakán
ágyamra ült fáradtan a magány.
Rám tekintett, s nézegette magát,
közben kibogozta karmazsin haját.

Mesés hölgy, a szeme oly szelíd,
bontja, oldja rakoncátlan fürtjeit.
Mellette ülve a pillanat elenyész,
újra és újra kezdi, sosem lesz kész.

Elűzi álmom, elfelejtteti gondomat,
mesebeli, zöldellő partokra hívogat.
Ha elalszom, összecsengnek tincsei,
borzas haját nevetve továbbfésüli.

Hallgatom álmomban is éberen,
miként tesz-vesz ezen az éjjelen,
fésüli szakadatlan, örökös a hajsza,
véget nem érő, akárcsak az éjszaka.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

67

Szerencsés Tünde - Ima a csendben

Fekete bársony simul az égre
Apró mécsesek aranylón gyúlnak
Elhalványul a nefelejcs kékje
Halkan imát mormolok az Úrnak

Harangok kondulnak a messzeségbe
Sötét árnyak sejtelmesen kúsznak
Oly csendes minden, mint egy szentélyben
Lelkem utat enged az áhítatnak

Mint koldus állok, égi jelre várva
Űzött szívem, dobbanása most árva
Némul ajkam, minden szó belém reked

Összes porcikám nyugalmat óhajt
Hallom a torkomból feltörő sóhajt
Istenem, nyújtsd felém segítő kezed…

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

68


Nyúl Bendegúz - ÉrintésAz elfagyott tegnapok a jövő csíráját hordozzák magukban. A fázós
éjszaka remegve várja a holnapot. Azt a holnapot, ami boldogabb az
előbbinél. Az idegek tánca lassan csillapodik, ahogy az álom véget ér,
miközben a végső valóság pofátlan módon bekúszik a küszöb alatt.
A perzselő vágy izzása alább hagyott, a végtelen tér és tudtat kitágul,
miközben az elveszett illúziók már nem kergetik a régi  porlepte
illúziókat.
Miközben megérint a végtelen, már a befogadás állapotának legfelsőbb
szintjein táncolva megtaláltad önvalód természetes egységét. Mert
minden az egyből indul és az egy felé tart.  A fázós reggeli ébredés utáni
csendből a bíbor színben pompázó napnyugta az élet körforgását jeleníti
meg, miközben mi gyarló emberek ezeket az apró csodákat sem vesszük
észre. Ezek az apró csodák azok, amik fellebentik a feledés leplét, ami
eltakarja a szemünk elöl magát az igazságot: Az érintés pillanatát.F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

69

Teleki Gábor – Megy az idő


Mikor szemöldököd dúsabb, mint a hajad,
ne légy büszke, délceg, fogd vissza magad!
Táskát a szemed alatt, meg a ráncokat
bőrdíszműves irigyli, motívumként
illeszti be újabb kreációiba.
Megy az idő, nincs tekintettel rád,
nem hisz a csodákban, megy tovább,
soha meg nem áll, míg el nem hiszed,
az élet véges, meg csúnya is vagy!

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

70

Alföldiné Lukács Ildikó - Gyermeknapra

tudod Bözsikém mit jelent

a gyermeki szeretet?

nos elmondom neked

gyermeknapra neked...

van akinek adatott

van aki vágyakozott

Miről?

Gyermekről

Édesanyáról

ha mind kettő adatik neked

sose feledd

az élet adott olyat neked

mit csak köszönhetsz

mivel négy gyermekes anyuka

és három fiú unoka

boldog tulajdonosa vagyok

elmesélem miért vagyok

olyan bolond...hol

néha napján verset is írok.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

71

Fekete Edit - Ima a világ gyermekeiért


Uram! Tudom silányul a világ,
minden szavam teérted kiált,
nem érdemeljük kegyelmedet.
Mentsd meg a gyermekeket.
Uram! Elenyészik a világ,
derékba törnek sikoltva a fák,
a pusztító tűz hatalmas lánggal ég.
Hallgasd meg az ártatlanok énekét.
Uram! A gonosz settenkedik idelenn,
a kín kalásza érlelődik a földeken.
A gyermekek szívében ott az örök bizalom,
legyen áldásod, teremtett világodon.
Tudom, bűnhődni kell a bűnösöknek,
de a gyermekek bűn nélkül születnek.
Uram! Nézz le a fényből az ártatlanokra,
ne tűrd, hogy ember embert öljön halomra.
A te hatalmad Uram végtelen!
A nők szívében kél a szerelem,
anyák ölében apró mag terem,
a sarjadást kísérje égi kegyelem.

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

72

Tartalom


Fekete Edit - Ha még egyszer ........................................................................... 2

Horváth János Kislord - Perbeszéd a lelkek ellen ......................................... 3

Dufek Mária - Jöttöm ......................................................................................... 5

Kertészné Rotter Eleonóra - Szivárvány ......................................................... 6

Egervári József - Egy csokor amarillisz ........................................................... 7

Szerencsés Tünde - Május ............................................................................... 12

Birta Angéla - Fordítsd vissza ........................................................................ 13

Bartha Ilona – Valamikor a jegenyék ............................................................. 14

Lukácsné Alföldi Ildikó - Tudom ................................................................... 15

Ötvösné Németh Edit - Egyensúlyban .......................................................... 16

Szabó Edit - Dalok szárnyán ........................................................................... 17

D. Oszuskó Sarolta – Repülj! .......................................................................... 18

Nyúl Bendegúz - Te is Angyal vagy .............................................................. 19

Reményi Tamás - V. Sors Szimfónia üzenete ............................................... 20

Bartha Ilona - Szóljon a csend ......................................................................... 21

Trinfa Ildikó - Köszönj a fának... .................................................................... 22

Horváth János Kislord - Ha fáj ....................................................................... 23

Birta Angéla - Szóljon a csend ........................................................................ 24

Gani Zsuzsanna - Búcsú .................................................................................. 25

Széll Magdolna - Borongok ............................................................................. 26

Kertészné Rotter Eleonóra - Öröklét is lehetne ............................................ 27

Ötvösné Németh Edit - Csendes eső ............................................................. 28

Bartha Ilona - Magamnak ................................................................................ 29

Birta Angéla - Tónál merengve ...................................................................... 30

Szerencsés Tünde - Édes virágzás .................................................................. 31

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

73

Fekete Edit - Álom és valóság ......................................................................... 32

Teleki Gábor - Dilemma .................................................................................. 33

Lukácsné Alföldi Ildikó - Tudom ................................................................... 34

Szabó Edit - Csak előre .................................................................................... 35

Nyúl Bendegúz - Az élet apró örömei........................................................... 36

Albert Mária - Anyák napjára ......................................................................... 37

Szabó Edit - Szívünk mélyén Anyánk ........................................................... 38

Fekete Edit - Ma már csak várok .................................................................... 39

Drobinoha Angéla - Tíz éve már... ................................................................. 40

Teleki Gábor - Kezed... ..................................................................................... 41

D. Oszuskó Sarolta – Fájdalom és remény ................................................... 42

Rusai Márta - A bekecs .................................................................................... 43

Egervári József - Huncut matematika ........................................................... 46

Nyúl Bendegúz - A skizofrén dala ................................................................. 48

Bartha Ilona - Emlék Anyámról ..................................................................... 49

Ötvösné Németh Edit - Álom ......................................................................... 50

Szerencsés Tünde - Anyám, te drága! ........................................................... 51

Nyúl Bendegúz - Harmatcseppek – Anyák napjára ................................... 52

Gani Zsuzsanna - Társasjáték ......................................................................... 53

Széll Magdolna - Múló idő .............................................................................. 54

Szuhanics Albert - Taníts meg Uram boldognak lenni............................... 55

Kertészné Rotter Eleonóra – A szeretet ......................................................... 56

Reményi Tamás - Távol van még... ................................................................ 57

Horváth János Kislord -Színorgia .................................................................. 58

Szerencsés Tünde - Elmúlik ............................................................................ 59

Fekete Edit - Az erdei béke ............................................................................. 61

Birta Angéla - Bő fantázia ................................................................................ 62

Bartha Ilona - Kerek világom .......................................................................... 63

F E K E T E     E D I T    V E R S E S O L D A L A

2 0 1 8  M Á J U S    V E R S V Á L O G A T ÁS

74

Nagy Zita - A pajtaajtó mögött ....................................................................... 64

Reményi Tamás - Szívünk kapuja kitárva .................................................... 65

Nagy Csaba - Örökös hajsza ........................................................................... 66

Szerencsés Tünde - Ima a csendben............................................................... 67

Nyúl Bendegúz - Érintés ................................................................................. 68

Teleki Gábor – Megy az idő ............................................................................ 69

Alföldiné Lukács Ildikó - Gyermeknapra ..................................................... 70

Fekete Edit - Ima a világ gyermekeiért ......................................................... 71ActionScript [AS1/AS2]

Frame 1
this.setMask(movieShapeMaskMC);
Frame 3
g_soundloopcount = -1; moviesound = new Sound(); moviesound.attachSound("moviesound"); moviesound.start(); moviesound.onSoundComplete = function () { if (g_soundloopcount != -1) { g_soundloopcount--; } if (g_soundloopcount != 0) { moviesound.start(); } }; play();
Frame 4
play();
Frame 5
stop();
Frame 6
gotoAndPlay ("loopstart");
Symbol 9 MovieClip Frame 76
gotoAndPlay ("repeat");
Symbol 4 MovieClip Frame 1
ParamsValue = "<ParamsValue><Bg.Color>0xFFFFFF</Bg.Color><Bg.BgColor>0x000000</Bg.BgColor></ParamsValue>"; ParamsDefine = "<ParamsDefine><Bg.Color caption=\"Color\" type=\"color\" default=\"0xFFFFFF\"/><Bg.BgColor caption=\"Background color\" type=\"color\" default=\"0x000000\"/></ParamsDefine>"; param = new Array(); if (ParamsValue != null) { paramXML = new XML(ParamsValue); paramXML.ignoreWhite = true; var i = 0; while (i < paramXML.childNodes[0].childNodes.length) { node = paramXML.childNodes[0].childNodes[i]; param[node.nodeName] = node.childNodes[0].nodeValue; i++; } param["Bg.Color"] = parseInt(param["Bg.Color"]); } else { param["Bg.Color"] = 16777215 /* 0xFFFFFF */; param["Bg.BgColor"] = 0; } _parent.stop(); var myColor = new Color(loadingCircle); myColor.setRGB(param["Bg.Color"]); bytesDisplay.textColor = param["Bg.Color"];
Symbol 4 MovieClip Frame 2
var siteLoaded = _parent.getBytesLoaded(); var siteTotal = _parent.getBytesTotal(); var percentage = Math.round((siteLoaded / siteTotal) * 100); bytesDisplay.text = percentage; if (siteLoaded >= siteTotal) { gotoAndPlay(_currentframe + 2); }
Symbol 4 MovieClip Frame 3
gotoAndPlay(_currentframe - 1);
Symbol 4 MovieClip Frame 4
stop(); _parent.play();
Symbol 19 MovieClip Frame 1
stop(); var i = 0; while (i < 5) { this["EffectBar" + i]._visible = true; this["EffectBar" + i].onEnterFrame = function () { this._yscale = this._yscale - ((this._yscale - (random(80) + 20)) / 2); }; i++; }
Symbol 21 MovieClip Frame 1
stop(); var i = 0; while (i < 5) { this["EffectBar" + i]._visible = true; this["EffectBar" + i]._yscale = 20 * (i + 1); i++; }
Symbol 22 MovieClip Frame 1
stop(); this.onRelease = function () { var _local1 = new Sound(); _local1.setVolume(0); nextFrame(); };
Symbol 22 MovieClip Frame 2
stop(); this.onRelease = function () { var _local1 = new Sound(); _local1.setVolume(100); prevFrame(); };
Symbol 13 MovieClip Frame 1
ParamsValue = "<ParamsValue><Bg.Color>0x000000</Bg.Color><Bg.AutoStart>true</Bg.AutoStart><Bg.AutoStart>True</Bg.AutoStart></ParamsValue>"; ParamsDefine = "<ParamsDefine><Bg.Color caption=\"Color\" type=\"color\" default=\"0xFFFFFF\"/><Bg.AutoStart caption=\"Auto Start\" type=\"bool\" default=\"true\"/></ParamsDefine>"; param = new Array(); if (ParamsValue != null) { paramXML = new XML(ParamsValue); paramXML.ignoreWhite = true; var i = 0; while (i < paramXML.childNodes[0].childNodes.length) { node = paramXML.childNodes[0].childNodes[i]; param[node.nodeName] = node.childNodes[0].nodeValue; i++; } param["Bg.Color"] = parseInt(param["Bg.Color"]); param["Bg.AutoStart"] = param["Bg.AutoStart"].toLowerCase() == "true"; } else { param["Bg.Color"] = 16777215 /* 0xFFFFFF */; param["Bg.AutoStart"] = true; } var myColor = new Color(this); myColor.setRGB(param["Bg.Color"]); var globalSound = new Sound(); if (!param["Bg.AutoStart"]) { globalSound.setVolume(0); soundClip.gotoAndStop(2); } else { globalSound.setVolume(100); soundClip.gotoAndStop(1); }
Symbol 29 MovieClip Frame 1
ParamsValue = "<ParamsValue><Movie.Width>500</Movie.Width><Movie.Height>700</Movie.Height><Movie.FPS>24</Movie.FPS><Img.ImageExport>Img.Blinds_Image_0</Img.ImageExport><Img.ImageMovieExport>Img.Blinds_ImageMovie_0</Img.ImageMovieExport><Img.BlindWidth>12</Img.BlindWidth><Img.InEffect>Blinds horizontal</Img.InEffect><Img.InSpeed>4</Img.InSpeed><Img.StayEffect>Stay</Img.StayEffect><Img.StaySpeed>4</Img.StaySpeed><Img.StayTime>To end</Img.StayTime><Img.StayTimeCustom>3</Img.StayTimeCustom><Img.OutEffect>Blinds horizontal</Img.OutEffect><Img.OutSpeed>4</Img.OutSpeed><Img.EffectName>Img.Blinds</Img.EffectName><Img.PosX>17</Img.PosX><Img.PosY>230</Img.PosY><Img.Rotation>1</Img.Rotation><Img.Alpha>100</Img.Alpha><Img.StaticText>true</Img.StaticText><Img.DelayFrame>0</Img.DelayFrame><Img.DurationFrame>-1</Img.DurationFrame><Img.KeepText>true</Img.KeepText><Img.URL>false</Img.URL><Img.URLAddress>about:blank</Img.URLAddress><Img.URLTarget></Img.URLTarget></ParamsValue>"; function InEffect_FadeIn(ImgMC, MovieWidth, MovieHeight, PosX, PosY, InSpeed, ImgAlpha) { ImgMC._x = PosX; ImgMC._y = PosY; ImgMC._alpha = 0; ImgMC.InSpeed = InSpeed; ImgMC.ImgAlpha = ImgAlpha; ImgMC.onEnterFrame = function () { if ((this._alpha + this.InSpeed) > this.ImgAlpha) { this._alpha = this.ImgAlpha; delete this.onEnterFrame; this._parent.play(); } this._alpha = this._alpha + this.InSpeed; }; } function InEffect_BlindsHorizontal(ImgMC, MovieWidth, MovieHeight, PosX, PosY, InSpeed, ImgAlpha, ImgWidth, ImgHeight, BlindWidth) { var iBlindsCount = Math.ceil(ImgHeight / BlindWidth); var ImgMask = this.createEmptyMovieClip("ImgMask", 3); var ImgMask_Slide0 = ImgMask.createEmptyMovieClip("ImgMask_Slide0", 1); with (ImgMask_Slide0) { beginFill(16777215); moveTo(0, 0); lineTo(ImgWidth, 0); lineTo(ImgWidth, BlindWidth); lineTo(0, BlindWidth); lineTo(0, 0); endFill(); } var i = 1; while (i < iBlindsCount) { ImgMask_Slide0.duplicateMovieClip("ImgMask_Slide" + i, i + 1); i++; } var i = 0; while (i < iBlindsCount) { ImgMask["ImgMask_Slide" + i]._x = 0; ImgMask["ImgMask_Slide" + i]._y = BlindWidth * i; ImgMask["ImgMask_Slide" + i]._yscale = 0; i++; } ImgMC._x = PosX; ImgMC._y = PosY; ImgMask._x = PosX; ImgMask._y = PosY; ImgMC.setMask(ImgMask); ImgMask.ScaleCount = 0; ImgMask.InSpeed = InSpeed; ImgMask.iBlindsCount = iBlindsCount; ImgMask.onEnterFrame = function () { var _local2 = 0; while (_local2 < iBlindsCount) { this["ImgMask_Slide" + _local2]._yscale = this["ImgMask_Slide" + _local2]._yscale + this.InSpeed; _local2++; } this.ScaleCount = this.ScaleCount + this.InSpeed; if (this.ScaleCount >= 110) { delete this.onEnterFrame; this._parent.play(); this.removeMovieClip(); } }; } function InEffect_BlindsVertical(ImgMC, MovieWidth, MovieHeight, PosX, PosY, InSpeed, ImgAlpha, ImgWidth, ImgHeight, BlindWidth) { var iBlindsCount = Math.ceil(ImgWidth / BlindWidth); var ImgMask = this.createEmptyMovieClip("ImgMask", 3); var ImgMask_Slide0 = ImgMask.createEmptyMovieClip("ImgMask_Slide0", 1); with (ImgMask_Slide0) { beginFill(16777215); moveTo(0, 0); lineTo(BlindWidth, 0); lineTo(BlindWidth, ImgHeight); lineTo(0, ImgHeight); lineTo(0, 0); endFill(); } var i = 1; while (i < iBlindsCount) { ImgMask_Slide0.duplicateMovieClip("ImgMask_Slide" + i, i + 1); i++; } var i = 0; while (i < iBlindsCount) { ImgMask["ImgMask_Slide" + i]._x = BlindWidth * i; ImgMask["ImgMask_Slide" + i]._y = 0; ImgMask["ImgMask_Slide" + i]._xscale = 0; i++; } ImgMC._x = PosX; ImgMC._y = PosY; ImgMask._x = PosX; ImgMask._y = PosY; ImgMC.setMask(ImgMask); ImgMask.ScaleCount = 0; ImgMask.InSpeed = InSpeed; ImgMask.iBlindsCount = iBlindsCount; ImgMask.onEnterFrame = function () { var _local2 = 0; while (_local2 < iBlindsCount) { this["ImgMask_Slide" + _local2]._xscale = this["ImgMask_Slide" + _local2]._xscale + this.InSpeed; _local2++; } this.ScaleCount = this.ScaleCount + this.InSpeed; if (this.ScaleCount >= 110) { delete this.onEnterFrame; this._parent.play(); this.removeMovieClip(); } }; } function OutEffect_FadeOut(ImgMC, MovieWidth, MovieHeight, OutSpeed) { ImgMC.OutSpeed = OutSpeed; ImgMC.onEnterFrame = function () { this._alpha = this._alpha - this.OutSpeed; if (this._alpha <= 0) { this._parent.play(); delete this.onEnterFrame; this.removeMovieClip(); } }; } function OutEffect_BlindsHorizontal(ImgMC, MovieWidth, MovieHeight, PosX, PosY, OutSpeed, ImgWidth, ImgHeight, BlindWidth) { var iBlindsCount = Math.ceil(ImgHeight / BlindWidth); var ImgMask = this.createEmptyMovieClip("ImgMask", 3); var ImgMask_Slide0 = ImgMask.createEmptyMovieClip("ImgMask_Slide0", 1); with (ImgMask_Slide0) { beginFill(16777215); moveTo(0, 0); lineTo(ImgWidth, 0); lineTo(ImgWidth, BlindWidth); lineTo(0, BlindWidth); lineTo(0, 0); endFill(); } var i = 1; while (i < iBlindsCount) { ImgMask_Slide0.duplicateMovieClip("ImgMask_Slide" + i, i + 1); i++; } var i = 0; while (i < iBlindsCount) { ImgMask["ImgMask_Slide" + i]._x = 0; ImgMask["ImgMask_Slide" + i]._y = BlindWidth * i; ImgMask["ImgMask_Slide" + i]._yscale = 100; i++; } ImgMC._x = PosX; ImgMC._y = PosY; ImgMask._x = PosX; ImgMask._y = PosY; ImgMC.setMask(ImgMask); ImgMask.ScaleCount = 100; ImgMask.OutSpeed = OutSpeed; ImgMask.iBlindsCount = iBlindsCount; ImgMask.onEnterFrame = function () { var _local2 = 0; while (_local2 < iBlindsCount) { this["ImgMask_Slide" + _local2]._yscale = this["ImgMask_Slide" + _local2]._yscale - this.OutSpeed; _local2++; } this.ScaleCount = this.ScaleCount - this.OutSpeed; if (this.ScaleCount <= 0) { delete this.onEnterFrame; this._parent.play(); ImgMask.removeMovieClip(); ImgMC.removeMovieClip(); } }; } function OutEffect_BlindsVertical(ImgMC, MovieWidth, MovieHeight, PosX, PosY, OutSpeed, ImgWidth, ImgHeight, BlindWidth) { var iBlindsCount = Math.ceil(ImgWidth / BlindWidth); var ImgMask = this.createEmptyMovieClip("ImgMask", 3); var ImgMask_Slide0 = ImgMask.createEmptyMovieClip("ImgMask_Slide0", 1); with (ImgMask_Slide0) { beginFill(16777215); moveTo(0, 0); lineTo(BlindWidth, 0); lineTo(BlindWidth, ImgHeight); lineTo(0, ImgHeight); lineTo(0, 0); endFill(); } var i = 1; while (i < iBlindsCount) { ImgMask_Slide0.duplicateMovieClip("ImgMask_Slide" + i, i + 1); i++; } var i = 0; while (i < iBlindsCount) { ImgMask["ImgMask_Slide" + i]._x = BlindWidth * i; ImgMask["ImgMask_Slide" + i]._y = 0; ImgMask["ImgMask_Slide" + i]._xscale = 100; i++; } ImgMC._x = PosX; ImgMC._y = PosY; ImgMask._x = PosX; ImgMask._y = PosY; ImgMC.setMask(ImgMask); ImgMask.ScaleCount = 100; ImgMask.OutSpeed = OutSpeed; ImgMask.iBlindsCount = iBlindsCount; ImgMask.onEnterFrame = function () { var _local2 = 0; while (_local2 < iBlindsCount) { this["ImgMask_Slide" + _local2]._xscale = this["ImgMask_Slide" + _local2]._xscale - this.OutSpeed; _local2++; } this.ScaleCount = this.ScaleCount - this.OutSpeed; if (this.ScaleCount <= 0) { delete this.onEnterFrame; this._parent.play(); ImgMask.removeMovieClip(); ImgMC.removeMovieClip(); } }; } function LeaveStayEffect(ImgMC, PosX, PosY, ImgAlpha) { ImgMC._rotation = 0; ImgMC._xscale = 100; ImgMC._yscale = 100; ImgMC._x = PosX; ImgMC._y = PosY; ImgMC._alpha = ImgAlpha; delete ImgMC.onEnterFrame; } function StayEffect_Stay(ImgMC, StayTime, MovieWidth, MovieHeight, PosX, PosY, StaySpeed, ImgAlpha, ImgWidth, ImgHeight) { ImgMC.onEnterFrame = function () { }; } function StayEffect_Flicker(ImgMC, StayTime, MovieWidth, MovieHeight, PosX, PosY, StaySpeed, ImgAlpha, ImgWidth, ImgHeight) { ImgMC.PosX = PosX; ImgMC.PosY = PosY; ImgMC.StaySpeed = StaySpeed; ImgMC.ImgAlpha = ImgAlpha; ImgMC.FlickerVisible = true; ImgMC.StayTime = StayTime; ImgMC.Switch = StaySpeed; ImgMC.onEnterFrame = function () { if (this.StayTime == 0) { this._rotation = 0; this._xscale = 100; this._yscale = 100; this._x = this.PosX; this._y = this.PosY; this._alpha = this.ImgAlpha; delete this.onEnterFrame; } else if (this.StayTime > 0) { this.StayTime--; } if ((--this.Switch) <= 0) { if (ImgMC.FlickerVisible) { ImgMC._alpha = 0; ImgMC.FlickerVisible = false; } else { ImgMC._alpha = this.ImgAlpha; ImgMC.FlickerVisible = true; } this.Switch = this.StaySpeed; } }; } function StayEffect_Rotating(ImgMC, StayTime, MovieWidth, MovieHeight, PosX, PosY, StaySpeed, ImgAlpha, ImgWidth, ImgHeight) { ImgMC.StaySpeed = StaySpeed; ImgMC.PosX = PosX; ImgMC.PosY = PosY; ImgMC.ImgAlpha = ImgAlpha; ImgMC.ImgWidth = ImgWidth; ImgMC.ImgHeight = ImgHeight; ImgMC.StayTime = StayTime; ImgMC._rotation = 0; ImgMC.onEnterFrame = function () { if (this.StayTime == 0) { this._rotation = 0; this._xscale = 100; this._yscale = 100; this._x = this.PosX; this._y = this.PosY; this._alpha = this.ImgAlpha; delete this.onEnterFrame; } else if (this.StayTime > 0) { this._rotation = this._rotation + this.StaySpeed; this._x = ((this.PosX + (this.ImgWidth / 2)) - ((this.ImgWidth / 2) * Math.cos((this._rotation / 180) * Math.PI))) + ((this.ImgHeight / 2) * Math.sin((this._rotation / 180) * Math.PI)); this._y = ((this.PosY + (this.ImgHeight / 2)) - ((this.ImgWidth / 2) * Math.sin((this._rotation / 180) * Math.PI))) - ((this.ImgHeight / 2) * Math.cos((this._rotation / 180) * Math.PI)); if (this.StayTime > 0) { this.StayTime--; } } }; } function StayEffect_ZoomInZoomOut(ImgMC, StayTime, MovieWidth, MovieHeight, PosX, PosY, StaySpeed, ImgAlpha, ImgWidth, ImgHeight) { ImgMC.StaySpeed = StaySpeed; ImgMC.ZoomOut = true; ImgMC.PosX = PosX; ImgMC.PosY = PosY; ImgMC.ImgWidth = ImgWidth; ImgMC.ImgHeight = ImgHeight; ImgMC.ImgAlpha = ImgAlpha; ImgMC.StayTime = StayTime; ImgMC.onEnterFrame = function () { if (this.StayTime == 0) { this._rotation = 0; this._xscale = 100; this._yscale = 100; this._x = this.PosX; this._y = this.PosY; this._alpha = this.ImgAlpha; delete this.onEnterFrame; } else if (this.StayTime > 0) { this.StayTime--; } if (this.ZoomOut) { this._xscale = this._xscale - this.StaySpeed; this._yscale = this._yscale - this.StaySpeed; if (this._xscale < 90) { this.ZoomOut = false; } } else { this._xscale = this._xscale + this.StaySpeed; this._yscale = this._yscale + this.StaySpeed; if (this._xscale > 110) { this.ZoomOut = true; } } this._x = (this.PosX + (this.ImgWidth / 2)) - (this._width / 2); this._y = (this.PosY + (this.ImgHeight / 2)) - (this._height / 2); }; } function StayEffect_FadeInFadeOut(ImgMC, StayTime, MovieWidth, MovieHeight, PosX, PosY, StaySpeed, ImgAlpha, ImgWidth, ImgHeight) { ImgMC.StaySpeed = StaySpeed; ImgMC.AlphaOut = true; ImgMC.PosX = PosX; ImgMC.PosY = PosY; ImgMC.ImgAlpha = ImgAlpha; ImgMC.StayTime = StayTime; ImgMC.onEnterFrame = function () { if (this.StayTime == 0) { this._rotation = 0; this._xscale = 100; this._yscale = 100; this._x = this.PosX; this._y = this.PosY; this._alpha = this.ImgAlpha; delete this.onEnterFrame; } else if (this.StayTime > 0) { this.StayTime--; } if (this.AlphaOut) { this._alpha = this._alpha - this.StaySpeed; if (this._alpha < 80) { this.AlphaOut = false; } } else { this._alpha = this._alpha + this.StaySpeed; if (this._alpha >= 100) { this.AlphaOut = true; } } }; } ParamsDefine = "<ParamsDefine><Img.BlindWidth caption=\"Blind width\" type=\"integer\" min=\"1\" max=\"50\" default=\"12\"/><Img.InEffect caption=\"In effect\" type=\"selection\" selection=\"Blinds horizontal;Blinds vertical;Fade in\" default=\"Blinds horizontal\"/><Img.InSpeed caption=\"In speed\" type=\"integer\" min=\"1\" max=\"50\" default=\"4\"/><Img.StayEffect caption=\"Stay effect\" type=\"selection\" selection=\"Stay;Rotating;Zoom in Zoom out;Fade in Fade out;Flicker\" default=\"Stay\"/><Img.StaySpeed caption=\"Stay speed\" type=\"integer\" min=\"1\" max=\"50\" default=\"4\"/><Img.StayTime caption=\"Stay effect time\" type=\"selection\" selection=\"To end;Custom\" default=\"To end\"/><Img.StayTimeCustom caption=\"Stay effect custom seconds\" type=\"integer\" min=\"1\" max=\"50\" default=\"3\"/><Img.OutEffect caption=\"Out effect\" type=\"selection\" selection=\"Blinds horizontal;Blinds vertical;Fade out\" default=\"Blinds horizontal\"/><Img.OutSpeed caption=\"Out speed\" type=\"integer\" min=\"1\" max=\"50\" default=\"4\"/><Img.EffectName caption=\"Effect Name\" type=\"const\" default=\"Img.Blinds\"/></ParamsDefine>"; var param = new Array(); param["Movie.Width"] = _parent._width; param["Movie.Height"] = _parent._height; if (ParamsValue != null) { paramXML = new XML(ParamsValue); paramXML.ignoreWhite = false; var i = 0; while (i < paramXML.childNodes[0].childNodes.length) { node = paramXML.childNodes[0].childNodes[i]; param[node.nodeName] = node.childNodes[0].nodeValue; i++; } param["Movie.Width"] = parseInt(param["Movie.Width"]); param["Movie.Height"] = parseInt(param["Movie.Height"]); param["Movie.FPS"] = parseInt(param["Movie.FPS"]); param["Img.InSpeed"] = parseInt(param["Img.InSpeed"]); param["Img.OutSpeed"] = parseInt(param["Img.OutSpeed"]); param["Img.StaySpeed"] = parseInt(param["Img.StaySpeed"]); param["Img.StayTimeCustom"] = parseInt(param["Img.StayTimeCustom"]); param["Img.BlindWidth"] = parseInt(param["Img.BlindWidth"]); param["Img.PosX"] = parseInt(param["Img.PosX"]); param["Img.PosY"] = parseInt(param["Img.PosY"]); param["Img.Rotation"] = parseInt(param["Img.Rotation"]); param["Img.Alpha"] = parseInt(param["Img.Alpha"]); param["Img.StaticText"] = param["Img.StaticText"].toLowerCase() == "true"; param["Img.DelayFrame"] = parseInt(param["Img.DelayFrame"]); param["Img.DurationFrame"] = parseInt(param["Img.DurationFrame"]); param["Img.KeepText"] = param["Img.KeepText"].toLowerCase() == "true"; param["Img.URL"] = param["Img.URL"].toLowerCase() == "true"; delete paramXML; } else { param["Movie.Width"] = 400; param["Movie.Height"] = 300; param["Img.InSpeed"] = 8; param["Img.OutSpeed"] = 8; param["Img.StaySpeed"] = 4; param["Img.StayTimeCustom"] = 3; param["Img.PosX"] = 100; param["Img.PosY"] = 100; param["Img.Rotation"] = 0; param["Img.Alpha"] = 100; param["Img.StaticText"] = false; param["Img.DelayFrame"] = 0; param["Img.DurationFrame"] = 10; param["Img.KeepText"] = false; param["Img.URL"] = false; param["Img.URLAddress"] = "about:blank"; param["Img.URLTarget"] = "_blank"; } if (param["Img.StaticText"]) { gotoAndPlay(_currentframe + 3); }
Symbol 29 MovieClip Frame 3
param["Img.DelayFrame"] = param["Img.DelayFrame"] - 1; if (param["Img.DelayFrame"] > 0) { gotoAndPlay(_currentframe - 1); }
Symbol 29 MovieClip Frame 4
stop(); var ImageMovie_MC = this.attachMovie(param["Img.ImageMovieExport"], "ImageMovie_MC", 2); if (param["Img.StaticText"]) { InEffect_FadeIn(ImageMovie_MC, param["Movie.Width"], param["Movie.Height"], param["Img.PosX"], param["Img.PosY"], 20, param["Img.Alpha"]); } else { switch (param["Img.InEffect"]) { case "Blinds horizontal" : InEffect_BlindsHorizontal(ImageMovie_MC, param["Movie.Width"], param["Movie.Height"], param["Img.PosX"], param["Img.PosY"], param["Img.InSpeed"], param["Img.Alpha"], ImageMovie_MC._width, ImageMovie_MC._height, param["Img.BlindWidth"]); break; case "Blinds vertical" : InEffect_BlindsVertical(ImageMovie_MC, param["Movie.Width"], param["Movie.Height"], param["Img.PosX"], param["Img.PosY"], param["Img.InSpeed"], param["Img.Alpha"], ImageMovie_MC._width, ImageMovie_MC._height, param["Img.BlindWidth"]); break; case "Fade in" : InEffect_FadeIn(ImageMovie_MC, param["Movie.Width"], param["Movie.Height"], param["Img.PosX"], param["Img.PosY"], param["Img.InSpeed"], param["Img.Alpha"]); break; default : InEffect_FadeIn(ImageMovie_MC, param["Movie.Width"], param["Movie.Height"], param["Img.PosX"], param["Img.PosY"], param["Img.InSpeed"], param["Img.Alpha"]); } }
Symbol 29 MovieClip Frame 5
var iStayEffectTime = -1; if (param["Img.StayTime"] != "To end") { iStayEffectTime = param["Movie.FPS"] * param["Img.StayTimeCustom"]; } switch (param["Img.StayEffect"]) { case "Stay" : StayEffect_Stay(ImageMovie_MC, iStayEffectTime, param["Movie.Width"], param["Movie.Height"], param["Img.PosX"], param["Img.PosY"], param["Img.StaySpeed"], param["Img.Alpha"], ImageMovie_MC._width, ImageMovie_MC._height); break; case "Flicker" : StayEffect_Flicker(ImageMovie_MC, iStayEffectTime, param["Movie.Width"], param["Movie.Height"], param["Img.PosX"], param["Img.PosY"], param["Img.StaySpeed"], param["Img.Alpha"], ImageMovie_MC._width, ImageMovie_MC._height); break; case "Rotating" : StayEffect_Rotating(ImageMovie_MC, iStayEffectTime, param["Movie.Width"], param["Movie.Height"], param["Img.PosX"], param["Img.PosY"], param["Img.StaySpeed"], param["Img.Alpha"], ImageMovie_MC._width, ImageMovie_MC._height); break; case "Zoom in Zoom out" : StayEffect_ZoomInZoomOut(ImageMovie_MC, iStayEffectTime, param["Movie.Width"], param["Movie.Height"], param["Img.PosX"], param["Img.PosY"], param["Img.StaySpeed"], param["Img.Alpha"], ImageMovie_MC._width, ImageMovie_MC._height); break; case "Fade in Fade out" : StayEffect_FadeInFadeOut(ImageMovie_MC, iStayEffectTime, param["Movie.Width"], param["Movie.Height"], param["Img.PosX"], param["Img.PosY"], param["Img.StaySpeed"], param["Img.Alpha"], ImageMovie_MC._width, ImageMovie_MC._height); break; default : StayEffect_Stay(ImageMovie_MC, iStayEffectTime, param["Movie.Width"], param["Movie.Height"], param["Img.PosX"], param["Img.PosY"], param["Img.StaySpeed"], param["Img.Alpha"], ImageMovie_MC._width, ImageMovie_MC._height); }
Symbol 29 MovieClip Frame 7
if (param["Img.DurationFrame"] < 0) { gotoAndPlay(_currentframe - 1); } else { param["Img.DurationFrame"] = param["Img.DurationFrame"] - 1; if (param["Img.DurationFrame"] > 0) { gotoAndPlay(_currentframe - 1); } else { gotoAndPlay(_currentframe + 1); } }
Symbol 29 MovieClip Frame 8
if (param["Img.KeepText"] || (param["Img.StaticText"])) { gotoAndPlay(_currentframe + 2); }
Symbol 29 MovieClip Frame 9
stop(); LeaveStayEffect(ImageMovie_MC, param["Img.PosX"], param["Img.PosY"], param["Img.Alpha"]); switch (param["Img.OutEffect"]) { case "Blinds horizontal" : OutEffect_BlindsHorizontal(ImageMovie_MC, param["Movie.Width"], param["Movie.Height"], param["Img.PosX"], param["Img.PosY"], param["Img.OutSpeed"], ImageMovie_MC._width, ImageMovie_MC._height, param["Img.BlindWidth"]); break; case "Blinds vertical" : OutEffect_BlindsVertical(ImageMovie_MC, param["Movie.Width"], param["Movie.Height"], param["Img.PosX"], param["Img.PosY"], param["Img.OutSpeed"], ImageMovie_MC._width, ImageMovie_MC._height, param["Img.BlindWidth"]); break; case "Fade out" : OutEffect_FadeOut(ImageMovie_MC, param["Movie.Width"], param["Movie.Height"], param["Img.OutSpeed"]); break; default : OutEffect_FadeOut(ImageMovie_MC, param["Movie.Width"], param["Movie.Height"], param["Img.OutSpeed"]); }
Symbol 29 MovieClip Frame 10
stop(); if (!param["Img.StaticText"]) { _parent.g_effectcount = _parent.g_effectcount - 1; if (_parent.g_effectcount <= 0) { _parent.play(); } }
Symbol 38 MovieClip Frame 35
stop();
Symbol 39 MovieClip Frame 40
stop();
Instance of Symbol 48 MovieClip in Symbol 49 MovieClip Frame 1
on (release) { _root.getURL("http://www.xflash.ucoz.ru/", "_blank"); }
Symbol 59 MovieClip Frame 76
gotoAndPlay ("repeat");
Symbol 60 MovieClip Frame 1
ParamsValue = "<ParamsValue><Bg.Color>0xFFFFFF</Bg.Color><Bg.BgColor>0x000000</Bg.BgColor></ParamsValue>"; ParamsDefine = "<ParamsDefine><Bg.Color caption=\"Color\" type=\"color\" default=\"0xFFFFFF\"/><Bg.BgColor caption=\"Background color\" type=\"color\" default=\"0x000000\"/></ParamsDefine>"; param = new Array(); if (ParamsValue != null) { paramXML = new XML(ParamsValue); paramXML.ignoreWhite = true; var i = 0; while (i < paramXML.childNodes[0].childNodes.length) { node = paramXML.childNodes[0].childNodes[i]; param[node.nodeName] = node.childNodes[0].nodeValue; i++; } param["Bg.Color"] = parseInt(param["Bg.Color"]); } else { param["Bg.Color"] = 16777215 /* 0xFFFFFF */; param["Bg.BgColor"] = 0; } _parent.stop(); var myColor = new Color(loadingCircle); myColor.setRGB(param["Bg.Color"]); bytesDisplay.textColor = param["Bg.Color"];
Symbol 60 MovieClip Frame 2
var siteLoaded = _parent.getBytesLoaded(); var siteTotal = _parent.getBytesTotal(); var percentage = Math.round((siteLoaded / siteTotal) * 100); bytesDisplay.text = percentage; if (siteLoaded >= siteTotal) { gotoAndPlay(_currentframe + 2); }
Symbol 60 MovieClip Frame 3
gotoAndPlay(_currentframe - 1);
Symbol 60 MovieClip Frame 4
stop(); _parent.play();
Symbol 87 MovieClip Frame 1
this.setMask(movieShapeMaskMC);
Symbol 87 MovieClip Frame 3
play();
Symbol 87 MovieClip Frame 4
play();
Symbol 87 MovieClip Frame 5
stop();
Symbol 87 MovieClip Frame 6
gotoAndPlay ("loopstart");
Symbol 125 Button
on () { }
Symbol 126 Button
on () { }
Symbol 127 Button
on () { }
Symbol 128 Button
on () { }
Symbol 129 Button
on () { }
Symbol 130 Button
on () { }
Symbol 140 Button
on (press) { startDrag(false, _parent.fullwidth - 22, 40, _parent.fullwidth - 22, 40 + _parent.scrollbaryrange); _parent.Dragging = "v"; } on (release, dragOut, releaseOutside) { stopDrag(); _parent.refreshDrag(); _parent.Dragging = ""; }
Symbol 150 Button
on (press) { startDrag(false, 10, _parent.fullheight - 22, 10 + _parent.scrollbarxrange, _parent.fullheight - 22); _parent.Dragging = "h"; } on (release, dragOut, releaseOutside) { stopDrag(); _parent.refreshDrag(); _parent.Dragging = ""; }
Symbol 1404 Button
on (press) { viewport.startDrag(false, left - scrollxrange, top - scrollyrange, left, top); Dragging = "xy"; } on (release, dragOut, releaseOutside) { viewport.stopDrag(); Dragging = ""; }
Symbol 1406 MovieClip Frame 1
et_total_pages.text = viewport._totalframes; swfwidth = viewport._width; swfheight = viewport._height; Dragging = ""; Stage.scaleMode = "noScale"; Stage.align = "LT"; fullwidth = Stage.width; fullheight = Stage.height; contentwidth = fullwidth - 40; contentheight = fullheight - 70; vscrollbar._x = fullwidth - 22; hscrollbar._y = fullheight - 22; p1._x = ((fullwidth - 25) - 20) - (p1._width / 2); o1._x = ((fullwidth - 50) - 20) - (o1._width / 2); z1._x = ((fullwidth - 75) - 20) - (z1._width / 2); m1._x = ((fullwidth - 100) - 20) - (m1._width / 2); l1._x = ((fullwidth / 2) - 100) - (l1._width / 2); r1._x = ((fullwidth / 2) + 100) - (r1._width / 2); et._x = (fullwidth / 2) - (((et._width + etmiddle._width) + et_total_pages._width) / 2); etmiddle._x = ((fullwidth / 2) - (((et._width + etmiddle._width) + et_total_pages._width) / 2)) + et._width; et_total_pages._x = (((fullwidth / 2) - (((et._width + etmiddle._width) + et_total_pages._width) / 2)) + et._width) + etmiddle._width; background.lineStyle(1, 0, 96); background.moveTo(10, fullheight - 20); background.lineTo(10, fullheight - 10); background.lineTo((10 + fullwidth) - 40, fullheight - 10); background.lineTo((10 + fullwidth) - 40, fullheight - 20); background.lineTo(10, fullheight - 20); background.moveTo(fullwidth - 20, 40); background.lineTo(fullwidth - 20, fullheight - 30); background.lineTo(fullwidth - 10, fullheight - 30); background.lineTo(fullwidth - 10, 40); background.lineTo(fullwidth - 20, 40); background.lineStyle(1, 0); background.startFill(0); background.moveTo(9, 39); background.lineTo((fullwidth - 30) + 1, 39); background.lineTo((fullwidth - 30) + 1, fullheight - 29); background.lineTo(9, fullheight - 29); background.lineTo(9, 39); background.endFill(); areabutton._xscale = contentwidth; areabutton._yscale = contentheight; cliparea._xscale = contentwidth; cliparea._yscale = contentheight; viewport.setMask(cliparea); lastzoom = 1; zoom = 1; setPageNr = function () { current_pagenumber = pagenr; viewport.gotoAndStop(pagenr); }; setNoScrollZoomLevel = function () { xscale = contentwidth / swfwidth; yscale = contentheight / swfheight; if (xscale >= yscale) { zoom = yscale; setZoomLevel(); } else { zoom = xscale; setZoomLevel(); } }; setOneDirScrollZoomLevel = function () { xscale = contentwidth / swfwidth; yscale = contentheight / swfheight; if (yscale >= xscale) { zoom = yscale; setZoomLevel(); } else { zoom = xscale; setZoomLevel(); } }; set11ZoomLevel = function () { zoom = 1; setZoomLevel(); }; swfpos2scrollbars = function () { if (!scrollxrange) { hscrollbar._x = 10; } else { hscrollbar._x = 10 + (((left - viewport._x) * scrollbarxrange) / scrollxrange); } if (!scrollyrange) { vscrollbar._y = 40; } else { vscrollbar._y = 40 + (((top - viewport._y) * scrollbaryrange) / scrollyrange); } }; setZoomLevel = function () { width = contentwidth; height = contentheight; left = 10; top = 40; if ((swfwidth * zoom) < contentwidth) { width = swfwidth * zoom; left = 10 + ((contentwidth - width) / 2); } if ((swfheight * zoom) < contentheight) { height = swfheight * zoom; top = 40 + ((contentheight - height) / 2); } scrollxrange = (swfwidth * zoom) - width; scrollyrange = (swfheight * zoom) - height; hscrollbar._xscale = (contentwidth * width) / (swfwidth * zoom); vscrollbar._yscale = (contentheight * height) / (swfheight * zoom); scrollbarxrange = contentwidth - hscrollbar._xscale; scrollbaryrange = contentheight - vscrollbar._yscale; if (scrollbarxrange < 0) { scrollbarxrange = 0; } if (scrollbaryrange < 0) { scrollbaryrange = 0; } viewport._xscale = zoom * 100; viewport._yscale = zoom * 100; focusx = (contentwidth / 2) - (viewport._x - 10); focusy = (contentheight / 2) - (viewport._y - 40); viewport._x = (left - ((focusx * zoom) / lastzoom)) + (width / 2); viewport._y = (top - ((focusy * zoom) / lastzoom)) + (height / 2); if (left >= viewport._x) { if (viewport._x < (left - scrollxrange)) { viewport._x = left - scrollxrange; } } else { viewport._x = left; } if (top >= viewport._y) { if (viewport._y < (top - scrollyrange)) { viewport._y = top - scrollyrange; } } else { viewport._y = top; } swfpos2scrollbars(); if (!scrollxrange) { } else { hscrollbar._visible = 1; } if (!scrollyrange) { } else { vscrollbar._visible = 1; } lastzoom = zoom; vscrollbar.t1._y = vscrollbar.t2._y - (600 / vscrollbar._yscale); vscrollbar.t3._y = vscrollbar.t2._y + (600 / vscrollbar._yscale); hscrollbar.th1._x = hscrollbar.th2._x - (600 / hscrollbar._xscale); hscrollbar.th3._x = hscrollbar.th2._x + (700 / hscrollbar._xscale); vscrollbar.vshadow._x = vscrollbar.vbox._x + (500 / vscrollbar._xscale); vscrollbar.vshadow._y = vscrollbar.vbox._y + (500 / vscrollbar._yscale); hscrollbar.hshadow._x = hscrollbar.hbox._x + (500 / hscrollbar._xscale); hscrollbar.hshadow._y = hscrollbar.hbox._y + (500 / hscrollbar._yscale); }; pagenr = 1; setPageNr(); if (zoomtype != "1") { if (zoomtype != "2") { setOneDirScrollZoomLevel(); } else { setNoScrollZoomLevel(); } } else { set11ZoomLevel(); } et.onChanged = function () { if (viewport._totalframes >= current_pagenumber) { if (0 < current_pagenumber) { pagenr = int(current_pagenumber); setPageNr(); } } }; l1.onRelease = function () { if (1 < pagenr) { pagenr = pagenr - 1; setPageNr(); } }; r1.onRelease = function () { if (pagenr < viewport._totalframes) { pagenr = pagenr + 1; setPageNr(); } }; p1.onRelease = function () { if (zoom < 4) { zoom = zoom + 1; setZoomLevel(); } }; m1.onRelease = function () { if (1 < zoom) { zoom = zoom - 1; if (zoom < 1) { zoom = 1; } setZoomLevel(); } }; o1.onRelease = function () { setNoScrollZoomLevel(); }; z1.onRelease = function () { setOneDirScrollZoomLevel(); }; refreshDrag = function () { if (Dragging != "h") { if (Dragging != "v") { if (Dragging == "xy") { swfpos2scrollbars(); } } else { viewport._y = top + (((40 - vscrollbar._y) * scrollyrange) / scrollbaryrange); } } else { viewport._x = left + (((10 - hscrollbar._x) * scrollxrange) / scrollbarxrange); } }; dragrefresh = setInterval(refreshDrag, 20);

Library Items

Symbol 2 GraphicUsed by:1
Symbol 1 MovieClipUses:2Used by:Timeline
Symbol 3 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 5 FontUsed by:6
Symbol 6 EditableTextUses:5Used by:4
Symbol 7 GraphicUsed by:8
Symbol 8 MovieClipUses:7Used by:9
Symbol 9 MovieClipUses:8Used by:4
Symbol 4 MovieClipUses:6 9Used by:Timeline
Symbol 11 Sound [moviesound]
Symbol 12 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 14 GraphicUsed by:15
Symbol 15 MovieClipUses:14Used by:22
Symbol 16 GraphicUsed by:22
Symbol 17 GraphicUsed by:18
Symbol 18 MovieClipUses:17Used by:19 21
Symbol 19 MovieClipUses:18Used by:22
Symbol 20 GraphicUsed by:22
Symbol 21 MovieClipUses:18Used by:22
Symbol 22 MovieClipUses:15 16 19 20 21Used by:13
Symbol 13 MovieClipUses:22Used by:Timeline
Symbol 24 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 25 Font [Font27742default]
Symbol 26 Font [Font27742default large]
Symbol 27 Font [Font27742default small]
Symbol 28 Font [Font27742web link]
Symbol 30 Bitmap [Img.Blinds_Image_0]Used by:31
Symbol 31 GraphicUses:30Used by:32
Symbol 32 MovieClip [Img.Blinds_ImageMovie_0]Uses:31
Symbol 29 MovieClipUsed by:Timeline
Symbol 35 GraphicUsed by:48
Symbol 36 MovieClipUsed by:48
Symbol 37 GraphicUsed by:38
Symbol 38 MovieClipUses:37Used by:39
Symbol 39 MovieClipUses:38Used by:40
Symbol 40 MovieClipUses:39Used by:47
Symbol 41 GraphicUsed by:46
Symbol 42 GraphicUsed by:43
Symbol 43 MovieClipUses:42Used by:46
Symbol 44 GraphicUsed by:46
Symbol 45 GraphicUsed by:46
Symbol 46 MovieClipUses:41 43 44 45Used by:47
Symbol 47 MovieClipUses:40 46Used by:48
Symbol 48 MovieClipUses:35 36 47Used by:49
Symbol 49 MovieClipUses:48Used by:34
Symbol 34 MovieClipUses:49Used by:Timeline
Symbol 52 GraphicUsed by:53
Symbol 53 MovieClipUses:52Used by:87
Symbol 54 GraphicUsed by:87
Symbol 55 FontUsed by:56
Symbol 56 EditableTextUses:55Used by:60
Symbol 57 GraphicUsed by:58
Symbol 58 MovieClipUses:57Used by:59
Symbol 59 MovieClipUses:58Used by:60
Symbol 60 MovieClipUses:56 59Used by:87
Symbol 61 GraphicUsed by:87
Symbol 62 BitmapUsed by:63
Symbol 63 GraphicUses:62Used by:82
Symbol 64 BitmapUsed by:65
Symbol 65 GraphicUses:64Used by:82
Symbol 66 BitmapUsed by:67
Symbol 67 GraphicUses:66Used by:82
Symbol 68 BitmapUsed by:69
Symbol 69 GraphicUses:68Used by:82
Symbol 70 BitmapUsed by:71
Symbol 71 GraphicUses:70Used by:82
Symbol 72 BitmapUsed by:73
Symbol 73 GraphicUses:72Used by:82
Symbol 74 BitmapUsed by:75
Symbol 75 GraphicUses:74Used by:82
Symbol 76 BitmapUsed by:77
Symbol 77 GraphicUses:76Used by:82
Symbol 78 BitmapUsed by:79
Symbol 79 GraphicUses:78Used by:82
Symbol 80 BitmapUsed by:81
Symbol 81 GraphicUses:80Used by:82
Symbol 82 MovieClipUses:63 65 67 69 71 73 75 77 79 81Used by:87
Symbol 83 Font [Font30458default]
Symbol 84 Font [Font30458default large]
Symbol 85 Font [Font30458default small]
Symbol 86 Font [Font30458web link]
Symbol 87 MovieClipUses:53 54 60 61 82Used by:51
Symbol 51 MovieClipUses:87Used by:Timeline
Symbol 90 Font
Symbol 91 FontUsed by:152 153 154
Symbol 92 GraphicUsed by:107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Symbol 93 GraphicUsed by:107 110 113 116 119 122 125 126 127 128 129 130
Symbol 94 GraphicUsed by:108 109 111 112 114 115 117 118 120 121 123 124
Symbol 95 GraphicUsed by:113
Symbol 96 GraphicUsed by:114 115
Symbol 97 GraphicUsed by:116
Symbol 98 GraphicUsed by:117 118
Symbol 99 GraphicUsed by:107
Symbol 100 GraphicUsed by:108 109
Symbol 101 GraphicUsed by:110
Symbol 102 GraphicUsed by:111 112
Symbol 103 GraphicUsed by:119
Symbol 104 GraphicUsed by:120 121
Symbol 105 GraphicUsed by:122
Symbol 106 GraphicUsed by:123 124
Symbol 107 MovieClipUses:92 93 99Used by:127
Symbol 108 MovieClipUses:92 94 100Used by:127
Symbol 109 MovieClipUses:92 94 100Used by:127
Symbol 110 MovieClipUses:92 93 101Used by:128
Symbol 111 MovieClipUses:92 94 102Used by:128
Symbol 112 MovieClipUses:92 94 102Used by:128
Symbol 113 MovieClipUses:92 93 95Used by:125
Symbol 114 MovieClipUses:92 94 96Used by:125
Symbol 115 MovieClipUses:92 94 96Used by:125
Symbol 116 MovieClipUses:92 93 97Used by:126
Symbol 117 MovieClipUses:92 94 98Used by:126
Symbol 118 MovieClipUses:92 94 98Used by:126
Symbol 119 MovieClipUses:92 93 103Used by:129
Symbol 120 MovieClipUses:92 94 104Used by:129
Symbol 121 MovieClipUses:92 94 104Used by:129
Symbol 122 MovieClipUses:92 93 105Used by:130
Symbol 123 MovieClipUses:92 94 106Used by:130
Symbol 124 MovieClipUses:92 94 106Used by:130
Symbol 125 ButtonUses:113 114 115 93Used by:1406
Symbol 126 ButtonUses:116 117 118 93Used by:1406
Symbol 127 ButtonUses:107 108 109 93Used by:1406
Symbol 128 ButtonUses:110 111 112 93Used by:1406
Symbol 129 ButtonUses:119 120 121 93Used by:1406
Symbol 130 ButtonUses:122 123 124 93Used by:1406
Symbol 131 MovieClipUsed by:1406
Symbol 132 GraphicUsed by:133
Symbol 133 MovieClipUses:132Used by:141
Symbol 134 GraphicUsed by:135 140
Symbol 135 MovieClipUses:134Used by:141
Symbol 136 GraphicUsed by:137 138 139
Symbol 137 MovieClipUses:136Used by:141
Symbol 138 MovieClipUses:136Used by:141
Symbol 139 MovieClipUses:136Used by:141
Symbol 140 ButtonUses:134Used by:141
Symbol 141 MovieClipUses:133 135 137 138 139 140Used by:1406
Symbol 142 GraphicUsed by:143
Symbol 143 MovieClipUses:142Used by:151
Symbol 144 GraphicUsed by:145 150
Symbol 145 MovieClipUses:144Used by:151
Symbol 146 GraphicUsed by:147 148 149
Symbol 147 MovieClipUses:146Used by:151
Symbol 148 MovieClipUses:146Used by:151
Symbol 149 MovieClipUses:146Used by:151
Symbol 150 ButtonUses:144Used by:151
Symbol 151 MovieClipUses:143 145 147 148 149 150Used by:1406
Symbol 152 EditableTextUses:91Used by:1406
Symbol 153 EditableTextUses:91Used by:1406
Symbol 154 EditableTextUses:91Used by:1406
Symbol 155 FontUsed by:462 727 756
Symbol 156 FontUsed by:458 482 492 509 519 542 552 558 560 714 751 758 768 774 784 819 829 952 976 990 1006 1009 1030 1036 1046 1085 1095 1127 1160 1170
Symbol 157 FontUsed by:402 404 418 420 434 436 461 472 475 495 522 524 537 539 555 573 583 586 588 611 614 625 628 642 737 740 754 771 797 832 847 876 880 912 925 936 939 962 965 979 993 995 1033 1049 1070 1082 1098 1100 1111 1114 1116 1130 1142 1153 1156 1158 1197 1246 1249
Symbol 158 FontUsed by:600
Symbol 159 FontUsed by:165 192 196 198 201 204 208 210 212 215 219 221 222 225 229 233 235 238 242 245 247 250 254 257 260 262 265 269 271 274 278 280 283 287 289 292 296 298 301 305 310 313 317 320 324 326 329 333 336 339 342 346 348 351 353 355 357 359 361 363 365 367 369 371 373 375 377 379 381 383 385 387 389 392 396 399 405 408 412 415 421 424 428 431 437 440 444 446 448 451 455 462 465 469 476 478 480 485 489 496 499 503 507 512 516 525 528 532 534 540 545 549 556 561 565 569 572 576 580 589 593 597 601 604 608 615 618 622 629 632 636 639 643 646 650 653 656 659 663 665 668 670 672 674 676 678 680 682 684 686 688 690 692 694 696 698 700 702 704 707 711 716 720 724 727 730 734 741 744 748 756 761 765 772 777 781 786 789 793 795 799 801 803 805 807 809 811 813 815 817 822 826 833 835 839 843 848 851 855 857 860 864 866 869 873 881 884 888 890 893 897 900 903 907 909 913 917 921 926 929 933 940 943 947 950 955 959 966 969 973 980 983 987 996 999 1003 1010 1013 1017 1020 1023 1027 1034 1039 1043 1050 1053 1057 1059 1062 1066 1071 1074 1078 1083 1088 1092 1101 1104 1108 1117 1120 1124 1131 1134 1138 1143 1146 1150 1159 1163 1167 1171 1173 1176 1180 1183 1186 1189 1193 1195 1199 1201 1203 1205 1207 1209 1211 1213 1215 1217 1219 1221 1223 1225 1227 1229 1231 1233 1235 1238 1242 1244 1250 1253 1257 1259 1261 1263 1265 1267 1269 1271 1273 1275 1278 1280 1282 1284 1286 1288 1290 1292 1294 1296 1298 1300 1302 1304 1306 1308 1310 1314 1318 1320 1322 1325 1327 1329 1331 1333 1335 1337 1339 1341 1343 1345 1347 1349 1351 1353 1355 1357 1359 1361 1363 1365 1367 1369 1371 1373 1375 1379 1383 1385 1387 1389 1391 1393 1395 1397 1399 1401
Symbol 160 FontUsed by:1262 1264 1266 1268 1270 1272 1274 1276 1279 1281 1283 1285 1287 1289 1291 1293 1295 1297 1299 1301 1303 1305 1307 1309 1311 1321 1323 1326 1328 1330 1332 1334 1336 1338 1340 1342 1344 1346 1348 1350 1352 1354 1356 1358 1360 1362 1364 1366 1368 1370 1372 1374 1376 1386 1388 1390 1392 1394 1396 1398 1400
Symbol 161 FontUsed by:191 192 199 203 204 211 214 215 221 222 224 225 231 237 238 246 249 250 258 264 265 273 274 282 283 291 292 300 301 307 308 312 313 321 322 328 329 337 341 342 350 351 391 392 400 407 408 416 423 424 432 439 440 447 450 451 459 464 465 473 484 485 493 498 499 505 511 512 520 527 528 535 544 545 553 562 564 565 571 575 576 584 590 592 593 599 603 604 612 617 618 626 631 632 640 645 646 654 658 659 667 706 707 715 717 719 720 726 729 730 738 743 744 753 760 761 769 776 777 785 788 789 796 821 822 830 834 836 838 839 845 850 851 859 860 868 869 878 883 884 892 893 899 902 903 910 914 916 917 923 928 929 937 942 943 949 954 955 963 968 969 977 982 983 992 998 999 1007 1012 1013 1019 1022 1023 1031 1038 1039 1047 1052 1053 1061 1062 1068 1073 1074 1080 1087 1088 1096 1103 1104 1112 1119 1120 1128 1133 1134 1140 1145 1146 1154 1162 1163 1172 1175 1176 1184 1188 1189 1196 1237 1238 1247 1252 1253 1260 1313 1314 1378 1379
Symbol 162 GraphicUsed by:1402
Symbol 163 BitmapUsed by:164
Symbol 164 GraphicUses:163Used by:1402
Symbol 165 TextUses:159Used by:1402
Symbol 166 BitmapUsed by:167
Symbol 167 GraphicUses:166Used by:1402
Symbol 168 GraphicUsed by:1402
Symbol 169 GraphicUsed by:1402
Symbol 170 BitmapUsed by:171
Symbol 171 GraphicUses:170Used by:1402
Symbol 172 GraphicUsed by:1402
Symbol 173 GraphicUsed by:1402
Symbol 174 BitmapUsed by:175
Symbol 175 GraphicUses:174Used by:1402
Symbol 176 GraphicUsed by:1402
Symbol 177 GraphicUsed by:1402
Symbol 178 BitmapUsed by:179
Symbol 179 GraphicUses:178Used by:1402
Symbol 180 GraphicUsed by:1402
Symbol 181 GraphicUsed by:1402
Symbol 182 BitmapUsed by:183
Symbol 183 GraphicUses:182Used by:1402
Symbol 184 GraphicUsed by:1402
Symbol 185 GraphicUsed by:1402
Symbol 186 BitmapUsed by:187
Symbol 187 GraphicUses:186Used by:1402
Symbol 188 GraphicUsed by:1402
Symbol 189 GraphicUsed by:1402
Symbol 190 GraphicUsed by:1402
Symbol 191 TextUses:161Used by:1402
Symbol 192 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 193 GraphicUsed by:1402
Symbol 194 GraphicUsed by:1402
Symbol 195 GraphicUsed by:1402
Symbol 196 TextUses:159Used by:1402
Symbol 197 GraphicUsed by:1402
Symbol 198 TextUses:159Used by:1402
Symbol 199 TextUses:161Used by:1402
Symbol 200 GraphicUsed by:1402
Symbol 201 TextUses:159Used by:1402
Symbol 202 GraphicUsed by:1402
Symbol 203 TextUses:161Used by:1402
Symbol 204 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 205 GraphicUsed by:1402
Symbol 206 GraphicUsed by:1402
Symbol 207 GraphicUsed by:1402
Symbol 208 TextUses:159Used by:1402
Symbol 209 GraphicUsed by:1402
Symbol 210 TextUses:159Used by:1402
Symbol 211 TextUses:161Used by:1402
Symbol 212 TextUses:159Used by:1402
Symbol 213 GraphicUsed by:1402
Symbol 214 TextUses:161Used by:1402
Symbol 215 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 216 GraphicUsed by:1402
Symbol 217 GraphicUsed by:1402
Symbol 218 GraphicUsed by:1402
Symbol 219 TextUses:159Used by:1402
Symbol 220 GraphicUsed by:1402
Symbol 221 TextUses:159 161Used by:1402
Symbol 222 TextUses:159 161Used by:1402
Symbol 223 GraphicUsed by:1402
Symbol 224 TextUses:161Used by:1402
Symbol 225 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 226 GraphicUsed by:1402
Symbol 227 GraphicUsed by:1402
Symbol 228 GraphicUsed by:1402
Symbol 229 TextUses:159Used by:1402
Symbol 230 GraphicUsed by:1402
Symbol 231 TextUses:161Used by:1402
Symbol 232 GraphicUsed by:1402
Symbol 233 TextUses:159Used by:1402
Symbol 234 GraphicUsed by:1402
Symbol 235 TextUses:159Used by:1402
Symbol 236 GraphicUsed by:1402
Symbol 237 TextUses:161Used by:1402
Symbol 238 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 239 GraphicUsed by:1402
Symbol 240 GraphicUsed by:1402
Symbol 241 GraphicUsed by:1402
Symbol 242 TextUses:159Used by:1402
Symbol 243 GraphicUsed by:1402
Symbol 244 GraphicUsed by:1402
Symbol 245 TextUses:159Used by:1402
Symbol 246 TextUses:161Used by:1402
Symbol 247 TextUses:159Used by:1402
Symbol 248 GraphicUsed by:1402
Symbol 249 TextUses:161Used by:1402
Symbol 250 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 251 GraphicUsed by:1402
Symbol 252 GraphicUsed by:1402
Symbol 253 GraphicUsed by:1402
Symbol 254 TextUses:159Used by:1402
Symbol 255 GraphicUsed by:1402
Symbol 256 GraphicUsed by:1402
Symbol 257 TextUses:159Used by:1402
Symbol 258 TextUses:161Used by:1402
Symbol 259 GraphicUsed by:1402
Symbol 260 TextUses:159Used by:1402
Symbol 261 GraphicUsed by:1402
Symbol 262 TextUses:159Used by:1402
Symbol 263 GraphicUsed by:1402
Symbol 264 TextUses:161Used by:1402
Symbol 265 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 266 GraphicUsed by:1402
Symbol 267 GraphicUsed by:1402
Symbol 268 GraphicUsed by:1402
Symbol 269 TextUses:159Used by:1402
Symbol 270 GraphicUsed by:1402
Symbol 271 TextUses:159Used by:1402
Symbol 272 GraphicUsed by:1402
Symbol 273 TextUses:161Used by:1402
Symbol 274 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 275 GraphicUsed by:1402
Symbol 276 GraphicUsed by:1402
Symbol 277 GraphicUsed by:1402
Symbol 278 TextUses:159Used by:1402
Symbol 279 GraphicUsed by:1402
Symbol 280 TextUses:159Used by:1402
Symbol 281 GraphicUsed by:1402
Symbol 282 TextUses:161Used by:1402
Symbol 283 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 284 GraphicUsed by:1402
Symbol 285 GraphicUsed by:1402
Symbol 286 GraphicUsed by:1402
Symbol 287 TextUses:159Used by:1402
Symbol 288 GraphicUsed by:1402
Symbol 289 TextUses:159Used by:1402
Symbol 290 GraphicUsed by:1402
Symbol 291 TextUses:161Used by:1402
Symbol 292 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 293 GraphicUsed by:1402
Symbol 294 GraphicUsed by:1402
Symbol 295 GraphicUsed by:1402
Symbol 296 TextUses:159Used by:1402
Symbol 297 GraphicUsed by:1402
Symbol 298 TextUses:159Used by:1402
Symbol 299 GraphicUsed by:1402
Symbol 300 TextUses:161Used by:1402
Symbol 301 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 302 GraphicUsed by:1402
Symbol 303 GraphicUsed by:1402
Symbol 304 GraphicUsed by:1402
Symbol 305 TextUses:159Used by:1402
Symbol 306 GraphicUsed by:1402
Symbol 307 TextUses:161Used by:1402
Symbol 308 TextUses:161Used by:1402
Symbol 309 GraphicUsed by:1402
Symbol 310 TextUses:159Used by:1402
Symbol 311 GraphicUsed by:1402
Symbol 312 TextUses:161Used by:1402
Symbol 313 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 314 GraphicUsed by:1402
Symbol 315 GraphicUsed by:1402
Symbol 316 GraphicUsed by:1402
Symbol 317 TextUses:159Used by:1402
Symbol 318 GraphicUsed by:1402
Symbol 319 GraphicUsed by:1402
Symbol 320 TextUses:159Used by:1402
Symbol 321 TextUses:161Used by:1402
Symbol 322 TextUses:161Used by:1402
Symbol 323 GraphicUsed by:1402
Symbol 324 TextUses:159Used by:1402
Symbol 325 GraphicUsed by:1402
Symbol 326 TextUses:159Used by:1402
Symbol 327 GraphicUsed by:1402
Symbol 328 TextUses:161Used by:1402
Symbol 329 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 330 GraphicUsed by:1402
Symbol 331 GraphicUsed by:1402
Symbol 332 GraphicUsed by:1402
Symbol 333 TextUses:159Used by:1402
Symbol 334 GraphicUsed by:1402
Symbol 335 GraphicUsed by:1402
Symbol 336 TextUses:159Used by:1402
Symbol 337 TextUses:161Used by:1402
Symbol 338 GraphicUsed by:1402
Symbol 339 TextUses:159Used by:1402
Symbol 340 GraphicUsed by:1402
Symbol 341 TextUses:161Used by:1402
Symbol 342 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 343 GraphicUsed by:1402
Symbol 344 GraphicUsed by:1402
Symbol 345 GraphicUsed by:1402
Symbol 346 TextUses:159Used by:1402
Symbol 347 GraphicUsed by:1402
Symbol 348 TextUses:159Used by:1402
Symbol 349 GraphicUsed by:1402
Symbol 350 TextUses:161Used by:1402
Symbol 351 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 352 GraphicUsed by:1402
Symbol 353 TextUses:159Used by:1402
Symbol 354 GraphicUsed by:1402
Symbol 355 TextUses:159Used by:1402
Symbol 356 GraphicUsed by:1402
Symbol 357 TextUses:159Used by:1402
Symbol 358 GraphicUsed by:1402
Symbol 359 TextUses:159Used by:1402
Symbol 360 GraphicUsed by:1402
Symbol 361 TextUses:159Used by:1402
Symbol 362 GraphicUsed by:1402
Symbol 363 TextUses:159Used by:1402
Symbol 364 GraphicUsed by:1402
Symbol 365 TextUses:159Used by:1402
Symbol 366 GraphicUsed by:1402
Symbol 367 TextUses:159Used by:1402
Symbol 368 GraphicUsed by:1402
Symbol 369 TextUses:159Used by:1402
Symbol 370 GraphicUsed by:1402
Symbol 371 TextUses:159Used by:1402
Symbol 372 GraphicUsed by:1402
Symbol 373 TextUses:159Used by:1402
Symbol 374 GraphicUsed by:1402
Symbol 375 TextUses:159Used by:1402
Symbol 376 GraphicUsed by:1402
Symbol 377 TextUses:159Used by:1402
Symbol 378 GraphicUsed by:1402
Symbol 379 TextUses:159Used by:1402
Symbol 380 GraphicUsed by:1402
Symbol 381 TextUses:159Used by:1402
Symbol 382 GraphicUsed by:1402
Symbol 383 TextUses:159Used by:1402
Symbol 384 GraphicUsed by:1402
Symbol 385 TextUses:159Used by:1402
Symbol 386 GraphicUsed by:1402
Symbol 387 TextUses:159Used by:1402
Symbol 388 GraphicUsed by:1402
Symbol 389 TextUses:159Used by:1402
Symbol 390 GraphicUsed by:1402
Symbol 391 TextUses:161Used by:1402
Symbol 392 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 393 GraphicUsed by:1402
Symbol 394 GraphicUsed by:1402
Symbol 395 GraphicUsed by:1402
Symbol 396 TextUses:159Used by:1402
Symbol 397 GraphicUsed by:1402
Symbol 398 GraphicUsed by:1402
Symbol 399 TextUses:159Used by:1402
Symbol 400 TextUses:161Used by:1402
Symbol 401 GraphicUsed by:1402
Symbol 402 TextUses:157Used by:1402
Symbol 403 GraphicUsed by:1402
Symbol 404 TextUses:157Used by:1402
Symbol 405 TextUses:159Used by:1402
Symbol 406 GraphicUsed by:1402
Symbol 407 TextUses:161Used by:1402
Symbol 408 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 409 GraphicUsed by:1402
Symbol 410 GraphicUsed by:1402
Symbol 411 GraphicUsed by:1402
Symbol 412 TextUses:159Used by:1402
Symbol 413 GraphicUsed by:1402
Symbol 414 GraphicUsed by:1402
Symbol 415 TextUses:159Used by:1402
Symbol 416 TextUses:161Used by:1402
Symbol 417 GraphicUsed by:1402
Symbol 418 TextUses:157Used by:1402
Symbol 419 GraphicUsed by:1402
Symbol 420 TextUses:157Used by:1402
Symbol 421 TextUses:159Used by:1402
Symbol 422 GraphicUsed by:1402
Symbol 423 TextUses:161Used by:1402
Symbol 424 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 425 GraphicUsed by:1402
Symbol 426 GraphicUsed by:1402
Symbol 427 GraphicUsed by:1402
Symbol 428 TextUses:159Used by:1402
Symbol 429 GraphicUsed by:1402
Symbol 430 GraphicUsed by:1402
Symbol 431 TextUses:159Used by:1402
Symbol 432 TextUses:161Used by:1402
Symbol 433 GraphicUsed by:1402
Symbol 434 TextUses:157Used by:1402
Symbol 435 GraphicUsed by:1402
Symbol 436 TextUses:157Used by:1402
Symbol 437 TextUses:159Used by:1402
Symbol 438 GraphicUsed by:1402
Symbol 439 TextUses:161Used by:1402
Symbol 440 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 441 GraphicUsed by:1402
Symbol 442 GraphicUsed by:1402
Symbol 443 GraphicUsed by:1402
Symbol 444 TextUses:159Used by:1402
Symbol 445 GraphicUsed by:1402
Symbol 446 TextUses:159Used by:1402
Symbol 447 TextUses:161Used by:1402
Symbol 448 TextUses:159Used by:1402
Symbol 449 GraphicUsed by:1402
Symbol 450 TextUses:161Used by:1402
Symbol 451 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 452 GraphicUsed by:1402
Symbol 453 GraphicUsed by:1402
Symbol 454 GraphicUsed by:1402
Symbol 455 TextUses:159Used by:1402
Symbol 456 GraphicUsed by:1402
Symbol 457 GraphicUsed by:1402
Symbol 458 TextUses:156Used by:1402
Symbol 459 TextUses:161Used by:1402
Symbol 460 GraphicUsed by:1402
Symbol 461 TextUses:157Used by:1402
Symbol 462 TextUses:159 155Used by:1402
Symbol 463 GraphicUsed by:1402
Symbol 464 TextUses:161Used by:1402
Symbol 465 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 466 GraphicUsed by:1402
Symbol 467 GraphicUsed by:1402
Symbol 468 GraphicUsed by:1402
Symbol 469 TextUses:159Used by:1402
Symbol 470 GraphicUsed by:1402
Symbol 471 GraphicUsed by:1402
Symbol 472 TextUses:157Used by:1402
Symbol 473 TextUses:161Used by:1402
Symbol 474 GraphicUsed by:1402
Symbol 475 TextUses:157Used by:1402
Symbol 476 TextUses:159Used by:1402
Symbol 477 GraphicUsed by:1402
Symbol 478 TextUses:159Used by:1402
Symbol 479 GraphicUsed by:1402
Symbol 480 TextUses:159Used by:1402
Symbol 481 GraphicUsed by:1402
Symbol 482 TextUses:156Used by:1402
Symbol 483 GraphicUsed by:1402
Symbol 484 TextUses:161Used by:1402
Symbol 485 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 486 GraphicUsed by:1402
Symbol 487 GraphicUsed by:1402
Symbol 488 GraphicUsed by:1402
Symbol 489 TextUses:159Used by:1402
Symbol 490 GraphicUsed by:1402
Symbol 491 GraphicUsed by:1402
Symbol 492 TextUses:156Used by:1402
Symbol 493 TextUses:161Used by:1402
Symbol 494 GraphicUsed by:1402
Symbol 495 TextUses:157Used by:1402
Symbol 496 TextUses:159Used by:1402
Symbol 497 GraphicUsed by:1402
Symbol 498 TextUses:161Used by:1402
Symbol 499 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 500 GraphicUsed by:1402
Symbol 501 GraphicUsed by:1402
Symbol 502 GraphicUsed by:1402
Symbol 503 TextUses:159Used by:1402
Symbol 504 GraphicUsed by:1402
Symbol 505 TextUses:161Used by:1402
Symbol 506 GraphicUsed by:1402
Symbol 507 TextUses:159Used by:1402
Symbol 508 GraphicUsed by:1402
Symbol 509 TextUses:156Used by:1402
Symbol 510 GraphicUsed by:1402
Symbol 511 TextUses:161Used by:1402
Symbol 512 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 513 GraphicUsed by:1402
Symbol 514 GraphicUsed by:1402
Symbol 515 GraphicUsed by:1402
Symbol 516 TextUses:159Used by:1402
Symbol 517 GraphicUsed by:1402
Symbol 518 GraphicUsed by:1402
Symbol 519 TextUses:156Used by:1402
Symbol 520 TextUses:161Used by:1402
Symbol 521 GraphicUsed by:1402
Symbol 522 TextUses:157Used by:1402
Symbol 523 GraphicUsed by:1402
Symbol 524 TextUses:157Used by:1402
Symbol 525 TextUses:159Used by:1402
Symbol 526 GraphicUsed by:1402
Symbol 527 TextUses:161Used by:1402
Symbol 528 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 529 GraphicUsed by:1402
Symbol 530 GraphicUsed by:1402
Symbol 531 GraphicUsed by:1402
Symbol 532 TextUses:159Used by:1402
Symbol 533 GraphicUsed by:1402
Symbol 534 TextUses:159Used by:1402
Symbol 535 TextUses:161Used by:1402
Symbol 536 GraphicUsed by:1402
Symbol 537 TextUses:157Used by:1402
Symbol 538 GraphicUsed by:1402
Symbol 539 TextUses:157Used by:1402
Symbol 540 TextUses:159Used by:1402
Symbol 541 GraphicUsed by:1402
Symbol 542 TextUses:156Used by:1402
Symbol 543 GraphicUsed by:1402
Symbol 544 TextUses:161Used by:1402
Symbol 545 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 546 GraphicUsed by:1402
Symbol 547 GraphicUsed by:1402
Symbol 548 GraphicUsed by:1402
Symbol 549 TextUses:159Used by:1402
Symbol 550 GraphicUsed by:1402
Symbol 551 GraphicUsed by:1402
Symbol 552 TextUses:156Used by:1402
Symbol 553 TextUses:161Used by:1402
Symbol 554 GraphicUsed by:1402
Symbol 555 TextUses:157Used by:1402
Symbol 556 TextUses:159Used by:1402
Symbol 557 GraphicUsed by:1402
Symbol 558 TextUses:156Used by:1402
Symbol 559 GraphicUsed by:1402
Symbol 560 TextUses:156Used by:1402
Symbol 561 TextUses:159Used by:1402
Symbol 562 TextUses:161Used by:1402
Symbol 563 GraphicUsed by:1402
Symbol 564 TextUses:161Used by:1402
Symbol 565 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 566 GraphicUsed by:1402
Symbol 567 GraphicUsed by:1402
Symbol 568 GraphicUsed by:1402
Symbol 569 TextUses:159Used by:1402
Symbol 570 GraphicUsed by:1402
Symbol 571 TextUses:161Used by:1402
Symbol 572 TextUses:159Used by:1402
Symbol 573 TextUses:157Used by:1402
Symbol 574 GraphicUsed by:1402
Symbol 575 TextUses:161Used by:1402
Symbol 576 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 577 GraphicUsed by:1402
Symbol 578 GraphicUsed by:1402
Symbol 579 GraphicUsed by:1402
Symbol 580 TextUses:159Used by:1402
Symbol 581 GraphicUsed by:1402
Symbol 582 GraphicUsed by:1402
Symbol 583 TextUses:157Used by:1402
Symbol 584 TextUses:161Used by:1402
Symbol 585 GraphicUsed by:1402
Symbol 586 TextUses:157Used by:1402
Symbol 587 GraphicUsed by:1402
Symbol 588 TextUses:157Used by:1402
Symbol 589 TextUses:159Used by:1402
Symbol 590 TextUses:161Used by:1402
Symbol 591 GraphicUsed by:1402
Symbol 592 TextUses:161Used by:1402
Symbol 593 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 594 GraphicUsed by:1402
Symbol 595 GraphicUsed by:1402
Symbol 596 GraphicUsed by:1402
Symbol 597 TextUses:159Used by:1402
Symbol 598 GraphicUsed by:1402
Symbol 599 TextUses:161Used by:1402
Symbol 600 TextUses:158Used by:1402
Symbol 601 TextUses:159Used by:1402
Symbol 602 GraphicUsed by:1402
Symbol 603 TextUses:161Used by:1402
Symbol 604 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 605 GraphicUsed by:1402
Symbol 606 GraphicUsed by:1402
Symbol 607 GraphicUsed by:1402
Symbol 608 TextUses:159Used by:1402
Symbol 609 GraphicUsed by:1402
Symbol 610 GraphicUsed by:1402
Symbol 611 TextUses:157Used by:1402
Symbol 612 TextUses:161Used by:1402
Symbol 613 GraphicUsed by:1402
Symbol 614 TextUses:157Used by:1402
Symbol 615 TextUses:159Used by:1402
Symbol 616 GraphicUsed by:1402
Symbol 617 TextUses:161Used by:1402
Symbol 618 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 619 GraphicUsed by:1402
Symbol 620 GraphicUsed by:1402
Symbol 621 GraphicUsed by:1402
Symbol 622 TextUses:159Used by:1402
Symbol 623 GraphicUsed by:1402
Symbol 624 GraphicUsed by:1402
Symbol 625 TextUses:157Used by:1402
Symbol 626 TextUses:161Used by:1402
Symbol 627 GraphicUsed by:1402
Symbol 628 TextUses:157Used by:1402
Symbol 629 TextUses:159Used by:1402
Symbol 630 GraphicUsed by:1402
Symbol 631 TextUses:161Used by:1402
Symbol 632 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 633 GraphicUsed by:1402
Symbol 634 GraphicUsed by:1402
Symbol 635 GraphicUsed by:1402
Symbol 636 TextUses:159Used by:1402
Symbol 637 GraphicUsed by:1402
Symbol 638 GraphicUsed by:1402
Symbol 639 TextUses:159Used by:1402
Symbol 640 TextUses:161Used by:1402
Symbol 641 GraphicUsed by:1402
Symbol 642 TextUses:157Used by:1402
Symbol 643 TextUses:159Used by:1402
Symbol 644 GraphicUsed by:1402
Symbol 645 TextUses:161Used by:1402
Symbol 646 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 647 GraphicUsed by:1402
Symbol 648 GraphicUsed by:1402
Symbol 649 GraphicUsed by:1402
Symbol 650 TextUses:159Used by:1402
Symbol 651 GraphicUsed by:1402
Symbol 652 GraphicUsed by:1402
Symbol 653 TextUses:159Used by:1402
Symbol 654 TextUses:161Used by:1402
Symbol 655 GraphicUsed by:1402
Symbol 656 TextUses:159Used by:1402
Symbol 657 GraphicUsed by:1402
Symbol 658 TextUses:161Used by:1402
Symbol 659 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 660 GraphicUsed by:1402
Symbol 661 GraphicUsed by:1402
Symbol 662 GraphicUsed by:1402
Symbol 663 TextUses:159Used by:1402
Symbol 664 GraphicUsed by:1402
Symbol 665 TextUses:159Used by:1402
Symbol 666 GraphicUsed by:1402
Symbol 667 TextUses:161Used by:1402
Symbol 668 TextUses:159Used by:1402
Symbol 669 GraphicUsed by:1402
Symbol 670 TextUses:159Used by:1402
Symbol 671 GraphicUsed by:1402
Symbol 672 TextUses:159Used by:1402
Symbol 673 GraphicUsed by:1402
Symbol 674 TextUses:159Used by:1402
Symbol 675 GraphicUsed by:1402
Symbol 676 TextUses:159Used by:1402
Symbol 677 GraphicUsed by:1402
Symbol 678 TextUses:159Used by:1402
Symbol 679 GraphicUsed by:1402
Symbol 680 TextUses:159Used by:1402
Symbol 681 GraphicUsed by:1402
Symbol 682 TextUses:159Used by:1402
Symbol 683 GraphicUsed by:1402
Symbol 684 TextUses:159Used by:1402
Symbol 685 GraphicUsed by:1402
Symbol 686 TextUses:159Used by:1402
Symbol 687 GraphicUsed by:1402
Symbol 688 TextUses:159Used by:1402
Symbol 689 GraphicUsed by:1402
Symbol 690 TextUses:159Used by:1402
Symbol 691 GraphicUsed by:1402
Symbol 692 TextUses:159Used by:1402
Symbol 693 GraphicUsed by:1402
Symbol 694 TextUses:159Used by:1402
Symbol 695 GraphicUsed by:1402
Symbol 696 TextUses:159Used by:1402
Symbol 697 GraphicUsed by:1402
Symbol 698 TextUses:159Used by:1402
Symbol 699 GraphicUsed by:1402
Symbol 700 TextUses:159Used by:1402
Symbol 701 GraphicUsed by:1402
Symbol 702 TextUses:159Used by:1402
Symbol 703 GraphicUsed by:1402
Symbol 704 TextUses:159Used by:1402
Symbol 705 GraphicUsed by:1402
Symbol 706 TextUses:161Used by:1402
Symbol 707 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 708 GraphicUsed by:1402
Symbol 709 GraphicUsed by:1402
Symbol 710 GraphicUsed by:1402
Symbol 711 TextUses:159Used by:1402
Symbol 712 GraphicUsed by:1402
Symbol 713 GraphicUsed by:1402
Symbol 714 TextUses:156Used by:1402
Symbol 715 TextUses:161Used by:1402
Symbol 716 TextUses:159Used by:1402
Symbol 717 TextUses:161Used by:1402
Symbol 718 GraphicUsed by:1402
Symbol 719 TextUses:161Used by:1402
Symbol 720 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 721 GraphicUsed by:1402
Symbol 722 GraphicUsed by:1402
Symbol 723 GraphicUsed by:1402
Symbol 724 TextUses:159Used by:1402
Symbol 725 GraphicUsed by:1402
Symbol 726 TextUses:161Used by:1402
Symbol 727 TextUses:159 155Used by:1402
Symbol 728 GraphicUsed by:1402
Symbol 729 TextUses:161Used by:1402
Symbol 730 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 731 GraphicUsed by:1402
Symbol 732 GraphicUsed by:1402
Symbol 733 GraphicUsed by:1402
Symbol 734 TextUses:159Used by:1402
Symbol 735 GraphicUsed by:1402
Symbol 736 GraphicUsed by:1402
Symbol 737 TextUses:157Used by:1402
Symbol 738 TextUses:161Used by:1402
Symbol 739 GraphicUsed by:1402
Symbol 740 TextUses:157Used by:1402
Symbol 741 TextUses:159Used by:1402
Symbol 742 GraphicUsed by:1402
Symbol 743 TextUses:161Used by:1402
Symbol 744 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 745 GraphicUsed by:1402
Symbol 746 GraphicUsed by:1402
Symbol 747 GraphicUsed by:1402
Symbol 748 TextUses:159Used by:1402
Symbol 749 GraphicUsed by:1402
Symbol 750 GraphicUsed by:1402
Symbol 751 TextUses:156Used by:1402
Symbol 752 GraphicUsed by:1402
Symbol 753 TextUses:161Used by:1402
Symbol 754 TextUses:157Used by:1402
Symbol 755 GraphicUsed by:1402
Symbol 756 TextUses:155 159Used by:1402
Symbol 757 GraphicUsed by:1402
Symbol 758 TextUses:156Used by:1402
Symbol 759 GraphicUsed by:1402
Symbol 760 TextUses:161Used by:1402
Symbol 761 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 762 GraphicUsed by:1402
Symbol 763 GraphicUsed by:1402
Symbol 764 GraphicUsed by:1402
Symbol 765 TextUses:159Used by:1402
Symbol 766 GraphicUsed by:1402
Symbol 767 GraphicUsed by:1402
Symbol 768 TextUses:156Used by:1402
Symbol 769 TextUses:161Used by:1402
Symbol 770 GraphicUsed by:1402
Symbol 771 TextUses:157Used by:1402
Symbol 772 TextUses:159Used by:1402
Symbol 773 GraphicUsed by:1402
Symbol 774 TextUses:156Used by:1402
Symbol 775 GraphicUsed by:1402
Symbol 776 TextUses:161Used by:1402
Symbol 777 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 778 GraphicUsed by:1402
Symbol 779 GraphicUsed by:1402
Symbol 780 GraphicUsed by:1402
Symbol 781 TextUses:159Used by:1402
Symbol 782 GraphicUsed by:1402
Symbol 783 GraphicUsed by:1402
Symbol 784 TextUses:156Used by:1402
Symbol 785 TextUses:161Used by:1402
Symbol 786 TextUses:159Used by:1402
Symbol 787 GraphicUsed by:1402
Symbol 788 TextUses:161Used by:1402
Symbol 789 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 790 GraphicUsed by:1402
Symbol 791 GraphicUsed by:1402
Symbol 792 GraphicUsed by:1402
Symbol 793 TextUses:159Used by:1402
Symbol 794 GraphicUsed by:1402
Symbol 795 TextUses:159Used by:1402
Symbol 796 TextUses:161Used by:1402
Symbol 797 TextUses:157Used by:1402
Symbol 798 GraphicUsed by:1402
Symbol 799 TextUses:159Used by:1402
Symbol 800 GraphicUsed by:1402
Symbol 801 TextUses:159Used by:1402
Symbol 802 GraphicUsed by:1402
Symbol 803 TextUses:159Used by:1402
Symbol 804 GraphicUsed by:1402
Symbol 805 TextUses:159Used by:1402
Symbol 806 GraphicUsed by:1402
Symbol 807 TextUses:159Used by:1402
Symbol 808 GraphicUsed by:1402
Symbol 809 TextUses:159Used by:1402
Symbol 810 GraphicUsed by:1402
Symbol 811 TextUses:159Used by:1402
Symbol 812 GraphicUsed by:1402
Symbol 813 TextUses:159Used by:1402
Symbol 814 GraphicUsed by:1402
Symbol 815 TextUses:159Used by:1402
Symbol 816 GraphicUsed by:1402
Symbol 817 TextUses:159Used by:1402
Symbol 818 GraphicUsed by:1402
Symbol 819 TextUses:156Used by:1402
Symbol 820 GraphicUsed by:1402
Symbol 821 TextUses:161Used by:1402
Symbol 822 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 823 GraphicUsed by:1402
Symbol 824 GraphicUsed by:1402
Symbol 825 GraphicUsed by:1402
Symbol 826 TextUses:159Used by:1402
Symbol 827 GraphicUsed by:1402
Symbol 828 GraphicUsed by:1402
Symbol 829 TextUses:156Used by:1402
Symbol 830 TextUses:161Used by:1402
Symbol 831 GraphicUsed by:1402
Symbol 832 TextUses:157Used by:1402
Symbol 833 TextUses:159Used by:1402
Symbol 834 TextUses:161Used by:1402
Symbol 835 TextUses:159Used by:1402
Symbol 836 TextUses:161Used by:1402
Symbol 837 GraphicUsed by:1402
Symbol 838 TextUses:161Used by:1402
Symbol 839 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 840 GraphicUsed by:1402
Symbol 841 GraphicUsed by:1402
Symbol 842 GraphicUsed by:1402
Symbol 843 TextUses:159Used by:1402
Symbol 844 GraphicUsed by:1402
Symbol 845 TextUses:161Used by:1402
Symbol 846 GraphicUsed by:1402
Symbol 847 TextUses:157Used by:1402
Symbol 848 TextUses:159Used by:1402
Symbol 849 GraphicUsed by:1402
Symbol 850 TextUses:161Used by:1402
Symbol 851 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 852 GraphicUsed by:1402
Symbol 853 GraphicUsed by:1402
Symbol 854 GraphicUsed by:1402
Symbol 855 TextUses:159Used by:1402
Symbol 856 GraphicUsed by:1402
Symbol 857 TextUses:159Used by:1402
Symbol 858 GraphicUsed by:1402
Symbol 859 TextUses:161Used by:1402
Symbol 860 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 861 GraphicUsed by:1402
Symbol 862 GraphicUsed by:1402
Symbol 863 GraphicUsed by:1402
Symbol 864 TextUses:159Used by:1402
Symbol 865 GraphicUsed by:1402
Symbol 866 TextUses:159Used by:1402
Symbol 867 GraphicUsed by:1402
Symbol 868 TextUses:161Used by:1402
Symbol 869 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 870 GraphicUsed by:1402
Symbol 871 GraphicUsed by:1402
Symbol 872 GraphicUsed by:1402
Symbol 873 TextUses:159Used by:1402
Symbol 874 GraphicUsed by:1402
Symbol 875 GraphicUsed by:1402
Symbol 876 TextUses:157Used by:1402
Symbol 877 GraphicUsed by:1402
Symbol 878 TextUses:161Used by:1402
Symbol 879 GraphicUsed by:1402
Symbol 880 TextUses:157Used by:1402
Symbol 881 TextUses:159Used by:1402
Symbol 882 GraphicUsed by:1402
Symbol 883 TextUses:161Used by:1402
Symbol 884 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 885 GraphicUsed by:1402
Symbol 886 GraphicUsed by:1402
Symbol 887 GraphicUsed by:1402
Symbol 888 TextUses:159Used by:1402
Symbol 889 GraphicUsed by:1402
Symbol 890 TextUses:159Used by:1402
Symbol 891 GraphicUsed by:1402
Symbol 892 TextUses:161Used by:1402
Symbol 893 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 894 GraphicUsed by:1402
Symbol 895 GraphicUsed by:1402
Symbol 896 GraphicUsed by:1402
Symbol 897 TextUses:159Used by:1402
Symbol 898 GraphicUsed by:1402
Symbol 899 TextUses:161Used by:1402
Symbol 900 TextUses:159Used by:1402
Symbol 901 GraphicUsed by:1402
Symbol 902 TextUses:161Used by:1402
Symbol 903 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 904 GraphicUsed by:1402
Symbol 905 GraphicUsed by:1402
Symbol 906 GraphicUsed by:1402
Symbol 907 TextUses:159Used by:1402
Symbol 908 GraphicUsed by:1402
Symbol 909 TextUses:159Used by:1402
Symbol 910 TextUses:161Used by:1402
Symbol 911 GraphicUsed by:1402
Symbol 912 TextUses:157Used by:1402
Symbol 913 TextUses:159Used by:1402
Symbol 914 TextUses:161Used by:1402
Symbol 915 GraphicUsed by:1402
Symbol 916 TextUses:161Used by:1402
Symbol 917 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 918 GraphicUsed by:1402
Symbol 919 GraphicUsed by:1402
Symbol 920 GraphicUsed by:1402
Symbol 921 TextUses:159Used by:1402
Symbol 922 GraphicUsed by:1402
Symbol 923 TextUses:161Used by:1402
Symbol 924 GraphicUsed by:1402
Symbol 925 TextUses:157Used by:1402
Symbol 926 TextUses:159Used by:1402
Symbol 927 GraphicUsed by:1402
Symbol 928 TextUses:161Used by:1402
Symbol 929 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 930 GraphicUsed by:1402
Symbol 931 GraphicUsed by:1402
Symbol 932 GraphicUsed by:1402
Symbol 933 TextUses:159Used by:1402
Symbol 934 GraphicUsed by:1402
Symbol 935 GraphicUsed by:1402
Symbol 936 TextUses:157Used by:1402
Symbol 937 TextUses:161Used by:1402
Symbol 938 GraphicUsed by:1402
Symbol 939 TextUses:157Used by:1402
Symbol 940 TextUses:159Used by:1402
Symbol 941 GraphicUsed by:1402
Symbol 942 TextUses:161Used by:1402
Symbol 943 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 944 GraphicUsed by:1402
Symbol 945 GraphicUsed by:1402
Symbol 946 GraphicUsed by:1402
Symbol 947 TextUses:159Used by:1402
Symbol 948 GraphicUsed by:1402
Symbol 949 TextUses:161Used by:1402
Symbol 950 TextUses:159Used by:1402
Symbol 951 GraphicUsed by:1402
Symbol 952 TextUses:156Used by:1402
Symbol 953 GraphicUsed by:1402
Symbol 954 TextUses:161Used by:1402
Symbol 955 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 956 GraphicUsed by:1402
Symbol 957 GraphicUsed by:1402
Symbol 958 GraphicUsed by:1402
Symbol 959 TextUses:159Used by:1402
Symbol 960 GraphicUsed by:1402
Symbol 961 GraphicUsed by:1402
Symbol 962 TextUses:157Used by:1402
Symbol 963 TextUses:161Used by:1402
Symbol 964 GraphicUsed by:1402
Symbol 965 TextUses:157Used by:1402
Symbol 966 TextUses:159Used by:1402
Symbol 967 GraphicUsed by:1402
Symbol 968 TextUses:161Used by:1402
Symbol 969 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 970 GraphicUsed by:1402
Symbol 971 GraphicUsed by:1402
Symbol 972 GraphicUsed by:1402
Symbol 973 TextUses:159Used by:1402
Symbol 974 GraphicUsed by:1402
Symbol 975 GraphicUsed by:1402
Symbol 976 TextUses:156Used by:1402
Symbol 977 TextUses:161Used by:1402
Symbol 978 GraphicUsed by:1402
Symbol 979 TextUses:157Used by:1402
Symbol 980 TextUses:159Used by:1402
Symbol 981 GraphicUsed by:1402
Symbol 982 TextUses:161Used by:1402
Symbol 983 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 984 GraphicUsed by:1402
Symbol 985 GraphicUsed by:1402
Symbol 986 GraphicUsed by:1402
Symbol 987 TextUses:159Used by:1402
Symbol 988 GraphicUsed by:1402
Symbol 989 GraphicUsed by:1402
Symbol 990 TextUses:156Used by:1402
Symbol 991 GraphicUsed by:1402
Symbol 992 TextUses:161Used by:1402
Symbol 993 TextUses:157Used by:1402
Symbol 994 GraphicUsed by:1402
Symbol 995 TextUses:157Used by:1402
Symbol 996 TextUses:159Used by:1402
Symbol 997 GraphicUsed by:1402
Symbol 998 TextUses:161Used by:1402
Symbol 999 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 1000 GraphicUsed by:1402
Symbol 1001 GraphicUsed by:1402
Symbol 1002 GraphicUsed by:1402
Symbol 1003 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1004 GraphicUsed by:1402
Symbol 1005 GraphicUsed by:1402
Symbol 1006 TextUses:156Used by:1402
Symbol 1007 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1008 GraphicUsed by:1402
Symbol 1009 TextUses:156Used by:1402
Symbol 1010 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1011 GraphicUsed by:1402
Symbol 1012 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1013 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 1014 GraphicUsed by:1402
Symbol 1015 GraphicUsed by:1402
Symbol 1016 GraphicUsed by:1402
Symbol 1017 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1018 GraphicUsed by:1402
Symbol 1019 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1020 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1021 GraphicUsed by:1402
Symbol 1022 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1023 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 1024 GraphicUsed by:1402
Symbol 1025 GraphicUsed by:1402
Symbol 1026 GraphicUsed by:1402
Symbol 1027 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1028 GraphicUsed by:1402
Symbol 1029 GraphicUsed by:1402
Symbol 1030 TextUses:156Used by:1402
Symbol 1031 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1032 GraphicUsed by:1402
Symbol 1033 TextUses:157Used by:1402
Symbol 1034 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1035 GraphicUsed by:1402
Symbol 1036 TextUses:156Used by:1402
Symbol 1037 GraphicUsed by:1402
Symbol 1038 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1039 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 1040 GraphicUsed by:1402
Symbol 1041 GraphicUsed by:1402
Symbol 1042 GraphicUsed by:1402
Symbol 1043 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1044 GraphicUsed by:1402
Symbol 1045 GraphicUsed by:1402
Symbol 1046 TextUses:156Used by:1402
Symbol 1047 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1048 GraphicUsed by:1402
Symbol 1049 TextUses:157Used by:1402
Symbol 1050 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1051 GraphicUsed by:1402
Symbol 1052 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1053 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 1054 GraphicUsed by:1402
Symbol 1055 GraphicUsed by:1402
Symbol 1056 GraphicUsed by:1402
Symbol 1057 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1058 GraphicUsed by:1402
Symbol 1059 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1060 GraphicUsed by:1402
Symbol 1061 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1062 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 1063 GraphicUsed by:1402
Symbol 1064 GraphicUsed by:1402
Symbol 1065 GraphicUsed by:1402
Symbol 1066 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1067 GraphicUsed by:1402
Symbol 1068 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1069 GraphicUsed by:1402
Symbol 1070 TextUses:157Used by:1402
Symbol 1071 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1072 GraphicUsed by:1402
Symbol 1073 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1074 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 1075 GraphicUsed by:1402
Symbol 1076 GraphicUsed by:1402
Symbol 1077 GraphicUsed by:1402
Symbol 1078 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1079 GraphicUsed by:1402
Symbol 1080 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1081 GraphicUsed by:1402
Symbol 1082 TextUses:157Used by:1402
Symbol 1083 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1084 GraphicUsed by:1402
Symbol 1085 TextUses:156Used by:1402
Symbol 1086 GraphicUsed by:1402
Symbol 1087 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1088 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 1089 GraphicUsed by:1402
Symbol 1090 GraphicUsed by:1402
Symbol 1091 GraphicUsed by:1402
Symbol 1092 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1093 GraphicUsed by:1402
Symbol 1094 GraphicUsed by:1402
Symbol 1095 TextUses:156Used by:1402
Symbol 1096 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1097 GraphicUsed by:1402
Symbol 1098 TextUses:157Used by:1402
Symbol 1099 GraphicUsed by:1402
Symbol 1100 TextUses:157Used by:1402
Symbol 1101 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1102 GraphicUsed by:1402
Symbol 1103 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1104 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 1105 GraphicUsed by:1402
Symbol 1106 GraphicUsed by:1402
Symbol 1107 GraphicUsed by:1402
Symbol 1108 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1109 GraphicUsed by:1402
Symbol 1110 GraphicUsed by:1402
Symbol 1111 TextUses:157Used by:1402
Symbol 1112 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1113 GraphicUsed by:1402
Symbol 1114 TextUses:157Used by:1402
Symbol 1115 GraphicUsed by:1402
Symbol 1116 TextUses:157Used by:1402
Symbol 1117 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1118 GraphicUsed by:1402
Symbol 1119 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1120 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 1121 GraphicUsed by:1402
Symbol 1122 GraphicUsed by:1402
Symbol 1123 GraphicUsed by:1402
Symbol 1124 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1125 GraphicUsed by:1402
Symbol 1126 GraphicUsed by:1402
Symbol 1127 TextUses:156Used by:1402
Symbol 1128 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1129 GraphicUsed by:1402
Symbol 1130 TextUses:157Used by:1402
Symbol 1131 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1132 GraphicUsed by:1402
Symbol 1133 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1134 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 1135 GraphicUsed by:1402
Symbol 1136 GraphicUsed by:1402
Symbol 1137 GraphicUsed by:1402
Symbol 1138 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1139 GraphicUsed by:1402
Symbol 1140 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1141 GraphicUsed by:1402
Symbol 1142 TextUses:157Used by:1402
Symbol 1143 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1144 GraphicUsed by:1402
Symbol 1145 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1146 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 1147 GraphicUsed by:1402
Symbol 1148 GraphicUsed by:1402
Symbol 1149 GraphicUsed by:1402
Symbol 1150 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1151 GraphicUsed by:1402
Symbol 1152 GraphicUsed by:1402
Symbol 1153 TextUses:157Used by:1402
Symbol 1154 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1155 GraphicUsed by:1402
Symbol 1156 TextUses:157Used by:1402
Symbol 1157 GraphicUsed by:1402
Symbol 1158 TextUses:157Used by:1402
Symbol 1159 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1160 TextUses:156Used by:1402
Symbol 1161 GraphicUsed by:1402
Symbol 1162 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1163 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 1164 GraphicUsed by:1402
Symbol 1165 GraphicUsed by:1402
Symbol 1166 GraphicUsed by:1402
Symbol 1167 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1168 GraphicUsed by:1402
Symbol 1169 GraphicUsed by:1402
Symbol 1170 TextUses:156Used by:1402
Symbol 1171 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1172 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1173 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1174 GraphicUsed by:1402
Symbol 1175 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1176 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 1177 GraphicUsed by:1402
Symbol 1178 GraphicUsed by:1402
Symbol 1179 GraphicUsed by:1402
Symbol 1180 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1181 GraphicUsed by:1402
Symbol 1182 GraphicUsed by:1402
Symbol 1183 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1184 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1185 GraphicUsed by:1402
Symbol 1186 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1187 GraphicUsed by:1402
Symbol 1188 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1189 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 1190 GraphicUsed by:1402
Symbol 1191 GraphicUsed by:1402
Symbol 1192 GraphicUsed by:1402
Symbol 1193 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1194 GraphicUsed by:1402
Symbol 1195 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1196 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1197 TextUses:157Used by:1402
Symbol 1198 GraphicUsed by:1402
Symbol 1199 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1200 GraphicUsed by:1402
Symbol 1201 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1202 GraphicUsed by:1402
Symbol 1203 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1204 GraphicUsed by:1402
Symbol 1205 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1206 GraphicUsed by:1402
Symbol 1207 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1208 GraphicUsed by:1402
Symbol 1209 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1210 GraphicUsed by:1402
Symbol 1211 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1212 GraphicUsed by:1402
Symbol 1213 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1214 GraphicUsed by:1402
Symbol 1215 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1216 GraphicUsed by:1402
Symbol 1217 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1218 GraphicUsed by:1402
Symbol 1219 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1220 GraphicUsed by:1402
Symbol 1221 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1222 GraphicUsed by:1402
Symbol 1223 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1224 GraphicUsed by:1402
Symbol 1225 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1226 GraphicUsed by:1402
Symbol 1227 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1228 GraphicUsed by:1402
Symbol 1229 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1230 GraphicUsed by:1402
Symbol 1231 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1232 GraphicUsed by:1402
Symbol 1233 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1234 GraphicUsed by:1402
Symbol 1235 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1236 GraphicUsed by:1402
Symbol 1237 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1238 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 1239 GraphicUsed by:1402
Symbol 1240 GraphicUsed by:1402
Symbol 1241 GraphicUsed by:1402
Symbol 1242 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1243 GraphicUsed by:1402
Symbol 1244 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1245 GraphicUsed by:1402
Symbol 1246 TextUses:157Used by:1402
Symbol 1247 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1248 GraphicUsed by:1402
Symbol 1249 TextUses:157Used by:1402
Symbol 1250 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1251 GraphicUsed by:1402
Symbol 1252 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1253 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 1254 GraphicUsed by:1402
Symbol 1255 GraphicUsed by:1402
Symbol 1256 GraphicUsed by:1402
Symbol 1257 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1258 GraphicUsed by:1402
Symbol 1259 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1260 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1261 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1262 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1263 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1264 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1265 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1266 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1267 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1268 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1269 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1270 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1271 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1272 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1273 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1274 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1275 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1276 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1277 GraphicUsed by:1402
Symbol 1278 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1279 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1280 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1281 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1282 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1283 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1284 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1285 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1286 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1287 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1288 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1289 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1290 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1291 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1292 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1293 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1294 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1295 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1296 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1297 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1298 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1299 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1300 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1301 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1302 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1303 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1304 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1305 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1306 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1307 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1308 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1309 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1310 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1311 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1312 GraphicUsed by:1402
Symbol 1313 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1314 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 1315 GraphicUsed by:1402
Symbol 1316 GraphicUsed by:1402
Symbol 1317 GraphicUsed by:1402
Symbol 1318 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1319 GraphicUsed by:1402
Symbol 1320 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1321 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1322 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1323 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1324 GraphicUsed by:1402
Symbol 1325 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1326 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1327 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1328 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1329 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1330 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1331 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1332 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1333 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1334 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1335 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1336 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1337 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1338 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1339 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1340 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1341 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1342 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1343 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1344 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1345 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1346 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1347 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1348 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1349 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1350 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1351 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1352 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1353 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1354 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1355 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1356 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1357 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1358 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1359 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1360 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1361 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1362 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1363 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1364 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1365 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1366 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1367 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1368 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1369 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1370 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1371 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1372 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1373 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1374 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1375 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1376 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1377 GraphicUsed by:1402
Symbol 1378 TextUses:161Used by:1402
Symbol 1379 TextUses:161 159Used by:1402
Symbol 1380 GraphicUsed by:1402
Symbol 1381 GraphicUsed by:1402
Symbol 1382 GraphicUsed by:1402
Symbol 1383 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1384 GraphicUsed by:1402
Symbol 1385 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1386 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1387 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1388 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1389 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1390 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1391 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1392 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1393 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1394 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1395 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1396 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1397 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1398 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1399 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1400 TextUses:160Used by:1402
Symbol 1401 TextUses:159Used by:1402
Symbol 1402 MovieClipUses:162 164 165 167 168 169 171 172 173 175 176 177 179 180 181 183 184 185 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401Used by:1406
Symbol 1403 GraphicUsed by:1404 1405
Symbol 1404 ButtonUses:1403Used by:1406
Symbol 1405 MovieClipUses:1403Used by:1406
Symbol 1406 MovieClipUses:127 128 129 130 126 125 131 151 141 152 153 154 1404 1405 1402Used by:89
Symbol 89 MovieClipUses:1406Used by:Timeline

Instance Names

"movieShapeMaskMC"Frame 1Symbol 1 MovieClip
"bytesDisplay"Symbol 4 MovieClip Frame 1Symbol 6 EditableText
"loadingCircle"Symbol 4 MovieClip Frame 1Symbol 9 MovieClip
"EffectBar1"Symbol 19 MovieClip Frame 1Symbol 18 MovieClip
"EffectBar2"Symbol 19 MovieClip Frame 1Symbol 18 MovieClip
"EffectBar3"Symbol 19 MovieClip Frame 1Symbol 18 MovieClip
"EffectBar4"Symbol 19 MovieClip Frame 1Symbol 18 MovieClip
"EffectBar0"Symbol 19 MovieClip Frame 1Symbol 18 MovieClip
"EffectBar1"Symbol 21 MovieClip Frame 1Symbol 18 MovieClip
"EffectBar2"Symbol 21 MovieClip Frame 1Symbol 18 MovieClip
"EffectBar3"Symbol 21 MovieClip Frame 1Symbol 18 MovieClip
"EffectBar4"Symbol 21 MovieClip Frame 1Symbol 18 MovieClip
"EffectBar0"Symbol 21 MovieClip Frame 1Symbol 18 MovieClip
"soundClip"Symbol 13 MovieClip Frame 1Symbol 22 MovieClip
"bytesDisplay"Symbol 60 MovieClip Frame 1Symbol 56 EditableText
"loadingCircle"Symbol 60 MovieClip Frame 1Symbol 59 MovieClip
"movieShapeMaskMC"Symbol 87 MovieClip Frame 1Symbol 53 MovieClip
"shadcircle"Symbol 107 MovieClip Frame 1Symbol 92 Graphic
"outcircle"Symbol 107 MovieClip Frame 1Symbol 93 Graphic
"pincircle"Symbol 107 MovieClip Frame 1Symbol 99 Graphic
"shadcircle"Symbol 108 MovieClip Frame 1Symbol 92 Graphic
"outcircle_over"Symbol 108 MovieClip Frame 1Symbol 94 Graphic
"pincircle_over"Symbol 108 MovieClip Frame 1Symbol 100 Graphic
"shadcircle"Symbol 109 MovieClip Frame 1Symbol 92 Graphic
"outcircle_over"Symbol 109 MovieClip Frame 1Symbol 94 Graphic
"pincircle_over"Symbol 109 MovieClip Frame 1Symbol 100 Graphic
"shadcircle"Symbol 110 MovieClip Frame 1Symbol 92 Graphic
"outcircle"Symbol 110 MovieClip Frame 1Symbol 93 Graphic
"mincircle"Symbol 110 MovieClip Frame 1Symbol 101 Graphic
"shadcircle"Symbol 111 MovieClip Frame 1Symbol 92 Graphic
"outcircle_over"Symbol 111 MovieClip Frame 1Symbol 94 Graphic
"mincircle_over"Symbol 111 MovieClip Frame 1Symbol 102 Graphic
"shadcircle"Symbol 112 MovieClip Frame 1Symbol 92 Graphic
"outcircle_over"Symbol 112 MovieClip Frame 1Symbol 94 Graphic
"mincircle_over"Symbol 112 MovieClip Frame 1Symbol 102 Graphic
"shadcircle"Symbol 113 MovieClip Frame 1Symbol 92 Graphic
"outcircle"Symbol 113 MovieClip Frame 1Symbol 93 Graphic
"incircle"Symbol 113 MovieClip Frame 1Symbol 95 Graphic
"shadcircle"Symbol 114 MovieClip Frame 1Symbol 92 Graphic
"outcircle_over"Symbol 114 MovieClip Frame 1Symbol 94 Graphic
"incircle_over"Symbol 114 MovieClip Frame 1Symbol 96 Graphic
"shadcircle"Symbol 115 MovieClip Frame 1Symbol 92 Graphic
"outcircle_over"Symbol 115 MovieClip Frame 1Symbol 94 Graphic
"incircle_over"Symbol 115 MovieClip Frame 1Symbol 96 Graphic
"shadcircle"Symbol 116 MovieClip Frame 1Symbol 92 Graphic
"outcircle"Symbol 116 MovieClip Frame 1Symbol 93 Graphic
"lincircle"Symbol 116 MovieClip Frame 1Symbol 97 Graphic
"shadcircle"Symbol 117 MovieClip Frame 1Symbol 92 Graphic
"outcircle_over"Symbol 117 MovieClip Frame 1Symbol 94 Graphic
"lincircle_over"Symbol 117 MovieClip Frame 1Symbol 98 Graphic
"shadcircle"Symbol 118 MovieClip Frame 1Symbol 92 Graphic
"outcircle_over"Symbol 118 MovieClip Frame 1Symbol 94 Graphic
"lincircle_over"Symbol 118 MovieClip Frame 1Symbol 98 Graphic
"shadcircle"Symbol 119 MovieClip Frame 1Symbol 92 Graphic
"outcircle"Symbol 119 MovieClip Frame 1Symbol 93 Graphic
"oincircle"Symbol 119 MovieClip Frame 1Symbol 103 Graphic
"shadcircle"Symbol 120 MovieClip Frame 1Symbol 92 Graphic
"outcircle_over"Symbol 120 MovieClip Frame 1Symbol 94 Graphic
"oincircle_over"Symbol 120 MovieClip Frame 1Symbol 104 Graphic
"shadcircle"Symbol 121 MovieClip Frame 1Symbol 92 Graphic
"outcircle_over"Symbol 121 MovieClip Frame 1Symbol 94 Graphic
"oincircle_over"Symbol 121 MovieClip Frame 1Symbol 104 Graphic
"shadcircle"Symbol 122 MovieClip Frame 1Symbol 92 Graphic
"outcircle"Symbol 122 MovieClip Frame 1Symbol 93 Graphic
"zincircle"Symbol 122 MovieClip Frame 1Symbol 105 Graphic
"shadcircle"Symbol 123 MovieClip Frame 1Symbol 92 Graphic
"outcircle_over"Symbol 123 MovieClip Frame 1Symbol 94 Graphic
"zincircle_over"Symbol 123 MovieClip Frame 1Symbol 106 Graphic
"shadcircle"Symbol 124 MovieClip Frame 1Symbol 92 Graphic
"outcircle_over"Symbol 124 MovieClip Frame 1Symbol 94 Graphic
"zincircle_over"Symbol 124 MovieClip Frame 1Symbol 106 Graphic
"vscroll2_shadow"Symbol 133 MovieClip Frame 1Symbol 132 Graphic
"vscroll2"Symbol 135 MovieClip Frame 1Symbol 134 Graphic
"tt1"Symbol 137 MovieClip Frame 1Symbol 136 Graphic
"tt2"Symbol 138 MovieClip Frame 1Symbol 136 Graphic
"tt3"Symbol 139 MovieClip Frame 1Symbol 136 Graphic
"vshadow"Symbol 141 MovieClip Frame 1Symbol 133 MovieClip
"vbox"Symbol 141 MovieClip Frame 1Symbol 135 MovieClip
"t1"Symbol 141 MovieClip Frame 1Symbol 137 MovieClip
"t2"Symbol 141 MovieClip Frame 1Symbol 138 MovieClip
"t3"Symbol 141 MovieClip Frame 1Symbol 139 MovieClip
"vscrollbutton"Symbol 141 MovieClip Frame 1Symbol 140 Button
"hscroll2_shadow"Symbol 143 MovieClip Frame 1Symbol 142 Graphic
"hscroll2"Symbol 145 MovieClip Frame 1Symbol 144 Graphic
"tht1"Symbol 147 MovieClip Frame 1Symbol 146 Graphic
"tht2"Symbol 148 MovieClip Frame 1Symbol 146 Graphic
"tht3"Symbol 149 MovieClip Frame 1Symbol 146 Graphic
"hshadow"Symbol 151 MovieClip Frame 1Symbol 143 MovieClip
"hbox"Symbol 151 MovieClip Frame 1Symbol 145 MovieClip
"th1"Symbol 151 MovieClip Frame 1Symbol 147 MovieClip
"th2"Symbol 151 MovieClip Frame 1Symbol 148 MovieClip
"th3"Symbol 151 MovieClip Frame 1Symbol 149 MovieClip
"hscrollbutton"Symbol 151 MovieClip Frame 1Symbol 150 Button
"f"Symbol 1405 MovieClip Frame 1Symbol 1403 Graphic
"p1"Symbol 1406 MovieClip Frame 1Symbol 127 Button
"m1"Symbol 1406 MovieClip Frame 1Symbol 128 Button
"o1"Symbol 1406 MovieClip Frame 1Symbol 129 Button
"z1"Symbol 1406 MovieClip Frame 1Symbol 130 Button
"l1"Symbol 1406 MovieClip Frame 1Symbol 126 Button
"r1"Symbol 1406 MovieClip Frame 1Symbol 125 Button
"background"Symbol 1406 MovieClip Frame 1Symbol 131 MovieClip
"hscrollbar"Symbol 1406 MovieClip Frame 1Symbol 151 MovieClip
"vscrollbar"Symbol 1406 MovieClip Frame 1Symbol 141 MovieClip
"et"Symbol 1406 MovieClip Frame 1Symbol 152 EditableText
"etmiddle"Symbol 1406 MovieClip Frame 1Symbol 153 EditableText
"et_total_pages"Symbol 1406 MovieClip Frame 1Symbol 154 EditableText
"areabutton"Symbol 1406 MovieClip Frame 1Symbol 1404 Button
"cliparea"Symbol 1406 MovieClip Frame 1Symbol 1405 MovieClip
"viewport"Symbol 1406 MovieClip Frame 1Symbol 1402 MovieClip

Special Tags

ExportAssets (56)Timeline Frame 3Symbol 11 as "moviesound"
ExportAssets (56)Timeline Frame 4Symbol 25 as "Font27742default"
ExportAssets (56)Timeline Frame 4Symbol 26 as "Font27742default large"
ExportAssets (56)Timeline Frame 4Symbol 27 as "Font27742default small"
ExportAssets (56)Timeline Frame 4Symbol 28 as "Font27742web link"
ExportAssets (56)Timeline Frame 4Symbol 30 as "Img.Blinds_Image_0"
ExportAssets (56)Timeline Frame 4Symbol 32 as "Img.Blinds_ImageMovie_0"
ExportAssets (56)Timeline Frame 4Symbol 83 as "Font30458default"
ExportAssets (56)Timeline Frame 4Symbol 84 as "Font30458default large"
ExportAssets (56)Timeline Frame 4Symbol 85 as "Font30458default small"
ExportAssets (56)Timeline Frame 4Symbol 86 as "Font30458web link"
DoABC (82)Symbol 1402 MovieClip Frame 14694 bytes "..........K................................ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHI._.framescript. ..."

Labels

"loopstart"Frame 4
"repeat"Symbol 9 MovieClip Frame 36
"Scene 1"Symbol 49 MovieClip Frame 1
"repeat"Symbol 59 MovieClip Frame 36
"loopstart"Symbol 87 MovieClip Frame 4

Dynamic Text Variables

current_pagenumberSymbol 152 EditableText"1"
http://swfchan.com/44/218455/info.shtml
Created: 14/4 -2019 08:22:19 Last modified: 14/4 -2019 08:22:19 Server time: 22/07 -2019 20:40:04